TÜV SÜD zahajuje jubilejní rok velkou akvizicí

Mnichov 13. dubna (PROTEXT/ots)

Prof. Dr. Ing. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, Foto: TÜV SÜD AG

Prof. Dr. Ing. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, Foto: TÜV SÜD AG

Výroční tisková konference o výsledcích nejstarší organizace TÜV v Německu

• Nové rekordy v roce 2015: Příjmy ve výši 2,2 miliardy EUR a zisk 190 milionů EUR (upravený EBIT, zisk před zdaněním a úroky)

• Globální hráč: TÜV SÜD nyní zaměstnává více lidí v zahraničí než v Německu

• Velká investice: Nákup 100% akcií španělské společnosti ATISAE znamenal největší akvizici v historii TÜV SÜD.

• Odborné znalosti v odvětví digitálních služeb: V Singapuru otevřeno centrum prvotřídních digitálních služeb Center of Excellence Digital Service

• Důraz na bezpečnost od roku 1866: TÜV SÜD slaví 150. výročí

TÜV SÜD v roce 2015 pokračuje ve svém růstu, a dosahuje nových rekordů v příjmech, ziscích a počtu zaměstnanců. Skupina provozující technické služby na celém světě zvýšila v loňském roce své příjmy zhruba o 8 procent na 2,2 miliardy EUR (v roce 2014 2,1 miliardy EUR). Zisk před úroky a zdaněním (upravený EBIT) se zvýšil na cca. 190 milionů EUR (v roce 2014 přibližně 187 milionů EUR), zatímco zisk po zdanění (EAT) se zvýšil o více než 9 procent na 114 milionů EUR (v roce 2014 přibližně 104 milionů EUR). Společnost TÜV SÜD zahájila svůj jubilejní rok 2016 - 150. rok své historie - akvizicí španělské společnosti ATISAE Group. Tato akvizice je k dnešnímu dni největší akvizicí v historii společnosti, a přináší až 24 000 zaměstnanců.

"Získáním společnosti ATISAE jsme posílili nejen naše obchodní aktivity ve Španělsku, ale také naši pozici v západní Evropě," uvedl Prof. Dr. Ing. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG na výroční tiskové konferenci o výsledcích skupiny v Mnichově. Kromě toho, že Španělsko je pátou největší národní ekonomikou v Evropské unii, je také druhým největším výrobcem automobilů v Evropské unii, a řadí se na čtvrté místo na světě, pokud jde o instalované kapacity větrných elektráren. Společnost zaměstnává více než 1 300 zaměstnanců a má tržby přes 80 milionů EUR. Tato akvizice je největší akvizicí ve 150-leté historii této mezinárodní společnosti zaměřené na služby. Díky širokému portfoliu služeb působí ATISAE v mnoha průmyslových odvětvích, a tím dokonale zapadá do společnosti TÜV SÜD Group.

Akvizice ATISAE je dalším milníkem v pokračujícím úsilí TÜV SÜD o růst a internacionalizaci. "Naše společnost v roce 2015 opět dosáhla ziskového růstu," vysvětlil předseda představenstva společnosti. Příjmy se zvýšily zhruba o osm procent na více než 2,2 miliardy EUR. To je nový rekord. Upravený EBIT vzrostl meziročně o další dvě procenta na téměř 190 milionů EUR. Zisk po zdanění vzrostl o více než devět procent na 114 mil EUR. Po akvizici skupiny ATISAE počátkem tohoto roku zaměstnává TÜV SÜD přibližně 24 000 zaměstnanců, více než polovinu z nich mimo Německo.

Velký úspěch: Růst ve všech segmentech a regionech

"Rozvoj společnosti TÜV SÜD se ukázal jako velmi flexibilní tváří v tvář náročnému rámci ekonomických podmínek", řekl Dr. Matthias J. Rapp, finanční ředitel TÜV SÜD AG. Při prezentaci roční účetní závěrky TÜV SÜD zdůraznil pan Rapp skutečnost, že všechny segmenty opět zažívají růst příjmů, což přispívá k růstu zisku skupiny.

