Zimní Srdíčkové dny

Praha 1. prosince (PROTEXT)

Blíží se tradiční předvánoční zimní Srdíčkové dny! Již v týdnu od 5. do 9. prosince můžete na ulicích měst potkat dobrovolníky s různými přívěsky za 35 Kč s logem usměvavého sluníčka symbolem společnosti Život dětem. Pokud si od nich tento sbírkový předmět zakoupíte, přispějete rodinám s vážně nemocnými dětmi v celé České republice. Z výtěžku sbírky uhradí Život dětem zdravotní a kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyty dětem, které jsou na pomoc druhých odkázány.

Tváří zimních Srdíčkových dnů je dvouletý Kubík, který na první pohled vypadá jako zdravý chlapeček. Bohužel u něho krátce po narození lékaři diagnostikovali vzácnou vrozenou vadu Sturge-Weberův syndrom, která se u Kubíka projevuje silnými záchvaty, vývojovým a mentálním zpožděním, červenou skvrnou na obličeji a těžkou poruchou zraku. Při každém záchvatu se Kubík vrací ve svém vývoji o pár kroků zpátky a rodina musí vynaložit velkou energii na jeho zlepšení. Zatím se Kubík sám nepostaví na nožičky, neudrží nic v rukou, nemluví a je velmi těžké zaujmout jeho pozornost. I přes všechny překážky a časté pobyty v nemocnicích je to velký bojovník a má radost ze života.

Jedinou možností, jak Kubíkovi zajistit alespoň z části plnohodnotný život, je pravidelná rehabilitace. Nejvíce mu prospívají intenzivní rehabilitační pobyty, po kterých dělá velké pokroky. Bohužel jsou finančně velmi nákladné, zdravotní pojišťovny je v plné výši nehradí, a tak je rodina odkázána na pomoc nás ostatních.

Zimní Srdíčkové dny pomohou nejen Kubíkovi, ale i mnoha dalším nemocným dětem.

Život dětem děkuje všem laskavým lidem za pomoc těm, kteří to skutečně potřebují.

Kontakt:

MgA. Maria Křepelková - ředitelka

mobil: 603216461

mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-sociální-zdraví-charita-děti-Život dětem

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.