Portál MSN.ATLAS.CZ vstupuje do SPIR

PRAHA 31. srpna (PROTEXT)

Společnost ATLAS.CZ, a.s., provozovatel předního českého internetového portálu MSN.ATLAS.CZ, podala jako jeden z prvních nových členů 31. srpna 2000 přihlášku do SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu v České republice.

SPIR vznikl 29. 8. 2000 jako první profesionální sdružení zastupující zájmy subjektů podnikajících v oblasti internetové reklamy. Jedním z hlavních cílů je realizace jednotného výzkumu uživatelů Internetu, protože současně sledované údaje - unikátní IP adresy a počty shlédnutých stránek - nemají tu vypovídací hodnotu, jakou zadavatelé reklamy požadují. Členové sdružení - bez ohledu na vzájemné konkurenční postavení - budou spolupracovat na přípravě jednotného výzkumu uživatelů Internetu, jednotného monitoringu reklamních výdajů a standardizaci internetové terminologie. Je logickým zájmem společnosti ATLAS.CZ mít pro zadavatele reklamy k dispozici údaje, jež jednoznačně a nezpochybnitelně internetovou reklamu dostanou na úroveň reklamy v klasických médiích.

Michal Bláha, člen představenstva a technický ředitel společnosti ATLAS.CZ, k této aktivitě dodává: "Ztotožňujeme se s obsahem a cíli SPIR a budeme se aktivně podílet na přípravě skutečně jednotného výzkumu uživatelů Internetu, aby se do budoucna Internet stal standardní součástí marketingového mixu."

ATLAS.CZ, a.s. je česká akciová společnost provozující první portál v České republice (http://msn.atlas.cz). Cílem je poskytovat všem uživatelům Internetu rychlé, profesionální a spolehlivé portálové služby v plné šíři a tím jim umožnit snadnou orientaci v Internetu. Portál = umělecky ztvárněná vstupní brána (archit.), v internetové terminologii vstupní bod do Internetu, poskytující širokou škálu služeb, zahrnující kromě jiného vyhledávání, zpravodajství, personalizaci, freemail, freewebhosting a obchodování (nákupy, aukce).

Tiskový kontakt ATLAS.CZ:

Dagmar Haltmarová

Public relations manager

e-mail: haltmarova@atlas-as.cz

tel.: 02/51014314, fax: 02/51014316, mobil 0604 845861 Výchozí 6, 147 00 Praha 4

Tiskové zprávy společnosti ATLAS.CZ ve formátech Word 97 a RTF a další aktuální informace naleznete rovněž na serveru pro novináře na http://press.atlas.cz. Názvy produktů a firem v textu uvedených mohou být obchodními značkami příslušných vlastníků.

Klíčová slova PROTEXT-Atlas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.