Odborníci k budoucnosti českého odpadového hospodářství

Praha 11. ledna (PROTEXT)

Legislativní rada vlády má znovu ve čtvrtek 12. ledna projednat nové odpadové zákony. Příprava nových zákonů je sice za posledních 8 let nejdále, ale je otázkou, zda se je podaří do konce volebního období protáhnout celým legislativním procesem. Pokud ne, jaký to bude mít dopad na budoucnost českého odpadového hospodářství?

Na tuto otázku redakci odborného měsíčníku Odpadového fóra odpověděli nejpovolanější osobnosti v oboru.

Příprava nových odpadových zákonů, tedy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností je za posledních osm let nejdále, nicméně se právní normy nedaří posunout přes Legislativní radu vlády (LRV).

Již tento čtvrtek 12. ledna je má LRV znovu projednat. Do konce volebního období však nezbývá mnoho času, a je tak otázkou, zda je vůbec reálné úspěšně absolvovat celý legislativní proces. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) takovou ambici má.

Podle mnohých se ve čtvrtek rozhodne, zda-li Česká republika zůstane skládkařskou velmocí nebo republikou, jež staví své hospodářství na pilířích oběhového hospodářství. Cílem nových zákonů je proto nastavit pevná a jasná pravidla pro naše odpadové hospodářství, a tím zajistit předvídatelnost trhu pro budoucí investory. Řeč je rozhodně o výstavbách ZEVO a potřebných kapacit pro energetické využití odpadu. Návrh zákona o odpadech přináší hlavně navýšení skládkovacího poplatku, což má být společně se zákazem skládkování v roce 2024 tzv. motivačním šťouchem pro odklon odpadů ze skládek.

Změnu koncepce odpadového hospodářství žádá i Evropská unie, která členským zemím stanovuje závazné cíle materiálových využití už v roce 2020. Nepřijetí zákonů může tak ohrozit plnění závazných požadavků EU, což bude znamenat náklady v podobě sankčních odvodů z veřejných financí, a zároveň ohrozí možnost vybudovat včas potřebnou infrastrukturu na zpracování odpadů.

Redakce odborného časopisu Odpadového fóra oslovila osobnosti v oboru s otázkou "Pokud se tak přesto nestane, jaký to bude mít podle Vás dopad na budoucnost odpadového hospodářství v Česku?" Odpovědi redakce obdržela různé: některým respondentům se zdálo, že se nestane nic, zatímco jiní přišli s apokalyptickými scénáři. Odpovědi najdete na:

http://www.tretiruka.cz/news/jake-bude-budoucnost-odpadoveho-hospodarstvi-pokud-cesko-nebudeme-mit-nove-odpadove-zakony/

Zlomovým obdobím prochází i Slovensko. Nový slovenský zákon o odpadech, který přinesl například rozšířenou zodpovědnost výrobce, platí od začátku roku 2016. O nástrahách a překážkách nového zákona si redakce promluvila i s ředitelkou odboru odpadů MŽP SK Eleonórou Šuplatovou. "Situace odpadového hospodářství na Slovensku není lichotivá," konstatovala paní Šuplatová. Slovensko má podle jejích slov v současnosti jeden z nejnižších poplatků za skládkování komunálního odpadu v rámci Evropské unie, množství odpadu ukládaného na skládky na Slovensku je toho důkazem. Evropská komise doporučila zemi progresivní zvyšování poplatku, slovenské ministerstvo má ovšem na problém jiný názor. Co navrhují? Dočtete se v novém lednovém Odpadovém fóru.

České ekologické manažerské centrum, z.s. je významným neziskovým sdružením v oblasti průmyslové ekologie, vydavatelem odborných periodik (Odpadové fórum, www.Tretiruka.cz), pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem prospěšných projektů. Naše aktivity korespondují s aktuálním vývojem a trendy jako je například oběhové hospodářství.

Kontakt:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. Pluku 524/25

Praha 10 - PSČ 101 00

Ing. Jiří Študent ml.

Manažer portálu www.Tretiruka.cz

e-mail: studentj@cemc.cz

tel.: 602 617 616

Klíčová slova ČR-odpady-zákon-CEMC

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.