Světově nejvýznamnější konference lesnické genetiky

Praha 21. srpna (PROTEXT)

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze a International Union of Forest Research Organizations pořádají letos světově nejvýznamnější konferenci v oblasti lesnické genetiky. 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference proběhne ve dnech 25. - 30. srpna v prostorách Kongresového centra CITY v Praze. Akce je zaštítěna Ministerstvem zemědělství ČR. Akce přilákala 170 vědců ze 35 států světa a pozvanými řečníky jsou elity světové lesnické vědy.

"Cílem této akce je podpořit diskuzi nad současnými vědeckými trendy v lesnické genetice. Konference je tematicky rozdělena do pěti okruhů, dvou technických workshopů a dvou odborných exkurzí," říká garant konference doc. Milan Lstibůrek, Ph.D., vedoucí Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin FLD ČZU a koordinátor pracovní skupiny IUFRO.

Vědecký program a další informace: www.iufrobreeding2014.org

Místo konání: Kongresové centrum City, Na Strži 65/1702 140 00 Praha 4, www.kc-city.cz

Partnery konference jsou: VSN International, PlantPlan Genetics, EvolTree, Pexídr, Wotan Forest

Kontakt:

Milan Lstiburek, Ph.D.

Department Head

Associate Professor, Czech University of Life Sciences Prague

Adjunct Associate Professor, North Carolina State University

IUFRO Breeding Theory and Progeny Testing Coordinator

2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference Chair

http://www.iufrobreeding2014.org/

http://home.czu.cz/lstiburek/

Department of Genetics and Physiology of Forest Trees

Faculty of Forestry and Wood Sciences

Czech University of Life Sciences Prague

Kamýcká 1176

165 21 Praha 6 - Suchdol

Office: +(420)224383799

Cell-phone: +(420)774067094

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-lesy-školy-věda-vysoké

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.