Čistý zisk TCL Corporation za první pololetí 2015 přesahuje 330 milionů USD

Šen-Čen (Čína) 22. července (PROTEXT/PRNewswire)

Podle v červenci zveřejněných předběžných hospodářských výsledků za rok 2015 dosáhla společnost TCL Corporation za první pololetí tohoto roku odhadovaného čistého zisku 2,05 až 2,1 miliard juanů (~ 330-338 milionů USD), včetně čistého zisku 1,6 až 1,65 miliard juanů (~ 258-266 milionů USD) připadajících akcionářům kótovaných společností; čistý zisk po odečtení jednorázových zisků a ztrát se odhaduje na 1,58 až 1,63 miliard juanů (~ 254-262 milionů USD), což představuje nárůst o 69 až 75 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Coby lídr v sektoru spotřební elektroniky byla společnost TCL mezi prvními, která spustila transformační strategii založenou na využití síly internetu. Od začátku tohoto roku zavádí společnost svoji strategii s názvem "Double Plus", která v sobě kombinuje transformační strategii „inteligence+internet" společně s obchodním modelem „produkt+služby". Na základě výsledků za letošní první pololetí lze konstatovat, že strategie byla celkově úspěšná, nebo dokonce ještě lepší, než trh očekával.

Zatímco se společnost snaží optimalizovat produktové portfolio a distribuční kanály, TCL Multimedia (01070.HK) provedla změny ve své struktuře řízení, což byl krok, který napomohl optimalizaci celkové organizační struktury a rozhodovacích mechanismů, stejně jako dalšímu posílení klíčové konkurenceschopnosti společnosti. V průběhu vykazovaného období TCL Multimedia prodala 7,716 milionů LCD televizorů. Počet aktivních uživatelů, kteří se prostřednictvím chytré sítě společnosti připojují na televizní terminál, vzrostl na 9,063 milionů, zatímco počet každodenních aktivních uživatelů dosáhl 3,44 milionů. Rychle se zvyšující počet uživatelů ukazuje, že přísun příjmů vytvořený chytrými televizními službami TCL bude i nadále růst.

Neustálým zlepšováním designu i funkčnosti našich výrobků posílila TCL Communication (02618.HK) svůj vztah s poskytovateli služeb, vyvinula internetové kanály a pokračuje v navyšování svého podílu na globálním trhu. Prodeje mobilních telefonů dosáhly za první pololetí 34,835 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 16,3 procent, včetně 20,88 milionů chytrých telefonů, což je meziroční nárůst o 38,9 procent. Podíl tržeb pocházejících z chytrých telefonů se zvýšil na 59,9 procent z 50,2 procent v loňském roce.

Co se týče panelů LCD, odhadovaný zisk pro skupinu CSOT je vyšší než cíl stanovený na začátku letošního roku, a to díky vyšší průměrné prodejní ceně hlavních produktů a snížených materiálových a fixních jednotkových nákladů. Během vykazovaného období vytvořila CSOT tape-out celkem 786 tisíc kusů skleněných deskových podkladů, což představuje meziroční nárůst o 3,27 procent, zatímco míra využití kapacity a výnosy z produktové syntézy zůstaly nadále na vysoké úrovni.

Společnost se rovněž podílela na restrukturalizaci Hong Kong Peipus International (0334.HK), následně přejmenované na TCL Display Technology, čímž danému subjektu umožnila získání dlouhodobého stabilního kapitálu za nízkou cenu prostřednictvím kapitálových trhů. Získaný kapitál byl investován do výzkumu a vývoje a integrace dodavatelského řetězce, čímž se účinně posílila inovativní kapacita pro vytvoření nových forem zobrazovací technologie i integrační kapacita mezi dodavatelskou a spotřebitelskou částí daného sektoru.

Pro další informace se obraťte na:

Marta Chen

+86-0755-33313868

chenxuejun@tcl.com

Klíčová slova Čína-finance-elektronika-TCL Corporation

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.