Společnost FMC oznámila akvizici značné části divize ochrany plodin společnosti DuPont, která zároveň odkoupí její divizi zdraví a výživy

Filadelfie 1. dubna (PROTEXT/PRNewswire)

- Společnost FMC koupí část divize ochrany plodin společnosti DuPont, což uspokojí požadavky Evropské komise ve spojitosti s povolením fúze DuPont s firmou Dow Chemical.

- Společnost DuPont koupí divizi FMC zdraví a výživy (Health and Nutrition).

- FMC zaplatí společnosti DuPont celkem 1,2 miliardy dolarů v hotovosti.

- Tyto transakce způsobí okamžitě po jejich uzavření nárůst upravených výnosů na akcii společnosti FMC.(1)

Společnosti FMC Corporation (NYSE: FMC) a DuPont (NYSE: DD) dnes oznámily podepsání konečné dohody o odkoupení části divize ochrany plodin společnosti DuPont společností FMC, což je nutné k uspokojení požadavků Evropské komise ve spojitosti s povolením fúze DuPont s firmou Dow Chemical. Kromě toho společnost DuPont převezme divizi FMC zdraví a výživy a obdrží celkem 1,2 miliardy dolarů v hotovosti. Společnost FMC odkoupí od společnosti DuPont její globální portfolio pesticidů proti škůdcům, herbicidních prostředků na ochranu obilnin a listnáčů a značnou část zařízení pro výzkum a vývoj ochrany plodin společnosti DuPont. Společnost FMC očekává, že tento získaný podnik vytvoří letos tržby v hodnotě 1,5 miliardy dolarů a jeho EBITDA by mělo dosáhnout 475 milionů dolarů.(2)

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20111101/NE97440LOGO

Po uzavření akvizice se společnost FMC Agricultural Solutions stane pátou největší světovou chemickou společností zabývající se ochranou plodin s odhadovanými ročními tržbami ve výši okolo 3,8 miliard USD.

"Toto je pro FMC významný krok vpřed, zejména pro naši divizi zemědělských řešení," uvedl Pierre Brondeau, prezident, generální ředitel a předseda společnosti FMC. "Kombinace našich předních tržních výrobků s portfoliem ochrany plodin společnosti DuPont a jejich výzkumem a vývojem světové třídy promění náš podnik zemědělských řešení na zemědělsko-technologickou společnost nejvyšší úrovně."

"Průmysl ochrany plodin prochází významnou změnou, jejímž důkazem je aktuálně probíhající konsolidace. FMC musí ve snaze nadále uspokojovat potřeby našich zákazníků nabízet více možností pro pěstitele, kteří hledají inovační řešení ochrany obilovin a usilují o zvýšení výnosů. Díky kombinaci těchto produktů vysoké hodnoty a možností výzkumu a vývoje s naším vlastním portfoliem produktů, odběratelským řetězcem a odborností bude společnost FMC lépe schopna obsluhovat své zákazníky a urychlit tempo, kterým na trhu představujeme nová řešení," dodal Brondeau. "Souběžný prodej naší divize zdraví a výživy nám umožní zachovat dobrou finanční kondici a zajistí, že budeme moci pokračovat v investicích do rozvoje segmentu zemědělských řešení a zároveň naší divize Lithium."

Nákup divize ochrany plodin

Odkoupená část divize ochrany plodin společnosti DuPont zahrnuje portfolio předních selektivních insekticidů, ke kterým patří přípravky Rynaxypyr®, Cyazypyr® a Indoxacarb. První dva z těchto výrobků mají plně patentovanou ochranu proti případným aktivním složkám a společnost FMC očekává, že tyto produkty v roce vygenerují příjmy okolo 1 miliardy USD. Tyto selektivní insekticidy jsou výborným doplněním stávajícího rozsáhlého portfolia insekticidů společnosti FMC.

K odkoupenému portfoliu patří také globální herbicidy na ozimou pšenici společnosti DuPont, které obsahují devět aktivních složek a různě formulované výrobky. Toto portfolio herbicidů přichází spolu se silnými a uznávanými značkami a také patentovanou technologií DuPont PrecisionPac®. Tyto produkty přinášejí FMC značnou diverzifikaci nabídky jejich obilných herbicidů, zvyšují také rovnováhu mezi preventivními a postemergentními přípravky portfolia FMC.

Geografické rozložení tržeb z tohoto portfolia povede k významnému zvýšení působení FMC v Asii a Evropě. Po této akvizici budou příjmy společnosti FMC z prodeje ochranných přípravků téměř rovnoměrně rozloženy mezi čtyři hlavní regiony - Severní Ameriku, Latinskou Ameriku, Evropu a Asii.

Duševní vlastnictví, které je spojeno se zakoupenými produkty, včetně patentů, registrací a balíčků dat, bude převedeno na společnost FMC. FMC získá globální výrobní síť pro plnou podporu těchto produktů, včetně čtyř výrobních zařízení pro aktivní ingredience a 10 regionálních závodů na výrobu formulačních přísad.

Tato akvizice přinese vývojovou organizaci světové třídy společnosti DuPont, včetně jejího výzkumného centra pro výzkum ochrany obilovin v Delaware, 14 regionálních vývojových laboratoří a s tím spojených regulačních možností. Tato organizace zahrnuje řetězec 15 v současnosti vyvíjených syntetických aktivních složek dodávaných do insekticidů, herbicidů a fungicidů a rozsáhlou škálu 1,8 milionu syntetických sloučenin. Většina personálu pro výzkum ochrany plodin společnosti DuPont přejde v rámci transakce do společnosti FMC.

