Vyhlášení českých vítězů soutěže Quarry Life Award

Praha 13. listopadu (PROTEXT)

Čeští vítězové 2. ročníku soutěže Quarry Life Award na vyhlášení

Čeští vítězové 2. ročníku soutěže Quarry Life Award na vyhlášení

V úterý, 11. listopadu 2014 byli v brněnské Otevřené Zahradě Nadace Partnerství slavnostně vyhlášeni národní vítězové soutěže na podporu biodiverzity v těžebních prostorech Quarry Life Award. Tuto vědecko-vzdělávací soutěž organizují společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s.

Cílem soutěže Quarry Life Award je prostřednictvím soutěžních projektů navrhnout způsoby, jak ochránit a posílit unikátní biologickou hodnotu těžebních prostor a zároveň zvýšit povědomí o ní. Jedná se již o druhý ročník mezinárodní soutěže, která probíhá současně ve 22 zemích světa na čtyřech kontinentech a je určena především studentům a vědeckým pracovníkům. Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů, ze kterých vybrala odborná porota pět nejlepších projektů. Jejich autoři měli v období od března do září prostor zpracovat svůj projekt ve vybraném lomu či pískovně. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tři vítěze.

V odborné porotě zasedli profesor Karel Prach z Jihočeské univerzity a Botanického ústavu AV ČR, profesor Jan Frouz působící na Univerzitě Karlově a v Biologickém centru AV ČR a generální ředitel HeidelbergCement ČR Ing. Jan Hrozek. Hlavní kritéria posouzení soutěžních projektů byla originalita, inovativnost myšlenky, míra realizovatelnosti a zapojení okolí do projektu. Po udělení prvních tří míst soutěže se rozhodli ředitelé skupiny HeidelbergCement ČR Jan Hrozek a společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Karel Lorek ocenit zbývající dva projekty zvláštní cenou. Vyhlášení se odehrálo na půdě Otevřené Zahrady Nadace Partnerství, kterou společnost Českomoravský cement dlouhodobě podporuje, a bylo spojeno s prohlídkou této ukázkové pasivní budovy a interaktivní naučné zahrady.

Vítězné projekty

1. místo a cenu 5 000 euro získal projekt týmu Viléma Jurka „Zapojení života na Břidle – Příklady možností obnovy přírodního prostředí lomu Mokrá“.

Soutěžní tým dospěl k závěru, že Břidla, část lomu Mokrá, je území velmi vhodné pro přírodě blízkou obnovu. Ve spolupráci s řadou specialistů navrhli rekultivaci, při níž vznikne patnáct odlišných typů biotopů klíčových pro výskyt řady druhů rostlin a živočichů. Autoři svůj projekt dále rozvinuli směrem ke vzdělávacímu a volnočasovému využití této lokality. Realizací projektu by se tak Mokrá-Břidla měla stát jedinečným místem, kde se zájmy těžby, ochrany přírody a společenského využití protínají v esteticky velmi pěkném prostředí. Porota na tomto projektu ocenila především komplexní pojetí, realističnost provedení a kvalitu zpracování.

2. místo a odměnu 3 000 euro obdržel soutěžní projekt týmu Jana Ševčíka „Výzkum biodiverzity Tovačovských jezer“

Vědecký tým odborníků z Univerzity Palackého během několika desítek návštěv podrobně zkoumal biodiverzitu Tovačovských jezer. Při průzkumech biologové zmapovali nejcennější, druhově bohatá místa. Na základě výsledků pak navrhli, jakými opatřeními Tovačovská jezera dál a co nejlépe směřovat k přírodě blízké obnově. Jedním ze zajímavých poznatků výzkumníků je zjištění, že řadě vzácných druhů prospívá kolísavá vodní hladina a narušování způsobené mj. i samotnou těžbou. Porota na tomto projektu ocenila zejména množství biologických dat, důkladnost a systematičnost průzkumů a proveditelnost doporučení.

3. místo a cenu 1 500 euro získal tým vedený Danem Zahradníkem s projektem „Tovačovský štěrk pro krajinu – krajina pro lidi“

Další soutěžící se na Tovačovská jezera podívali z jiného pohledu a snažili se o nalezení vhodného společenského využití této krajiny. Do debaty zapojili i občany žijící v okolí a na základě jejich názorů připravili doporučení k využití Tovačovských jezer. Projekt zahrnoval i vzdělávací část, ve které se lidé na výstavě a při organizovaných prohlídkách naopak dozvěděli více o zdejší krajině a měli tak možnost se nad jejím využitím více zamyslet. Originalita, inovativnost a zkoumání vztahu lidí a krajiny bylo to, co přimělo porotu k ocenění tohoto projektu třetím místem.

Cenu generálního ředitele skupiny HeidelbergCement ČR a odměnu 20 000 Kč obdržel projekt Návrh rekultivace pískovny Tasovice autorů Gabriely Skoupé a Romana Kalouse. Cenu ředitele společnosti Českomoravský štěrk a částku 10 000 Kč dostala Hana Cihlářova, za projekt Jedna fotografie vydá za tisíc slov.

Podívejte se, jak své projekty představují na videu sami soutěžící přímo v prostředí lomů a pískoven: http://www.youtube.com/HeidelbergCementCR.

Tato vítězství nemusí být pro české soutěžící poslední. Všechny české projekty postupují do mezinárodního kola. Mezinárodní odborná porota posoudí všechny projekty a vybere šest celosvětových vítězů. Slavnostní vyhlášení mezinárodních výsledků soutěže proběhne v České republice, jakožto zemi vítězů prvního ročníku soutěže Quarry Life Award, a to 9. prosince 2014 v Praze.

Internetové stránky soutěže: http://www.quarrylifeaward.cz

KONTAKT:

Českomoravský cement, a.s, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

Ing. Lukáš Volša - tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement v ČR

Tel.: +420 606 677 017, e-mail: lukas.volsa@cmcem.cz

www.cmcem.cz, www.facebook.com/HeidelbergCementCR

Klíčová slova ČR-ekologie-příroda-stavebniny-zajímavosti

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Stavebnictví, bydlení a reality
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.