Sondy do českého Internetu

PRAHA 8. února (PROTEXT)

Pod názvem Sondy do českého Internetu, ve spolupráci s předními českými výzkumnými agenturami a nezávislými odborníky, připravuje sdružení BMI projekt zaměřený na pravidelné zkoumání rozvoje Internetu v České republice. Realizuje se jako syndikovaný výzkum několika výzkumných agentur, který se zabývá jak analýzami současných uživatelů Internetu tak i změnami postojů různých skupin obyvatelstva k tomuto fenoménu.

"Projekt je plánován jako dlouhodobý s výraznou medializací výsledků formou odborných besed a kulatých stolů. Počítá se s uvolněním části údajů do médií, dostupné budou i na internetové stránce www.brezen.cz", doplňuje výkonná ředitelka sdružení BMI Irina Zálišová a dále dodává: "V situaci, kdy více než 1 milión českých občanů vůbec neví, co je to internet, a dalších 2,7 miliónu netuší k čemu by jim byl dobrý, považuje sdružení podobné aktivity za velice potřebné".

Výsledky průzkumů budou pro veřejnost uvolněny ve dvou etapách. Úvodní část v první polovině letošního roku v rámci nosného projektu sdružení Březen měsíc Internetu a druhá část na podzim (seznam plánovaných výzkumů - viz. příloha). Organizátoři spolupracovali na výběru témat pro vytvoření dlouhodobé řady výzkumů s předními odborníky. V Sondách do českého Internetu se tak objeví řada aktuálních témat jako jsou elektronické obchodování, internet jako konkurenční výhoda, apod. Organizátoři projektu nezapomínají ani na regiony, děti, veřejnou a státní správu nebo zdravotně postižené občany - tj. oblasti, které zatím zůstávaly mimo oblast zájmu "internetové" veřejnosti.

Na projektu Sondy do českého Internetu spolupracují výzkumné agentury Acron Communications, DEMA, Markent, Ústav informatiky FAST VUT Brno a Centrum pro elektronický obchod. Patrony projektu se staly společnosti Cisco Systems a IBM.

"Sdružení BMI doufá, že výsledky výzkumů přispějí nejen k mapování českého internetového trhu, ale poskytnutím rozmanitých marketingových údajů poslouží rovněž k posílení aktivity dalších ekonomických subjektů", dodává Irina Zálišová.

Další informace můžete získat na kontaktech:

Martina Nagyová, ExMise Public Relations, e-mail: nagyova@exmise.cz, tel. 02 670 92 550

Jana Vojtíšková, ExMise Public Relations, e-mail: vojtiskova@exmise.cz, tel. 02 670 92 550

www.brezen.cz

Klíčová slova PROTEXT-BMI-Internet

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.