Diktatura po ochranářsku

Praha 27. června (PROTEXT)

Norek Foto: Český svaz chovatelů

Norek Foto: Český svaz chovatelů

Některé věci jsou leckdy nepochopitelné. Co se děje kolem chovu kožešinových (masožravých) zvířat, se však vymyká zdravému rozumu. V roce 2014 náš stát požadoval po chovatelích (v souladu s legislativou Evropské unie) mnohamilionové investice do úpravy chovatelského zařízení. Stalo se, investice byly vynaloženy. Dnes je ale všechno jinak.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila začátkem června novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.). Ta přináší (od roku 2019) i zákaz chovu kožešinových (masožravých) zvířat. Pravda, novelu bude ještě projednávat Senát Parlamentu ČR a následně i prezident republiky.

Můžeme však očekávat racionální přístup k této problematice? Teď před volbami?

Vynaložené investice Česká republika hodlá zmařit a podnikání bez adekvátní náhrady zakázat. Pokud k obdobnému zákazu chovu došlo v zahraničí (Německu, Nizozemí, Velké Británii), změna byla uváděna do života postupně a s vyplacením adekvátních náhrad.

Stejně nepochopitelné je to, že ignorujeme požadavky trhu. Poptávka po kožkách kožešinových (masožravých) zvířat stále roste. Náš stát má v tomto odvětví zemědělství mnohaletou tradici. Naše chovy jsou kontrolované a dozorované státními orgány. Dobrovolně vyklízíme pole a dáváme prostor pro zřizování ilegálních chovů. Ty se vyrojí jako důsledek poptávky. Ať už takovéto chovy vzniknou u nás či v zahraničí, lze pochybovat o tom, že pohodě zvířat bude věnována přiměřená pozornost. Kdo má na tomhle stavu zájem?

Nevoláme po tom, aby byla zvířata týrána. Naopak. Český svaz chovatelů usiluje o příznivé životní podmínky pro chované zvířectvo. Naši chovatelé kožešinová zvířata nikterak netrýzní. Těžko ale bojují s mediálním obrazem, vytvořeným propagandou a vykreslujícím je jako tyrany. Kdo za to může? Fanatismus, který je v otázce ochrany zvířat praktikován. Ochranářský fanatismus, jenž vede dobře organizované aktivisty k protiprávnímu jednání. Fanatismus nastolující novou diktaturu.

A tak se v rámci boje za svobodu zvířat páchají trestné činy. Co na tom, že dochází k nezákonnému vnikání na farmy, pouštění zvířat, poškozování soukromého majetku, vyhrožování chovatelům... Část veřejnosti tomu fandí. Část tvrdí, že nemá smysl vzdorovat. Opravdu?! Jedni spolupracují a druzí rezignovali. Neznáme tohle z historie? Opravdu se necháme tak moc ovládat?! Jak je možné, že tomuhle podlehli i naši zákonodárci? Český svaz chovatelů však stále věří, že zdravý rozum v naší zemi ještě zcela nevymřel...

Kontakt:

Český svaz chovatelů, z. s.

www.cschdz.eu

stejskalova@cschdz.eu

Klíčová slova ČR-chov-zákon-Český svaz chovatelů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Média, společnost a životní styl
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.