Skupina ČEZ podpořila Značku spolehlivosti

Praha 9. prosince (PROTEXT)

Skupina ČEZ podpořila Značku spolehlivosti

Skupina ČEZ podpořila Značku spolehlivosti

Projekt Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) "Posílení přínosu hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR" podpořený Skupinou ČEZ přináší ovoce. Za poslední čtvrtletí roku 2016 se podařilo zvýšit povědomí o Značce spolehlivosti, výrazným způsobem. Narostla návštěvnost webových stránek www.znackaspolehlivosti.cz, a videa propagující značku se šíří po sociálních sítích. Proběhl také koncert mezzosopranistky Andrey Kalivodové, na kterém AVPO ČR poděkovala svým dárcům a své činnosti včetně Značky spolehlivosti představila publiku.

Skupina ČEZ podpořila šíření povědomí o Značce spolehlivost (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace), jenž je pro dárce, podporovatele i širokou veřejnost zárukou, že nezisková organizace řádně naplňuje své poslání a efektivně hospodaří se získanými prostředky.

Díky podpoře Skupiny ČEZ mohla navíc AVPO ČR uspořádat snídaně pro členy, na kterých jim představila zajímavé hosty a otevřela nové možnosti spolupráce. Členské organizace také tímto způsobem získaly aktuální informace o Hodnocení spolehlivosti. Prostor prezentovat své zkušenosti a poznatky dostali i současní držitelé Značky spolehlivosti.

Předvánoční koncert Andrey Tögel Kalivodové, sólistky opery Národního divadla, se uskutečnil ve středu 30. listopadu v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Předvánoční atmosféru umocňoval výhled na rozsvícený strom a adventní trh na náměstí. Role průvodce večerem se ujal mistr mluveného slova herec Jan Přeučil. Činnost AVPO ČR a Značku spolehlivosti představili ředitelka Monika Jindrová a prezident Marek Šedivý. Vyhlásili také fotosoutěž na téma "Spolehlivost a transparentnost". Bližší informace o této soutěži můžete najít na webových stránkách www.avpo.cz.

Díky podpoře aktivit ze strany Skupiny ČEZ se podařilo významně zvýšit návštěvnost stránek www.znackaspolehlivosti.cz a byla vytvořena zajímavá videa o Značce spolehlivosti. AVPO ČR je také podstatně aktivnější na sociálních sítích. Všechny tyto aktivity přitom přispívají ke zvyšování důvěry v neziskový sektor.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ĆR)

Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 94 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Kontakt:

Monika Jindrová, jindrova@avpo.cz

AVPO ČR, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1

www.avpo.cz;

www.znackaspolehlivosti.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-sociální-neziskové-ČEZ-AVPO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.