Právnická firma roku 2013

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila šestý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzala ministryně spravedlnosti ČR v demisi JUDr. Marie Benešová. Záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora.

Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2013 byly slavnostně vyhlášeny 11. listopadu 2013 v prostorách pražského hotelu InterContinental za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice. Na základě aktuálního ročníku vznikl, tak jako v minulých letech, žebříček advokátních kanceláří působících v České republice.

Právnická firma roku 2013 v pěti bodech:

- Patnáct předních advokátních kanceláří si odneslo dvacet jedna ocenění, z nich bylo patnáct odborných

- Hlavními kategoriemi byly Právnická firma roku pro mezinárodní kancelář (vítěz: Weil, Gotshal & Manges) a Právnická firma roku pro domácí kancelář (vítěz: PRK Partners)

- Kromě stálých kategorií se nově objevily Právnická firma roku za mezinárodní expanzi (vítěz: Peterka & Partners) a Právnická firma roku Pro Bono a CSR (vítěz: Císař, Češka, Smutný)

- Nejúspěšnější kanceláří co do počtu ocenění se stala advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges (Fúze a akvizice, Řešení sporů a arbitráží, Právnická firma roku 2013 pro mezinárodní kancelář)

- V odborných kategoriích byly vyhlášeny také velmi doporučované a doporučované kanceláře.

Vedeni snahou zjednodušit potenciálním klientům volbu advokátní kanceláře, proběhla i tento rok z iniciativy společnosti EPRAVO.CZ soutěž Právnická firma roku Soutěže se letos zúčastnilo nejvíce advokátních kanceláří působících na území České republiky za celou historii soutěže. "Většina kanceláří dokázala obhájit svá loňská nebo předloňská vítězství, což svědčí o jejich vysoké úrovni a stabilně vynikajících výsledcích práce. Zároveň nás těší rostoucí zájem o účast v tomto žebříčku a využívání našich žebříčků v praxi," říká předseda představenstva pořadatelské společnosti EPRAVO.CZ Miroslav Chochola.

"V letošním roce jsme rozšířili počet zvláštních kategorií. Kromě Právnické firmy roku pro regionální kancelář a Právnické firmy roku za nejlepší klientské služby jsme udělili cenu za mezinárodní expanzi a Pro Bono a CSR aktivity. Právě společenská odpovědnost je pro advokátní kanceláře stále důležitějším tématem,“ říká Miroslav Chochola.

Na sestavení žebříčku Právnická firma roku 2013 se podílela jednak nezávislá skupina hodnotitelů z řad firem a institucí čítající tentokrát 250 respondentů, tak společnost EPRAVO.CZ jako nezávislý subjekt dlouhodobě monitorující činnost právníků u nás „Pro letošní ročník jsme se rozhodli přizvat k hodnocení právnických firem obdobný počet nezávislých expertů jako loni. Myslím, že počet 250 je dostatečně reprezentativní vzorek, zvlášť když si uvědomíme, že se jedná o přední osobnosti české justice a byznysu,“ doplňuje Miroslav Chochola.

Vítězné kanceláře v hlavních kategoriích

Právnická firma roku pro domácí kancelář - PRK Partners

Právnická firma roku pro mezinárodní kancelář - Weil, Gotshal & Manges

Vítězné kanceláře v odborných kategoriích

Právo obchodních společností - Allen & Overy

Právo hospodářské soutěže- Havel, Holásek & Partners

Developerské a nemovitostní projekty - Dentons

Fúze a akvizice- Weil, Gotshal & Manges

Bankovnictví a finance - PRK Partners

Telekomunikace a média - Havel, Holásek & Partners

Pracovní právo- Glatzová & Co.

Veřejné zakázky - Rowan Legal

Duševní vlastnictví - Kříž & Partneři

Právo informačních technologií - Rowan Legal

Restrukturalizace a insolvence - Clifford Chance

Řešení sporů a arbitráže - Weil, Gotshal & Manges

Sportovní právo- KŠD Legal

Trestní právo - Brož & Sokol & Novák

Daňové právo - Rödl & Partner

Vítězné kanceláře ve zvláštních kategoriích

Právnická firma roku za nejlepší klientské služby - Allen & Overy

Právnická firma roku pro regionální kancelář - PPS advokáti

Právnická firma roku pro mezinárodní expanzi - Peterka & Partners

Právnická firma roku Pro Bono a CSR - Císař Češka Smutný

Kompletní výsledky včetně doporučovaných a velmi doporučovaných kanceláří najdete na http://www.pravnickafirmaroku.cz.

EPRAVO.CZ, akciová společnost, je provozovatelem serveru http://www.epravo.cz, který je nejobsáhlejším českým právním informačním médiem. Zaměřuje se na veškeré oblasti práva, poskytuje kvalitní informace o všech základních právních oborech, a to odborné i laické veřejnosti. Server je zároveň se svými více než 400 tisíci unikátními čtenáři měsíčně nejčtenějším periodikem o právu mezi tištěnými a internetovými médii v ČR. EPRAVO.CZ vydává také tištěný právnicko-manažerský čtvrtletník EPRAVO.CZ Magazine v celkovém nákladu 25 tisíc kusů a spolu s Českou advokátní komorou je pořadatelem soutěže Právník roku, jejíž první ročník se konal v roce 2005.

Kontakt:

Jaroslav Kramer

tel.: 775 780 315

e-mail: Jaroslav.Kramer@epravogroup.com

Klíčová slova ČR-právo-ocenění-firmy-EPRAVO.CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.