Krajská zdravotní zahájila v teplické nemocnici výstavbu pavilonu operačních sálů a sterilizace

Teplice 7. července (PROTEXT)

Zleva Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel VW Wachal a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Jitka Hanousková, členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Teplice, Bc. Hynek Hanza, první náměstek primátora statutárního města Teplice, MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., a Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Zleva Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel VW Wachal a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Jitka Hanousková, členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Teplice, Bc. Hynek Hanza, první náměstek primátora statutárního města Teplice, MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., a Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Pavilon operačních sálů a sterilizace – vizualizace. Pavilon operačních sálů a sterilizace – vizualizace.

Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila v Nemocnici Teplice, o. z., výstavbu pavilonu pro čtyři operační sály a sterilizaci. Poklepání na základní kámen v pavilonu F se zúčastnili zástupci vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci statutárního města Teplice a zhotovitele - firmy VW Wachal a. s.

"Rád bych zdůraznil, že výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Investiční náklady byly podle projektového rozpočtu 217,800.000 Kč včetně DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 milionů 840 tisíc Kč. V současné době je zajištěno financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení přístrojové techniky by mělo přijít dle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč," uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

"Je to veliká investice, jejíž výsledek bude sloužit mnoha dalším generacím. Krajská zdravotní je základem zdravotní péče pro všechny obyvatele Ústeckého kraje a její založení byl dobrý nápad, ať už se to někomu líbí nebo ne. Děkuji všem v teplické nemocnici - lékařům, zdravotním sestrám i pomocnému personálu - protože když je pacient spokojen, nic neřekne. A když se mu něco nelíbí, jde si stěžovat. Ale já si myslím, že je tu dobrý kolektiv a personál, který se snaží udělat maximum pro to, aby byla poskytnuta našim občanům taková zdravotní péče, jakou si zaslouží," vyzdvihl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Budova vznikne jižně od pavilonu F, s nímž bude propojena krčkem. V pavilonu F jsou soustředěny chirurgické obory. V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní, a. s., s dalším používáním i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavadní prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí. Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro osobní auta zaměstnanců. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Výstavba nového pavilonu začne v červenci 2017, hotovo by mělo být do dvou let.

Krajská zdravotní, a. s.

je největším poskytovatelem zdravotní péče v České republice a se svými šesti tisíci osmi sty zaměstnanci je největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat téměř 6 miliard 343 milionů korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Kontakt:

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí

tel: +420 477 114 147

mobil: +420 734 415 792

e-mail: ivo.chrastecky@kzcr.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-nemocnice-správa-stavby-Krajská zdravotní

Oblast
Ústecký (ul)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.