Zisk American Standard Companies vzrostl o 33 procent

American Standard Companies (označení na NYSE: ASD) oznamuje, že v prvním čtvrtletí 1999 dosáhla zisku na akcii 0,65 USD, tedy o 33 procent více než v roce 1998, kdy zisk činil 0,49 USD.

Pan Emmanuel Kampouris, předseda a výkonný ředitel, k tomu poznamenal: "Jsme velmi potěšeni hladkým přechodem k úspornějším zdrojům, které zajišťuje skupina European Plumbing. Ten zahrnoval komplexní a simultánní uzavírku pěti výrobních zařízení s vysokými náklady. Tento krok nám v prvním čtvrtletí umožnil využít přínosu v podobě výrazně nižších nákladů. Naše aktivity v European Plumbing nyní mají solidní základ pro trvale se zlepšující trend v oblasti marží a ziskovosti.

"Jsme rovněž potěšeni tím, že můžeme za toto čtvrtletí oznámit nárůst zisku ve společnostech Armitage Shanks a Ceramica Dolomite, které jsme získali 2. února 1999. Integrační proces probíhá velmi hladce a již jsme stanovili další synergické efekty, které dále zlepší tyto již dnes ziskové aktivity.

"Naše aktivity v oblasti výroby klimatizačních zařízení v USA těžily z oživení cen v oblasti aplikovaných systémů a ze silného růstu tržeb ve všech komerčních aktivitách. Odvětví náhradních dílů pro automobilový sektor pokračovalo v příznivém vývoji i přes vliv oslabení ekonomiky v Brazílii.

"Naše geografická a produkční diverzifikace, společně s naším závazkem k DFT a dosažením výrazné úspory nákladů prostřednictvím úsporných zdrojů, dále poskytuje příležitost k dalšímu růstu zisku. Za celý rok očekáváme zisk na akcii v pásmu 13 až 16 procent nad loňskými 2,98 USD před náklady na restrukturalizaci a započtením mimořádných položek."

Celkové tržby za první čtvrtletí roku 1999 činily 1,7 miliardy USD, což je o 12 procent více než v loňském roce. Celkový vliv kursových změn přitom byl pouze nepatrný. Bez započtení vlivu kursových změn:

- tržby za prodej klimatizačních zařízení vzrostly o 12 procent na 942 miliónů USD. Tržby v divizi Worldwide Applied Systems vzrostly o 15 procent z důvodu silného růstu aktivit v oblasti komerčních zařízení v USA. Růst tržeb a služeb však byl částečně překryt mírným poklesem v aplikované činnosti v mezinárodním měřítku, především v Asii. Celosvětové tržby Unitary Systems vzrostly o osm procent díky příznivému vývoji v USA v oblasti rezidenční a komerční činnosti.

- tržby za prodej instalačních zařízení vzrostly o 16 procent na 415 miliónů USD, včetně 54 miliónů USD z akvizice Armitage/Dolomite. Částečně však byly překryty poklesem tržeb o 16 miliónů USD v souvislosti s divesticí distribuce Porcher ve čtvrtém čtvrtletí roku 1998. Tržby v obou Amerikách vzrostly o 17 procent vzhledem k silnému růstu v USA a v Latinské Americe.

- tržby za prodej náhradních dílů pro automobily vzrostly o šest procent na 292 miliónů USD díky pokračující silné produkci komerčních automobilů v Evropě, vyššímu vybavení vozidel novými výrobky uvedenými na trh v loňském roce a vyšším tržbám v zahraničí. To bylo částečně překryto prudkým poklesem tržeb v Brazílii. Tržby za prodej systémů ABS v americkém společném podniku vzrostly o 34 procent, což je odraz pokračujícího postupného zavádění pravidel, která vyžadují systémy ABS na všech komerčních vozech, což vedlo k růstu zisků.

- tržby za prodej zdravotnických potřeb ve čtvrtletí činily 26 miliónů USD, tedy stejně jako v předchozím roce. To je odrazem vyšších tržeb za nové diagnostické přístroje, přestože tyto tržby budou překryty očekávaným poklesem tržeb za prodej starších radiových přístrojů.