Divize FMC Health and Nutrition se stane součástí segmentu zdraví a výživy (Nutrition & Health) společnosti DuPont.

"Divize FMC Health and Nutrition je vysoce ziskovým podnikem s vedoucí pozicí ve valné většině svého portfolia, s hlubokou znalostí aplikací a rozsáhlou globální sítí laboratoří a výrobních zařízení. Pro současné portfolio společnosti DuPont je velmi vhodným doplněním. Jsme přesvědčeni, že pod vedením společnosti DuPont bude dále vzkvétat a přispěje k úspěchu jejich segmentu zdraví a výživy," uvedl pan Brondeau.

Dodatečné informace

Tato transakce je podmíněna uzavřením fúze společností Dow Chemical a DuPont a také obvyklými podmínkami akvizicí a schváleními příslušnými úřady. Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém kvartálu roku 2017. Společnost FMC očekává, že tato transakce způsobí okamžitý nárůst upravených výnosů na akcii a své aktualizované předpovědi pro rok 2017 představí během konferenčního hovoru vedení naplánovaného na 2. květen 2017.

Finančními poradci společnosti FMC byly agentury Dyal Co. LLC a Citi, právní kanceláře Wachtell, Lipton a Rosen & Katz byly právními poradci. Agentura Citi poskytla finanční poradenství a dluhové nástroje.

Konferenční hovor

Společnost bude pořádat webcast a konferenční hovor v pátek 31. března 2017 v 08:00 východoamerického času (ET), který bude přístupný veřejnosti prostřednictvím internetového vysílání a telefonu.

Internetové vysílání: http://www.fmc.com

Heslo: FMC

Telefonní čísla pro připojení:

USA/Kanada: (800) 230-1059

Mezinárodní: (612) 332-0226

Konferenční IČ č. 421549

Záznam tohoto konferenčního hovoru bude dostupný prostřednictvím internetu a telefonu od 10:00 východoamerického času (ET) v pátek 31. března 2017 do neděle 30. dubna 2017.

Záznam na internetu: http://www.fmc.com

USA/Kanada: (800) 475-6701

Mezinárodní: (320) 365-3844

Konferenční IČ č. 421549

O společnosti FMC

Po více než jedno století společnost FMC poskytuje inovační řešení, aplikace a kvalitní produkty na globálních zemědělských, průmyslových a spotřebitelských trzích. V roce 2016 činil obrat společnosti přibližně 3,3 miliard USD. Společnost FMC zaměstnává přibližně 6000 lidí na celém světě a provozuje své obchodní činnosti ve třech segmentech: FMC zemědělská řešení, FMC zdraví a výživa a FMC lithium. Pro více informací navštivte stránky www.FMC.com.

O společnosti DuPont

Společnost DuPont (NYSE: DD) dodává na globální trh špičkové vědecké postupy a technologie v podobě inovativních produktů a materiálů již od roku 1802. Společnost je přesvědčena, že díky spolupráci se zákazníky, vládami, nevládními organizacemi a předními vědci můžeme pomoci najít řešení globálních otázek, jako je zabezpečení dostatku zdravých a výživných potravin pro všechny, snížení závislosti na fosilních palivech a ochrana života a životního prostředí. Pro další informace o společnosti DuPont a jejích závazcích a inkluzivních inovacích navštivte webové stránky www.dupont.com.

Prohlášení o "bezpečném přístavu" ve smyslu zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 : Prohlášení uvedená v této zprávě, která jsou výhledovými prohlášeními, se pojí s řadou rizik a nejistot , která se týkají určitých faktorů uvedených ve formuláři 10-K za rok 2016 společnosti FMC a v dalších dokumentech týkajících se cenných papírů podaných ke Komisi pro cenné papíry a burzu Spojených států amerických (Securities and Exchange Commission, SEC.) Výše uváděné informace vyjadřují nejlepší předpoklady a domněnky vedení společnosti vzniklé na základě aktuálně dostupných informací. SpolečnostFMC nemá v úmyslu tyto informace aktualizovat a odmítá povinnost aktualizovat nebo upravit kterékoliv z budoucích prohlášení. Historické informace nemusí být zárukou budoucích výsledků.

Tato tisková zpráva uvádí jisté "finanční termíny non-GAAP", které jsou definovány na našich webových stránkách www.fmc.com. Na našich webových stránkách www.fmc.com jsme dále uvedli srovnání termínů non-GAAP s přímo srovnatelnými termíny GAAP.

(1) Ačkoliv společnost FMC uvádí předpovědi upravených výnosů na akcii a upraveného provozního zisku (oba jsou finančními termíny non-GAAP), není schopna předpovědět nejvíce přímo srovnatelné údaje propočtené a vyjádřené podle GAAP. Jisté položky celkových částek GAAP jsou nepředvídatelné a činí je pro předpověď nepraktické. K takovým položkám mimo jiné patří restrukturalizace, poplatky za akvizici, diskontované provozní náklady a související peněžní pohyby. V důsledku toho není uváděna žádná předpověď GAAP.

(2) Představuje odhady společnosti FMC výnosů EBITDA převzatého podniku v roce 2017, kdyby byl samostatným podnikem. EBITDA je finanční termín non-GAAP pro provozní zisk a vyjadřuje příjmy před splacením úroků, daněmi, odpisy a amortizací.

Kontakt:

FMC kontakt pro média:

Dwayne Roark

Tel.: +1.215.299.6820

dwayne.roark@fmc.com

FMC kontakt pro investory:

Michael Wherley

Tel.: +1.215.299.6543

michael.wherley@fmc.com

Klíčová slova USA-zemědělství-chemie-firmy-FMC Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.