Velké firmy hledají více zakázek v cizině než v domácí energetice

Praha 18. prosince (PROTEXT)

Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize Výroba, ČEZ, a. s., před partnerskou deskou konference All for Power 2013

Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize Výroba, ČEZ, a. s., před partnerskou deskou konference All for Power 2013

Více než 320 účastníků přišlo na 8. ročník mezinárodní All for Power Conference 2013, která se konala 9. a 10. prosince v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. V rámci dvoudenní konference, kterou pořádala AF Power agency a.s. (www.afpower.cz), prezentovalo své výrobky a služby přes 46 partnerů - dodavatelů pro energetiku. I proto se letošní ročník konal ve dvou sálech - v jednom probíhal odborný program, ve druhém byly k vidění stánky partnerů.

Zástupci společnosti ČEZ informovali o projektu komplexních obnov svých energetických zařízení. "Od roku 1993 investoval ČEZ přes 150 miliard korun do ekologizace svých elektráren. Výsledkem je pokles emisí SOx o 98 %, NOx o 73 % a TZL o 97 %. SO," uvedl Dag Wiesner, ředitel útvaru Realizace investic, ČEZ, a. s. Projekty však postupně dobíhají a na povrch vyvstávají otázky 'co dále?' "Díky projektům v Tušimicích, Ledvicích, Počeradech a Prunéřovu disponujeme prostřednictvím ŠKODA PRAHA Invest kapacitou 500 inženýrů, další dvě stovky pracují v mém odboru. Tyto kapacity je potřeba využít pro zahraniční projekty," uvedl Peter Bodnár, ředitele divize Investice, ČEZ, a. s. Jak dále uvedl, v následujících letech bude ČEZ investovat v tuzemsku do projektů, které vyvolává legislativa a které se týkají ochrany životního prostředí. "Půjde však o výrazně menší projekty," dodal.

Zaměření na třetí země je prioritou pro ŠKODA PRAHA. Jak uvedl Miloš Mostecký, obchodní ředitel, šanci na úspěch mají české firmy v zemích, které znají značku "Made in Czechoslovakia". "Své úsilí proto budeme směřovat do zemí jako je Vietnam, arabský svět nebo jižní Amerika. Ve výběrových řízeních v cizině hrajeme stále významnější roli," uvedl M. Mostecký. O významu navázání na tradici výrobků a služeb bývalého Československa hovořil i Tomáš Měřínský, pověřený řízením Sdružení dodavatelů investičních celků - SDIC. "V mnoha státech světa je tato značka stále obrovská konkurenční výhoda, společně můžeme být silnější a na náročných trzích pak o to úspěšnější," uvedl T. Měřínský. Orientaci na zahraničí vidí jako zásadní i Energoprojekt Praha, divize ÚJV Řež, a. s. Tomáš Žák, ředitel společnosti zmínil zakázku na řízené odstavení osmi jaderných elektráren v Itálii. "Ve třetích zemích je potřeba si uvědomit, že s angličtinou mnohdy nevystačíte. Musíte tak mít zastoupení v podobě místních specialistů, které je potřeba řídit.

I letošní ročník konference AFP 2013 se nesl ve znamení informací o probíhajících nebo chystaných investic v zahraničí. Zajímavý byl blok, týkající se stavu energetiky v Bělorusku a možnostech podnikání v Kazachstánu. Celkem se konference zúčastnilo cca 50 zahraničních hostů, nechyběli zástupci velvyslanectví více než 25 států světa, například Jižní Koreje, Kuvajtu, Maďarska, Velké Británie, Turecka, USA, Ruska, Francie, Srbska a dalších.

Druhý den konference byla na programu problematika teplárenství, probírala se průmyslová energetika, emisní povolenky a právní aspekty podnikání v oboru energetiky. Přednášející se zaměřili na dopady nových plánů Evropské komise na další zpřísnění emisních limitů, resp. revize BAT (nejlepší dostupné techniky) pro velké energetické zdroje a průmyslové podniky. Příští, 9. ročník konference se bude konat 27. až 28. listopadu 2014. Mediálním partnerem konference byl časopis All for Power (www.allforpower.cz), člen skupiny Com4in (www.com4in.cz).

Kontakt:

Ing. Stanislav Cieslar | Šéfredaktor časopisu All for Power a Informačního portálu www.allforpower.cz | člen představenstva AF POWER agency a.s., Praha 8, Karlín, Thámova 166/18, PSČ 186 00 M +420 773 444 409, stanislav.cieslar@afpower.cz Člen skupiny Com4In, www.com4in.cz

Klíčová slova ČR-trh-energie-firmy-AF POWER agency

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.