Segment PRŮMYSL zaznamenal nárůst příjmů o více než 7 procent na 945 milionů EUR. V segmentu MOBILITA vzrostly příjmy o zhruba pět procent na 639 milionů EUR, a v segmentu CERTIFIKACE byl zaznamenán meziroční nárůst příjmů ve výši téměř 14 procent na 557 milionů EUR.

"V rámci naší strategie internacionalizace jsme si vytkli cíl dosáhnout do roku 2015 alespoň 40 procent našeho obratu mimo území Německa", řekl Rapp. "V loňském roce jsme vygenerovali více než 42 procent našich konsolidovaných příjmů v zahraničí, a tím jsme tento cíl jasně překonali. Opět platí, že nejsilnější růstový impuls přišel z Asie, kde vzrostly tržby zhruba o 22 procent, a ze Severní a Jižní Ameriky, které vykázaly nárůst zhruba o 15 procent. Na svém domácím trhu v Německu dokázala společnost TÜV SÜD také v roce 2015 zvýšit své příjmy o dalších 3,6 procenta. Německé právní subjekty vygenerovaly příjmy ve výši přibližně 1,4 miliardy EUR. "Tento růst tržeb ve všech regionech ukazuje, že jsme silným konkurentem, a zdůrazňuje náš cíl být jedním z lídrů na globálním trhu testování, inspekce a poradenství (TIC, testing, inspection and consulting)," vysvětlil finanční ředitel.

TÜV SÜD potvrzuje tento cíl také investováním do další expanze a průběžné modernizace svých testovacích kapacit po celém světě. V roce 2015 činily celkové investiční výdaje přes 80 milionů EUR, z toho více než polovina byla investována v Německu.

Strategie zaměřená na budoucnost: Zajištění bezpečnosti projektu Industry 4.0

Šíření digitalizace a propojitelnosti prakticky ve všech oblastech ekonomiky a společnosti je důležitou složkou růstu pro mezinárodní skupiny poskytující technické služby. "I když tato oblast nabízí obrovské příležitosti, znamená také značná rizika", zdůraznil Stepken. Výzkumný a vývojový projekt TÜV SÜD, který přilákal potenciální útoky a zkoumal jejich přístupy, ukázal, jak nebezpečná situace nastala. Projekt známý jako "honeynet" používá skutečný hardware a software pro simulaci prostředí malých vodních děl v provinčním městečku v Německu. Po celých osm měsíců trvání projektu zaznamenali odborníci více než 60 000 pokusů o útoky spuštěné ze serverů po celém světě, které často používají falešné IP adresy.

"Považujeme sami sebe za jednoho z klíčových hráčů ve vývoji opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu a proti kybernetickým útokům", zdůraznil předseda představenstva TÜV SÜD. "Naše zkušenosti dáváme k dispozici v řadě projektů a iniciativ, jakými jsou například SmartFactory KL a výzkumný projekt PEGASUS zahájený německým ministerstvem hospodářství a energetiky". Projekt SmartFactory KL testuje praktické využití inovativních informačních a komunikačních technologií v průmyslové výrobě. Za tímto účelem vyvinuli odborníci TÜV SÜD nový systém certifikace pro závody s flexibilní strukturou. Cílem projektu PEGASUS je definovat v průběhu příštích tří let nové testovací a schvalovací metody pro vysoce automatizované řízení, a to zejména na dálnicích a až do rychlosti 130 km/h.

Digitální kapacity: Digitální jednotky v Mnichově a Singapuru

Rozšiřujeme naše digitální kapacity. TÜV SÜD vytváří nové digitální jednotky jako základní prvky strategie digitalizace skupiny. "Před pouhými dvěma týdny jsme v Singapuru slavnostně otevřeli naše nové centrum Center of Excellence Digital Service (centrum prvotřídních digitálních služeb)", řekl Stepken. Společnost TÜV SÜD se zavázala investovat v průběhu příštích tří let desítky milionů, a rozšířit tým digitálních služeb na 50 pracovníků. Dále bude pokračovat ve svém úsilí o další zlepšení své kapacity v oblasti funkční bezpečnosti a průmyslové počítačové bezpečnosti, a rozvíjet inovativní řešení pro slibné segmenty budoucnosti, jako jsou například inteligentní infrastruktura a Industry 4.0.

