Destinační agentura Brdy připravila cyklotrasy v Brdech

Příbram 13. února (PROTEXT)

Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov předložila Správě CHKO Brdy k vydání souhlasného stanoviska návrh vyznačení cyklotras v CHKO Brdy. Trasy budou vedeny po stávajících místních obslužných komunikacích a budou procházet obcemi při hranici nové CHKO.

"Návrh sítě cyklotras v CHKO Brdy byl předjednán s dotčenými obcemi a vlastníky pozemků. Délka navržených tras přesahuje 500 kilometrů," říká Vladimír Král, ředitel Ekologického centra Orlov, které návrh správě CHKO předkládá. Trasy budou značeny postupně, v závislosti na dokončované pyrotechnické očistě území. "Předpokládáme, že první nové cyklotrasy budou vyznačeny již letos v dubnu," dodává Vladimír Král. Většina tras povede po kvalitních lesních cestách se zpevněným povrchem, kdy již nyní cyklisté rádi jezdí, a bude navazovat na stávající značené trasy mimo území CHKO.

Předpokládáme, že se na vyznačení cyklotras bude podílet Středočeský i Plzeňský kraj. První žádosti o granty již byly podány.

"Destinační agentura Brdy připravuje v letošním roce také vydání Průvodce Brdy a mapy, která bude obsahovat sjednocené značení lesních cest. Mapa bude vydána nejen v tištěné podobě, ale také ve verzi pro smartphony," uvádí projektový manažer Ekologického centra Orlov Luboš Gardoň a dodává: "Spuštěna bude také internetová aplikace s výlety a naučnými stezkami po Brdech, která bude zdarma dostupná ke stažení na infocentrech všech partnerů Destinační agentury Brdy. Věříme, že tyto aktivity výrazně přispějí k oživení cestovního ruchu v Brdech."

Kontakt:

Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov o.p.s.

info@eco-centrum.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-turistika-ekologie-Ekologické centrum Orlov-cykloturistika

Oblast
Středočeský (sc)

Kategorie
Sport
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.