CyberGym Europe výrazně posiluje

Praha 20. prosince (PROTEXT)

Společnost CyberGym Europe, která se zaměřuje zejména na řešení kybernetické a informační bezpečnosti firem, měst a rozsáhlých souborů kritické infrastruktury v Evropě, rozšiřuje své strategické portfolio. Dochází k propojení s know-how špičkové výzkumné a poradenské skupiny QED. Z akciové společnosti QED Group přichází nový předseda představenstva CyberGym Europe, Rostislav Jirkal.

CyberGym ve spolupráci se skupinou QED nově zařadí do svého portfolia sociodiagnostiku týmů klienta při zvládání kybernetických krizí nebo útoků. Nové technologie a metodiky také přinesou možnost vrcholně precizních analýz efektivnosti komunikace technických týmů s vedením organizace ve stresových situacích během obrany firem před kybernetickým útokem.

Aréna, hlavní tréninková základna společnosti je místem, kde mohou bezpečnostní týmy a management klientů bez obav dělat chyby a učit se z nich. "Od roku 2017 budou našim klientům k dispozici nejen naši hackeři a experti s vojenskou či zpravodajskou profesní historií, ale také tým sociologů a psychologů s naprosto unikátním systémem pro sociomapování a měření interakcí v reálném čase," říká k tomu Lukáš Kypus, manažer výcviku CyberGym Europe.

Další strategickou prioritou CyberGym Europe je propagace a popularizace významu kybernetické bezpečnosti. Proto bude Tomáš Přibyl, zástupce CyberGym Europe a propagátor myšlenky kybernetické arény v ČR, stát v čele expertní skupiny EUCYBSEC (European Cyber Security Excellence Center). "Žijeme ve světě, který se stal na kybernetické bezpečnosti bezvýhradně závislým. Naše práce má podstatně širší rámec než tvorbu jednotlivých produktů pro klienty. Výzvami pro rok 2017 jsou kybernetický pavilon na výstavě IDET nebo SCADA konference. EUCYBSEC a CyberGym Europe jsou odbornými partnery obou akcí," uvedl ke svým prioritám v EUCYBSEC Tomáš Přibyl, předseda výboru této platformy. Vedle své mise v EUCYBSEC zůstává Tomáš Přibyl aktivní v dozorčí radě CyberGym Europe.

Společnost CyberGym Europe školí a trénuje spolu s bezpečnostními týmy také vedení firem a institucí. Hybridní vzdělávací programy zahrnují prevenci, detekci, zvládání incidentů, ale také plánování a řízení bezpečnosti. V oboru kybernetické bezpečnosti zároveň zprostředkovává vysokoškolské vzdělání. "Rutinně dnes na špičkové úrovni školíme také komplex právních aspektů kybernetické bezpečnosti, v aktuální i očekávané komplexnosti příslušných evropských i českých regulací. Je jich tolik, že to většinu našich klientů překvapí - dokonce i těch kteří si mysleli, že mají vše v pořádku," dodává Petr Vališ, člen představenstva CyberGym Europe.

Kontakt:

Hana Petříková, PR Manager,

e-mail: hana.petrikova@cybergymeurope.com, tel.: 720 458 202.

Klíčová slova ČR-počítače-internet-software-firmy-CyberGym Europe

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.