Singapur a Mnichov jsou dvě místa, ve kterých TÜV SÜD rozšiřuje své kapacity zřízením jednotek digitálních služeb (Digital Service Units). Díky singapurské iniciativě Smart Nation (Inteligentní národ) začal tento asijský městský stát určovat tempo v oblasti digitální transformace. Singapurská vláda podporuje transformaci města na inteligentní národ financováním několika inovačních projektů.

"Naše angažovanost v celé řadě těchto projektů nám dává příležitost rozvíjet inovativní služby, které můžeme nasazovat na jiných trzích," vysvětlil předseda představenstva společnosti. Prvním příkladem takových projektů je řešení pro inteligentní domácnost, kde TÜV SÜD testuje funkční zabezpečení, bezpečnost, spolehlivost a interoperabilitu komponent a zařízení.

První německá organizace TÜV: Zvláštní odpovědnost za lidi a životní prostředí

"Rok 2016 je pro TÜV SÜD velmi zvláštním rokem," potvrdil Stepken. "Základy pro trvalý úspěch naší společnosti byly položeny v roce 1866. Přesně před 150 lety." Po explozi obrovského parního kotle v pivovaru v Mannheimu založilo 22 místních průmyslníků asociaci pro inspekce a pojišťování parních kotlů v Mannheimu (Gesellschaft zur Ueberwachung und Versicherung von Dampfkesseln mit dem Sitze in Mannheim). Tato asociace se stala předchůdcem dnešní společnosti TÜV SÜD a kolébkou technických testů a kontrol v Německu. "I když se technologie vyvinuly, a v průběhu 150 let naší existence se plynule měnily, poslání společnosti TÜV SÜD zůstalo v podstatě stejné," vysvětlil předseda představenstva společnosti. "Když zajišťujeme, aby technologie byly bezpečné, spolehlivé a udržitelné, předpokládáme, že máme také značnou odpovědnost za lidi a životní prostředí."

V roce svého výročí zvolila společnost TÜV SÜD zvláštní způsob, jak demonstrovat svou společenskou odpovědnost. "Věnujeme celkem 5 milionů EUR na podporu vzdělávání a odbornou přípravu mladých lidí, kteří by si jinak nemohli takovou kvalifikaci dovolit," oznámil Stepken. "Za tímto účelem zahájíme řadu projektů vedených nadací TÜV SÜD." Tyto projekty zahrnují vývoj a implementaci speciálních studijních konceptů pro děti a mládež z rodin migrantů. Jedná se o významnou iniciativu, která poskytne sociálně znevýhodněným mladým lidem možnost studovat technické obory, a získat ocenění za inovace pro malé a střední podniky, které spolupracují s vědeckými institucemi na realizaci a zavádění inovačních produktových nápadů. Nadace TÜV SÜD tak pokračuje ve své zvolené cestě. Od svého založení v roce 2009 financovala nadace rozsáhlé projekty, které pomáhají podporovat nadšení pro technologii a přírodní vědy, a které se zaměřují zvláště na mladé lidi.

Redakční poznámka: Fotografie s vysokým rozlišením najdete v kategorii "Media Photos" (Fotografie pro média) na stránkách www.tuv-sud.com/pressphotos.

Další tiskové materiály: Tento předmět je pokryt také v podcastu. Kompletní vysílání / originální projev Dr. Axela Stepkena bude k dispozici ke stažení od 16:00 na adrese www.tuev-sued.de/audio-pr. Obsah tiskové složky je k dispozici ke stažení na adrese http://www.tuev-sued.de/balance-sheet-press-conference.

Vztahy s médii:

Matthias Andreesen Viegas

TÜV SÜD AG

Firemní komunikace

Westendstr. 199, 80686 Mnichov

Tel.+49 (0) 89 / 57 91 - 16 13

Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69

E-mailmatthias.andreesen@tuev-sued.de

Internetwww.tuev-sued.de

Klíčová slova Německo-průmysl-služby-finance-TÜV SÜD AG

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.