Konference EISF 2000 reaguje na potřeby managementu firem, které vyplývají z průzkumů společnosti EISF

Podle průběžných výsledků dlouhodobého projektu "Analýza využití informačních a komunikačních technologií v domácí ekonomice" většina manažerů domácích firem vnímá využití informačních a komunikačních technologií jako významný faktor pro rozvoj jejich společnosti

Z průběžných výsledků projektu "Analýza využití informačních a komunikačních technologií v domácí ekonomice", který od prosince roku 1998 zpracovává společnost EISF, s.r.o. vyplývá jednoznačný závěr - většina (91%) manažerů firem na našem trhu vnímá informační a komunikační technologie jako minimálně významný faktor pro další rozvoj firmy, a 37% manažerů vnímá využívání informačních technologií jako faktor kritický.

Třetí ročník konference Enterprise Information Strategy Forum 2000 (EISF 2000) svým programovým obsahem reaguje na současné aktuální potřeby vrcholového vedení firem podnikajících na českém trhu v oblasti strategického využití pokročilých informačních a komunikačních technologií. Zvyšující se globalizace trhu a rozvoj možností využití moderních technologií má za následek rozšíření záběru probíraných témat na manažerském fóru EISF 2000 oproti předchozím ročníkům.

Na konferenci EISF 2000 se celkem představí v roli přednášejících více než čtyřicet špičkových manažerů významných podniků působících v České republice z několika oborů a desítky dalších se zúčastní panelových diskusí. V přednáškách budou představeny konkrétní projekty, které jsou momentálně realizovány v podnicích v ČR. Detailní informace o programu je možné nalézt na webovských stránkách konference - www.eisf.cz.

Na hlavní program konference naváží praktické půldenní workshopy, které řeší interaktivně s účastníky aktuální potřeby v jasně vymezených oblastech.

Témata workshopů jsou: Jak můžete výrazně zvýšit hodnotu a význam Vašich informací o lidských zdrojích? Jak řešit politiku bezpečnosti dat a systémů? ASP = Aplication Service Provider: Nová generace využití Internetu Jak zajistit vysokou dostupnost aplikací a systémů? Jak pracovat se zákazníky on-line Jaká kritéria sledovat při výběru moderních IS? Konference EISF 2000 navazuje nejen na minulé ročníky a celoroční aktivity poradenské společnosti EISF, ale také na slovenskou konferenci EISF, která poprvé proběhla v minulém roce. Konference EISF 2000

Konference věnovaná využití Internetu a informačních technologií pro zvyšování konkurenceschopnosti a další rozvoj českých podniků. Tato prestižní akce spojuje svět ekonomiky a IT a je orientována zejména na potřeby managementu tuzemských firem. Pořadatelem konference je poradenská společnost EISF. Komerčními partnery konference EISF 2000 jsou společnosti Cisco Systems, Hewlett-Packard, Oracle, PVT a SAP ČR.

Mediálními partnery konference jsou BusinessWorld, DSM, Euro, HR Forum, Inside a Softwarové noviny.

Odbornými garanty konference jsou Česká logistická asociace, Česká asociace manažerů informačních systémů, Česká manažerská asociace, Centrum pro elektronický obchod, Česká marketingová společnost, Česká společnost pro systémovou integraci, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká Společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

Konference je zahajovací akcí projektu Březen, měsíc Internetu.

Společnost EISF Poradenská firma orientovaná na smysluplnou aplikaci informačních a komunikačních technologií v podnikové praxi. EISF se zaměřuje na integraci znalostí a zkušeností vysoce kvalifikovaných osobností, zaměřených na specifické oblasti možného využití informačních technologií pro zapojení českých podniků do globální ekonomiky prostřednictvím sdílení znalostí a kooperace na tuzemské i mezinárodní úrovni.

Kontakt: Petr Stránský, Managing Partner, EISF, s.r.o., Víta Nejedlého 15, 130 00 Praha 3, www.eisf.cz.

Klíčová slova PROTEXT-EISF

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.