Sdělení společnosti AD-Net

V uplynulém týdnu společnost AD- Net na území obvodů Prahy 8, 9 a 14-Černém mostě umístila na dalších 90 stanicích MHD 160 kusů laviček AD-Net, které okamžitě začaly plnit své poslání - sloužit k odpočinku a informovat. Během března se bude možné setkat na plochách laviček AD-Net s plakáty propagujícími Kolo pro život České spořitelny, bonbóny POLO, Pražský Kudykam, MATRIX nebo Prague Internet World. Společnost AD-Net vyrábí a v současnosti provozuje síť 1500 stejnojmenných laviček s reklamní plochou v 67 městech ČR a 500 stejnojmenných laviček v 50 městech SR. Občané všech pražských obvodů, kterým tyto lavičky vyhovují mají možnost požádat prostřednictvím obvodního nebo místního úřadu o umístění v blízkosti svého bydliště nebo dle svých potřeb. Více informací o síti laviček AD-Net můžete získáte na Internetu - http://www.ad- net.cz nebo na bezplatné info lince: 0800 - 177 111.

Klíčová slova PROTEXT-reklama-AD-Net

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.