FSVUK otevírá nový bakalářský obor Politologie a veřejná politika

Praha 15. ledna (PROTEXT)

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze otevírá pro akademický rok 2015/2016 nový bakalářský studijní obor Politologie a veřejná politika.

Jedná se o první studijní obor svého druhu v České republice, který je vhodný zejména pro studenty, kteří se zajímají o veřejnou politiku a v budoucnosti by se chtěli podílet na její tvorbě a realizaci. Studijní program, který společně zajišťují Institut politologických studií a Institut sociologických studií FSV UK, totiž propojuje politologický pohled na fungování politických institucí a procesů se znalostí věcného obsahu politiky, respektive jednotlivých veřejných politik. Studentům tak nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Zároveň je připravuje na to, aby se stali odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, vzdělávací, sociální atd.).

Den otevřených dveří se uskuteční v Areálu UK v Jinonicích 20. ledna 2015 od 11,00 hod. Přihlášky ke studiu mohou uchazeči podávat do 28. února 2015.

FSV UK v akademickém roce 2015/2016 dále nově otevírá navazující magisterský obor Německá a středoevropská studia a placený anglickojazyčný obor Master in International Relations (MAIN).

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy, v roce 2015 si připomíná 25. výročí svého založení. Hlavním cílem FSV je rozvíjet pedagogickou a výzkumnou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových oborech sociálních věd - ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. V současné době studuje na fakultě více než 4000 studentů. FSV udržuje jednu z nejvyšších mezinárodních mobilit v rámci Univerzity Karlovy v Praze. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt.

Kontakt:

PhDr. Sylvie Fišerová

vedoucí Oddělení vnějších vztahů

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 222 112 285

e-mail: sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-FSV UK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.