Bobová dráha Špindlerův Mlýn slaví 20. let

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 10. července (PROTEXT)

Zprava (hovořící) MBA Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP, starosta města Špindlerův Mlýn Vladimír Staruch, Krakonoš, předseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Vít Moudrý, druhý místopředseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Jan Tuček a první místopředseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Stanislav Šebek.

Zprava (hovořící) MBA Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP, starosta města Špindlerův Mlýn Vladimír Staruch, Krakonoš, předseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Vít Moudrý, druhý místopředseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Jan Tuček a první místopředseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Stanislav Šebek.

V pátek 7. 7. 2017 odpoledne proběhla slavnostní oslava dvacátého výročí zahájení bobové dráhy Špindlerův Mlýn, prvního projektu podobného druhu na území ČR. Oslavy zahájil přivítáním oficiálních i příchozích hostů předseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Vít Moudrý, a to spolu s místopředsedy společnosti ing. Stanislavem Šebkem a ing. Janem Tučkem.

U mikrofonu se za přítomnosti vousatého Krakonoše postupně vystřídali starosta města Špindlerův Mlýn pan Vladimír Staruch a tiskový mluvčí Správy KRNAP Vrchlabí pan MBA Radek Drahný. Oba vyzdvihli nejenom nadčasový význam tohoto projektu pro region Špindlerova Mlýna, ale i jeho význam pro nastartování volnočasových projektů v celé ČR.

Starosta města V. Staruch vyzdvihl význam výběru místa pro výstavbu bobové dráhy. Špindlerův Mlýn, jako tradiční a navíc prémiové horské středisko, bylo výběrem místa velmi poctěno. Nejenom pro vlastní atraktivitu projektu, ale i pro následný dopad pro celý region. Pramenící přitom nejenom ve zvýšené návštěvnosti města, zejména v letním období.

Současně s tím totiž tento projekt nastartoval i jiné společnosti, které zde postupně vybudovaly velkou řadu nejrůznějších dalších zajímavých volnočasových aktivit. Dnes jich může návštěvník Špindlerova Mlýna využít dokonce několik desítek!! Ne nadarmo se proto Špindlerovu Mlýnu říká v letním období "Evropské centrum volnočasových aktivit".

Tiskový mluvčí Správy KRNAP Vrchlabí pan MBA Radek Drahný v úvodu svého příspěvku omluvil ředitele KRNAP pana ing. Jana Hřebačku, t.č. na dovolené. Předně zmínil, že projekt byl budován za přímé spolupráce se Správou KRNAP, která společnosti První bobová mimo jiné vypracovala plán výsadby 3000 ks místních dřevin, do původně notně zanedbaného a zdevastovaného prostoru.

Taktéž na doporučení KRNAP zde bylo tři roky rozhazováno na vysemenění seno z místních luk. Každý návštěvník tak může kromě skvělého zážitku z jízdy vychutnat dnes již vzrostlé dřeviny a vůni původní krkonošské luční květeny v lesoparkové podobě okolí bobové dráhy.

Zmínil i synergický efekt výstavby bobové dráhy Špindlerův Mlýn pro ochranu přírody s tím, že Správa KRNAP podobné projekty v intravilánech krkonošských měst a obcích podporuje. Podobně atraktivní projekty totiž zachytí významnou část návštěvníků Krkonoš, kteří se tak k radosti správců KRNAP nepouštějí hlouběji do prostoru Národního parku.

Oba významní představitelé Krkonoš popřáli bobové dráze dalších 20 úspěšných let provozu.

Předseda představenstva společnosti První bobová a.s. ing. Vít Moudrý závěrem slavnostního zahájení oslavy zmínil, že bobová dráha Špindlerův Mlýn překonala při výstavbě i splácení velké investice nejrůznější velmi těžká úskalí. Při výstavbě kupříkladu dvě obrovské povodně, krátce na to nesmyslné tzv. "Klausovy balíčky", dávající investorům povinnost několika měsíčních finančních depozit na dovozové zahraniční technologie, pro projekt několikrát nepříznivě deštivé období v průběhu celého roku a nakonec třeba i nedávnou plíživě dlouhou hospodářskou krizi.

Předeslal, že při realizaci projektu byli normální kluci, kteří nic neměli, nic nikde neukradli, nic nezrestituovali a od nikoho nedostali korunu dotace. Vše si museli poctivě odpracovat a vše, včetně úroků velkých půjček, museli do pětníku zaplatit. Zdůraznil, že nebýt kamarádů, kteří půjčili společnosti finance, když bylo nejhůře, a později především pochopení Komerční banky, tak by bobová dráha třeba vůbec nestála.

Výstavbou bobové dráhy Špindlerův Mlýn si spolumajitelé společnosti První bobová a.s. projektem splnili sen každého kluka a holky. Jezdit a svištět na vozíčku z kopce. A takovou radost z krásného dobrodružství mají ve Špindlerově Mlýně kluci i holky i dnes.

Poté byl, k radosti několika tisíc příchozích, zahájen provoz na bobové dráze zdarma. Ještě před tím byl slavnostně rozkrojen obrovitý, 24 kg těžký dort s girlandami, který byl rozdělen mezi příchozí návštěvníky.

Zdarma bylo pro příchozí připraveno občerstvení, zdarma teklo i plzeňské pivo a k radosti zejména dětí malinová limonáda. Každý kluk nebo holka si navíc z oslavy odnášel drobný dárek.

Slavnostní oslavy zahájení provozu bobové dráhy Špindlerův Mlýn se zúčastnilo kolem stovky oficiálních hostů, mezi nimiž byl i starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek, majitel společnosti Mega Plus provozující lyžařské areály Janské Lázně a Pec pod Sněžkou Richard Kirnig, Petr Udatný, bývalý vynikající sjezdař, v současnosti provozovatel lyžařských areálů v Rokytnici n./J. nebo Jiří Karlík, majitel bobové dráhy Pec p./S. a desítky dalších významných hostů veřejné a podnikatelské sféry.

Za společnost První bobová a.s.

Ing. Vít Moudrý

předseda představenstva

e-mail: santori@volny.cz

Klíčová slova ČR-kondice-rekreace-firmy-První bobová-Špindlerův Mlýn

Oblast
Královéhradecký (hk)

Kategorie
Sport
Služby, cestovní ruch
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.