Společnost American Express uzavřela smlouvu na vytvoření společného podniku pro divizi zajišťování služebních cest

Společnosti Qatar Investment Authority a Certares budou stát v čele skupiny, která investuje 900 milionů amerických dolarů za 50% podíl ve společném podniku, zbývajících 50% zůstane společnosti American Express

Investice vytvoří další možnosti v oblasti produktů, technologií a služeb

Společnost American Express Company (burzovní index NYSE:AXP) dnes oznámila, že podepsala smlouvu o vytvoření společného podniku divize pro zajišťování služebních cest Global Business Travel. Na základě smlouvy bude společnost American Express vlastnit společný podnik spolu se skupinou investorů v čele s firmou Certares. V navrhované transakci převede společnost American Express operace divize služebních cest do připravené holdingové struktury, včetně určitých stávajících aktiv a závazků a po dokončení transakce bude mít ve společném podniku 50% podíl. Zbývající 50% podíl získá za investici ve výši 900 milionů amerických dolarů skupina investorů. Společnost American Express poprvé zveřejnila svůj záměr vytvořit společný podnik v září 2013.

Skupina, vytvořená společností Certares, zahrnuje firmu Qatar Investment Authority prostřednictvím její pobočky společnosti Qatar Holding LLC, fondy ve správě společnosti BlackRock, fondy společnosti Certares a společnosti Macquarie Capital. Obchody budou nadále realizovány pod značkou “American Express Global Business Travel”. Po dokončení transakce chce společnost American Express se společným podnikem uzavřít komplexní obchodní smlouvy, aby mohla bez přerušení poskytovat služby a úzce s ním spolupracovat, z čehož budou mít prospěch zákazníci divize služebních cest i dalších článků společnosti American Express, jako například globální divize firemních plateb, která vydává firemní karty společnosti American Express a poskytuje platební řešení pro firmy.

Bill Glenn, bývalý prezident divize globálních komerčních služeb společnosti American Express se stane prezidentem a generálním ředitelem společného podniku. Předsedou představenstva bude zakladatel společnosti Certares Greg O’Hara.

“Společný podnik odráží naši soustavnou snahu v oblasti zajišťování služebních cest, které chceme realizovat prostřednictvím nové struktury s vynikající skupinou investorů a zdrojů pro rozvoj našeho podnikání. Tato iniciativa bude dalším přínosem pro naše firemní zákazníky,” řekl Kenneth I. Chenault, předseda představenstva a generální ředitel společnosti American Express. “Bill Glenn je uznávaný odborník se zkušenostmi s vedením různých divizí, ve kterých v průběhu své vynikající kariéry ve společnosti American Express pracoval. Vybudoval silné vazby se zákazníky v oblasti firemního sektoru a jeho zkušenosti z něj dělají skvělého kandidáta pro řízení transformace podniku, která bude zaměřena na realizaci nových příležitostí pro rozvoj.”

Generální ředitel společnosti Qatar Investment Authority H.E. Ahmad Al-Sayed řekl: „Jsme velmi rádi, že jsme se dohodli na podmínkách a založili společný podnik s týmem pana Chenaulta, kterého považujeme za jednoho neuznávanějších a nejschopnějších odborníků v tomto odvětví. Divize pro zajišťování služebních cest společnosti American Express představuje skutečně globální firmu, která bude pro naše investiční portfolio výrazným přínosem v mnoha regionech a sektorech. Vítáme naše nové partnery a těšíme se na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.”

Společný podnik bude stavět na technologických inovacích divize služebních cest, které podpoří možnosti společnosti v poskytování digitálních a prémiových služeb, mobilních aplikací, zlepší nástroje pro zpravodajství a řešení pro správu itinerářů, stejně jako zákaznický servis, který společnost American Express proslavil. Kromě služeb pro cestování nabízí divize služebních cest služby v oblasti zajišťování schůzek a akcí a konzultační služby pro některé světově nejuznávanější firmy na světě.

Glenn dodal: „Pokud víme, půjde o největší jednorázovou investici, která kdy byla do společnosti působící v oblasti cestování realizována. Věříme, že urychlí náš rozvoj, neboť bude zaměřena na financování potřebných moderních technologií, inovací v oblasti analytiky a služeb, a bude přínosem pro naše dodavatele, partnery i zákazníky po celém světě. V oblasti nákladů na cesty zodpovídáme za mnohem více firem než kterákoli jiná společnost působící v tomto odvětví a díky těmto iniciativám budeme mít lepší pozici, abychom pomáhali našim klientům lépe řídit jejich výdaje při cestování a podporovat ty, kteří jsou na cestách.”

Vytvoření společného podniku je podmíněno získáním potřebných souhlasů regulačních orgánů a splněním dalších nezbytných podmínek. Pokud budou tyto podmínky splněny, společnost American Express plánuje dokončení transakce ve druhém čtvrtletí letošního roku. Firma očekává, že podstatnou část potencionálního zisku po dokončení této transakce investuje do rozvoje.