Celkové příjmy v segmentu v prvním čtvrtletí roku 1999 činily 145 miliónů USD, což je proti loňským 130 miliónům USD nárůst o 12 procent. Vliv kursových změn byl minimální. S vyloučením kursových změn:

- zisk v segment klimatizačních zařízení vzrostl o tři milióny USD na 76 miliónů USD. Celosvětové aplikované systémy těžily ze zlepšeného objemu v USA, což bylo překryto slabším výkonem zahraničních trhů. Celosvětové unitární systémy vykázaly silný růst v USA v důsledku zlepšení objemu i marží navzdory vlivu třítýdenní stávky v zařízení Clarksville. Komplexní mezinárodní výsledky se snížily z důvodu slabého výkonu v Latinské Americe a na trzích Blízkého východu.

- zisk v segmentu instalačních zařízení vzrostl o 15 miliónů na 34 miliónů USD, především díky výraznému zlepšení z důvodu evropské restrukturalizace, akvizice Armitage/Dolomite a silnému růstu v obou Amerikách.

- zisk segmentu náhradních dílů pro automobily klesl o tři milióny na 39 miliónů USD vzhledem k chabému vývoji v Brazílii a vyšším nákladům na rozvoj výrobků v Evropě.

- ztráta čtyři milióny USD v segmentu zdravotnických zařízení byla na stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí roku 1998. Náklady na vývoj nových diagnostických výrobků jsou stále na vysoké úrovni, přičemž pokroku doznalo i schvalování nových diagnostických výrobků a testů ze strany amerických a evropských regulačních orgánů.

Hodnota čistého zisku nekonsolidovaných společných podniků vzrostla ze šesti na osm miliónů USD, což odráží pokračující silný růst společného podniku na výrobu brzdných systémů v segmentu náhradních dílů pro automobily.

Úrokové náklady 46 miliónů USD byly o pět miliónů USD nižší než v předchozím roce, vzhledem k nižším průměrným úrokovým sazbám dosaženým k refinancování dluhu v roce 1998, což výrazně překrylo vliv vyššího zadlužení především z akvizice Armitage/Dolomite.

Podnikové a další náklady činily 27 miliónů USD a byly o tři milióny USD vyšší než v předchozím roce, především z důvodu vyššího podílu minoritních úrokových a podnikových výdajů.

Daně z příjmu odrážejí skutečnou sazbu 41,5 procenta v porovnání s 40,5 procenta v roce 1998.

Čistý zisk se zvýšil o 30 procent na 47 miliónů USD, zatímco zisk na akcii ve čtvrtletí vzrostl o 33 procent na 0,65 USD.

Komentář v tomto výkazu o tvorbě zisku obsahuje určitá do budoucna namířená tvrzení, která jsou založena na nejlepších očekáváních a důvěře managementu v budoucí vývoj. Vlastní výsledky se mohou od těchto předpokladů výrazně lišit v důsledku mnoha faktorů, z nichž relevantními příklady jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti za rok 1998 v sekci 10-K a v sekci "diskuse a analýza managementu" ve výroční zprávě společnosti určené akcionářům.

American Standard je globální, diverzifikovaný výrobce klimatizačních zařízení Trane (R) a American Standard (R), dále instalačních zařízení American Standard (R), Ideal Standard (R), Standard (R), Porcher (R), Armitage Shanks (R) a Dolomite (R). Vyrábí také brzdné a kontrolní systémy WABCO (R) pro komerční a užitková vozidla, lékařské diagnostické systémy Copalis (R) a Pylori-Chek (R) a lékařské diagnostické výrobky DiaSorin (R).

Poslední tiskovou zprávu a podnikové informace si lze poslechnout na telefonním čísle (USA) 1-888-ASD-NEWS. Další informace o společnosti American Standard je možné získat na webové stránce http://www.americanstandard.com

ots Original Text Service: American Standard Companies Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Ray Pipes z American Standard, telefon (USA) 732- 980-6095

Webová stránka: http://www.americanstandard.com

Klíčová slova American Standard Companies

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.