Investice do modernizace energetických zdrojů by nemusely stačit

Praha 19. prosince (PROTEXT)

Zaplněný sál konference All for Power 2013

Zaplněný sál konference All for Power 2013

Aktuálně probíhající investice do technologií a zařízení pro snížení zátěže na životní prostředí, které jsou vyvolány legislativními předpisy (Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU) platnými od 1. ledna 2016, by nemusely stačit. Upozornili na to účastníci 8. ročníku mezinárodní odborné konference All for Power 2013, která se konala 9. a 10. prosince v Kongresovém centru hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Evropská komise totiž reviduje referenční dokument pro nejlepší dostupné techniky (tzv. BAT). Schválení referenčního dokumentu pro velká spalovací zařízení (BREF LCP) s emisními limity by podle zástupců průmyslu mohly vézt k faktické likvidaci tohoto sektoru v Evropě.

"Podle mého názoru jde v případě revize BAT o další krok k likvidaci průmyslu v Evropě," uvedl například Petr Matuszek, ředitel Energetika Třinec, která zásobuje energiemi Třinecké železárny. Veškeré probíhající investice v huti do snížení zátěže na životní prostředí, například odprášení ocelárny, jsou již za hranicí ekonomické únosnosti, a navíc bohužel jdou proti snížení například vlastní spotřeby elektrické energie podniku. Vždyť ty obrovské ventilátory spotřebovávají značné množství elektřiny, a ta se musí zase někde vyrobit," uvedl P. Matuszek.

K plánům Evropské komise se vyjádřil i Martin Hájek, výkonný ředitel teplárenského sdružení ČR. Závazné závěry o BAT se promítnou do integrovaných povolení. "Jde již o zcela nerealistické požadavky nad rámec směrnice o průmyslových emisích. Důsledkem bude dramatické navýšení nákladů nyní již bez efektu pro životní prostředí a zpochybnění vyjednaných přechodných období. Nyní již nejde jen o východní Evropu, do problémů se začínají dostávat i západoevropské průmyslové podniky," říká M. Hájek. Jak zdůraznil, v konečném důsledku lze hovořit i o ohrožení energetické bezpečnosti. I z tohoto důvodu napsal Svaz průmyslu ČR, Hospodářská komora ČR a Teplárenské sdružení ČR společný dopis premiérovi Rusnoka. ČR by měla požádat o druhé kolo konzultací a plánům Komise zabránit.

Nejvýraznější dopady regulace IPPC vyvolá v mnoha odvětvích miliardové investice. V oblasti výroby chemických látek a chemických přípravků by šlo o 28 miliard korun, v oboru výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství o 27,5 miliard korun a v případě výroby, přenosu a rozvodů elektřiny pak 28 miliard korun. Celkové investice vyvolané IPPC mohou činit 118 miliard korun.

Na jeho slova navázal Milan Chromík, náměstek generálního ředitele, Dalkia Česká republika, a. s. Ten prezentoval probíhající a plánované investice společnosti do ochrany životního prostředí. U nejproblémovějších tuhých znečišťujících látek poklesl jejich objem z 9 639 tun v roce 1993 na 119 tun v roce 2012. Pro období 2013 až 2015 Dalkia předpokládá investice ve výši 770 milionů korun. “Věřím, že stávající obrovské investice do ekologizace našich energetických zařízení v Ostravě Třebovicích a teplárně Karviná nebudou zbytečné. Pokud by se měla legislativa upravit a podmínky ještě dále zpřísnit, provoz energetických zdrojů by byl již ztrátový. Je pak složité přesvědčit majitele investovat do něčeho, co již nemá ekonomický základ," uvedl M. Chromík.

Pořadatelem konference All for Power 2013, které se zúčastnilo přes 320 odborníků z více než 25 zemí světa, byla AF POWER agency a.s. (www.afpower.cz). Mediálním partnerem je časopis All for Power (www.allforpower.cz)

Kontakt:

Ing. Stanislav Cieslar | Šéfredaktor časopisu All for Power a Informačního portálu www.allforpower.cz | člen představenstva AF POWER agency a.s., Praha 8, Karlín, Thámova 166/18, PSČ 186 00 M +420 773 444 409, stanislav.cieslar@afpower.cz Člen skupiny Com4In, www.com4in.cz

Klíčová slova ČR-trh-energie-firmy-AF POWER agency

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.