Divize pro zajišťování služebních cest zaměstnává více než 14 000 lidí a má pobočky a síť partnerů ve 139 zemích světa. Nabízí komplexní pokrytí, spolehlivé služby a chápe požadavky svých klientů, což dokazuje více než 19 miliard amerických dolarů vynaložených na služební cesty.

Divize cestovních služeb pro běžné zákazníky společnosti American Express, která poskytuje svým členům karty a dalším zákazníkům výhody a služby, není součástí této transakce.

Finančními poradci společnosti American Express při této transakci jsou firmy UBS Investment Bank a Lazard a právním poradcem společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Pro investiční skupinu Certares je finančním poradcem transakce společnost Credit Suisse, právním poradcem společnost Dechert LLP. Pro společnost Quatar Holding LLC je právním poradcem společnost Linklaters LLP, pro firmu BlackRock (v zastoupení správců fondů) společnost Ropes & Gray a Willkie Farr & Gallagher LLP pro společnost Macquarie Capital.

O společnosti American Express

Společnost American Express je firma, která působí po celém světě, poskytuje svým zákazníkům služby, produkty, nápady a zkušenosti, které obohacují jejich život a pomáhají jim zajistit úspěchy v podnikání. Více informací naleznete na adrese americanexpress.com a spojit se s námi můžete na adresách facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, linkedin.com/companies/american-express, twitter.com/americanexpress a youtube.com/americanexpress.

Hlavní odkazy na produkty a služby: úvěrové a kreditní karty, kreditní karty pro podnikatele, cestovní služby, dárkové karty, předplacené karty, služby pro zákazníky, služební cesty a firemní karty.

O divizi zajišťování služebních cest (Global Business Travel) společnosti American Express

Divize služebních cest spojuje obchod a cestování a nabízí svým zákazníkům komplexní síť, spolehlivé služby a rozsáhlé zkušenosti s rozvojem lidí a podnikání. Divize služebních cest společnosti American Express nabízí řešení pro cestování, integrované konzultační služby, vlastní výzkum a možnosti pro schůzky a další akce. Tato inovovaná nabídka umožní zákazníkům optimalizovat návratnost jejich investic do cestování a konferencí. Více informací naleznete na internetové adrese www.americanexpress.com/businesstravel.

Divize American Express Global Business Travel je součástí největší světové sítě cestovních agentur s kancelářemi ve 139 zemích celého světa.

Informace týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která odráží očekávání společnosti týkající se budoucích událostí a jejích provozních plánů a výsledků. Tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejasnostem. Slova jako “věřit,” “očekávat” “předpokládat,” “hodlat,” “plánovat,” “bude,” “smí,” “měl by,” “mohl by,” “by,” a podobné výrazy uvádějí výhledová prohlášení. Čtenáři by neměli těmto výhledovým prohlášením přikládat přílišný význam, neboť se vztahují pouze k datu, kdy byla vydána. Společnost American Express nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo upravovat tato výhledová prohlášení. Mezi faktory, které mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky mohou zcela lišit od výsledků uváděných ve výhledových prohlášeních, patří mimo jiné následující: události, které mohou ovlivnit pravděpodobnost a načasování vytvoření společného podniku a dokončení transakce, jako například souhlas regulačních orgánů a další souhlasy, uzavření dalších smluv souvisejících s transakcí; schopnost potenciálních investorů financovat své investice do společného podniku; nejasnosti týkající se načasování a vytvoření zisku společnosti American Express v důsledku transakce, jako například po převedení aktiv do společného podniku a náklady související s touto transakcí, skutečná výše potenciálního zisku souvisejícího s transakcí, kterou se společnost American Express rozhodne investovat do rozvoje a která bude částečně vycházet z posouzení konkurence vedením společnosti; potenciální ztráta klíčových zákazníků, prodejců a dalších obchodních partnerů; zásadní prognózy týkající se transakce, které se ukážou jako nepřesné nebo nerealizované, jako například schopnost společného podniku stavět na inovacích a možnostech divize služebních cest a schopnost společného podniku urychlit rozvoj podnikání divize služebních cest a přinášet firemním zákazníkům další hodnoty a schopnost společného podniku a společnosti American Express spolupracovat po dokončení transakce a schopnost společného podniku úspěšně vytvářet další investiční možnosti a rozšířit nabídku produktů, technologií a služeb, které budou k dispozici po dokončení transakce. Další popis těchto faktorů naleznete ve výroční zprávě společnosti American Express na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2013, a dalších hlášeních, která společnost předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC).

Kontakty

American Express Company

Christine Elliott

Tel : 212-640-0622

Email : christine.s.elliott@aexp.com

nebo

Diana Postemsky

Tel : 212-640-9203

Email : diana.c.postemsky@aexp.com

Zdroj: American Express Company

Tuto tiskovou zprávu si můžete prohlédnout online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20140317006280/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-trh-doprava-služby-American Express Company

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.