Praha hostí Světový kongres prevence nemocničních nákaz

Praha 15. října (PROTEXT)

prezident kongresu Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

prezident kongresu Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Česká a Slovenská Společnost prevence nozokomiálních nákaz organizuje od 15. do 18. října 2014 v Clarion Congress hotelu v Praze - Vysočanech 15. Světový kongres o prevenci nemocničních infekcí.

Přední odborníci ze 65 zemí světa se věnují různým oblastem prevence nozokomiálních (nemocničních) nákaz s důrazem na sterilizaci, dezinfekci, dekontaminaci, kontrolu infekcí, provoz operačních sálů, endoskopii, epidemiologii a mikrobiologii, které hrají významnou úlohu v práci každého lékaře, sestry, a dokonce i technických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, a to nejen v nemocnicích, ale i v různých ústavech, domovech, klinikách i v ordinacích prakticky všech specializací.

"Účastníci kongresu si mohou vyslechnout mnoho zajímavých a prakticky užitečných novinek, doporučení a aktuálních informací, kterou mohou být následně implementovány do praxe v prospěch pacientů ve velké části světa," zdůrazňuje prezident kongresu Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. "Světový kongres se v jedné zemi koná často jen jednou za profesní život, získat jej vyžaduje několik let práce a stejně tak následně jeho příprava. Právě probíhající kongres je pro zdravotníky z České republiky výbornou příležitostí zúčastnit se odborné akce nejvyššího významu přímo ve své domovské zemi. Věříme, že v očích delegátů obstojíme alespoň tak dobře, jako organizátoři předchozích dvou ročníků v Japonsku a v Turecku," uzavírá prezident kongresu.

Kongres bude tlumočený z anglického do českého jazyka, ruského i portugalského jazyka a budou na něm udělovány mezinárodní i domácí kredity.

Více informací je k dispozici na internetové stránce kongresu: www.wfhssprague2014.com

Kontakt:

Denisa Nechvátalová

GUARANT International

email: nechvatalova@guarant.cz

tel: 604221044

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-infekce-GUARANT International

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.