ČR nesplnila doporučení OSN

Praha 4. dubna (PROTEXT)

Organizace hájící práva žen sdružené v České ženské lobby, Český helsinský výbor a Liga lidských práv zaslaly do OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že řada doporučení ke zlepšení situace v oblasti lidských z celkem 129 vládou přijatých zůstala ze strany ČR dosud nenaplněna.

Ženy poškozené nedobrovolnými sterilizacemi, které byly proti své vůli připraveny o možnost mít děti, nebyly doposud vládou odškodněny. V oblasti porodnictví Česká republika nesplnila doporučení týkající se zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. Trvá nadále praxe, která je v rozporu i s doporučeními Světové zdravotnické organizace spočívající v poskytování péče bez informovaného souhlasu pacientky, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, oddělování matek a jejich novorozenců.

Kromě stanoviska nevládních subjektů bude OSN zasílat svoji zprávu i vláda, která má termín v srpnu 2017. Poté v listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů.

ikona celá tisková zpráva

Kontakt:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

e-mail: lucie.rybova@helcom.cz

tel.: + 420 602 646 640

www.helcom.cz

Klíčová slova ČR-OSN-právo-zdraví-lidská-ženy-Český helsinský výbor

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.