Zahájení projektu Smart City Písek

Písek 2. října (PROTEXT)

Dne 12. 9. 2014 se v sídle společnosti Technologické centrum Písek konala zahajovací schůzka projektu Smart City Písek za účasti klíčových partnerů, jak z řad akademické půdy tak rovnež z podnikatelského prostředí a samozřejmě za účasti zástupců města Písek.

Sestava účastníků schůzky byla následující:

1. ČVUT - Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (děkan Fakulty dopravní);

2. IBM ČR - Dipl. Ing. Petr Havlík (jednatel);

3. Innovation Centre of Excellence - Ing. Jiři Šnajdar (jednatel);

4. Schneider Electric ČZ- Ing. Jaroslav Žlábek (generální ředitel);

5. Město Písek - JUDr. Josef Knot (místostarosta);

6. Jihočeská univerzita - Mgr. Růžena Štemberková (vedoucí Kanceláře transferu technologií JU)

7. TCP - Jaromír Grégr (jednatel).

Na této zahajovací schůzce se všichni vzájemně představili a následně prezentovali svoje vize a zájmy, týkající se tohoto velice důležitého projektu. Dále byly ustanoveny čtyři základní oblasti, které budou v rámci projektu Smart City Písek rozvíjeny a diskutovány.

Naším cílem je v blízké budoucnosti tyto čtyři oblasti implementovat do každodenního chodu města Písek tak, aby byla naplněna základní idea projektu Smart City, tedy chytrého města.

Všichni věříme, že se město Písek stane jakýmsi pilotním projektem v rámci Smart City obecně tak, aby se stal prvním v České republice, kde se tento projekt podařilo implementovat v mnohem širších a vzájemně provázaných oblastech. Město Písek by pak následně mělo být prezentováno jako ukázkový případ pro další města v ČR.

V této oblasti vidíme obrovskou přidanou hodnotu pro všechny partnery v projektu, jelikož se staneme klíčovým držitelem cenného know-how, které bude naší výkladní skříní nejen v rámci ČR, ale i za našimi hranicemi.

Kontakt:

E-mail: s.vosyka@tcpisek.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-počítače-internet-správa-školy-Technologické centrum Písek

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.