Kapka Naděje, akce Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně a roveři organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR pořádají akci Kapka Naděje.

Po úvodním ročníku, který proběhl na podzim roku 1998 na území a v okolí města Plzně, se do třetího ročníku zapojuje již několikanásobek původního počtu měst a obcí z celé ČR.

Cílem této akce je upozornit na možnost pomoci lidem trpícím poruchami krvetvorby, existenci registru dobrovolníků ochotných darovat kostní dřeň a získat určitou finanční částku, která pomůže nadaci v její další činnosti v souladu s jejími programovými cíli tak, jak jsou zapsány ve stanovách nadace. Patří sem například podpora dárcovství kostní dřeně a transplantačního programu v České republice.

Kapka Naděje proběhne 16. června 2000. Dobrovolníci z řad skautů a studentů vybavení propagačními materiály nadace (trička, letáky, kasičky) budou v tento den umývat skla automobilů na čerpacích stanicích. Řidiče budou seznamovat s činností nadace a možností pomoci pacientům. Veškeré vybrané prostředky pak věnují Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

Do této akce se zapojili i mladí lidé z Vašeho regionu. Rádi bychom Vás proto požádali o vhodnou medializaci tohoto projektu ve Vašich novinách, rozhlasové či televizní stanici. Za Vaši pomoc v propagaci Kapky Naděje 2000 Vám předem děkujeme.

Martin Pecka, ředitel Nadace pro transplantaci kostní dřeně

Kontakt: Martin Pecka, 0602-685768, e-mail: ntkd@top.cz

Klíčová slova PROTEXT-Kapka Naděje-nadace-transplantace

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.