Společnost American Express zveřejnila své plány vytvořit nový společný podnik pro divizi služebních cest

Společný podnik by měl profitovat z větších investic do digitálních technologií a zároveň si udržet klíčové kontakty společnosti American Express

Společnost American Express Company (burzovní index NYSE: AXP) dnes oznámila plán na vytvoření společného podniku, který by měl urychlit transformaci divize zaměřenou na zajišťování služebních cest Global Business Travel (GBT). Společnost American Express v současné době diskutuje o navrhovaném společném podniku, ktreý by měla vlastnit společně se skupinou investorů pod vedením společnosti Certares, jejíž vedení má rozsáhlé zkušenosti z oblasti cestovního ruchu. Očekává se, že společný podnik bude řídit a realizovat aktivity divize služebních cest, obchodní vztahy a další aktiva. Transakce společného podniku by měly přinést větší investiční možnosti pro divizi služebních cest, aby mohla ještě více rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb, přilákat nové zákazníky a realizovat expanzi v mezinárodním měřítku, což by mělo být dalším přínosem pro zákazníky.

Podle dřívějších odhadů by si společnost American Express ve společném podniku měla udržet 50% podíl akcií. Tato firma bude pokračovat ve své činnosti pod značkou American Express Global Business Travel. Skupina investorů pod vedením společnosti Certares bude vlastnit zbývajících 50% a investuje částku v rozmezí 700 milionů až jedné miliardy amerických dolarů, která bude ve společném podniku použita na rozvoj divize služebních cest. Pokud dojde k uzavření definitivních smluv a budou získány požadované souhlasy regulačních a dalších orgánů, měla by být transakce dokončena v druhém čtvrtletí 2014, kdy by společnost American Express měla vykázat zisk.

Očekává se rovněž, že zaměstnanci divize služebních cest budou začleněni do nové struktury. Firma by po dokončení transakce měla být řízena správní radou, jejímiž členy budou zástupci jmenovaní společností American Express a skupinou investorů a vybraní nezávislí odborníci na vedoucích místech. Strany spolupracují na dokončení transakce, vedení divize služebních cest setrvá na svých pozicích a zaměří se na uspokojování potřeb svých klientů. Společnost American Express rovněž očekává, že uzavře komplexní obchodní smlouvy o poskytování komplexních služeb a úzké koordinaci pro společné zákazníky divize služebních cest a dalších divizí společnosti American Express.

“V našem úsilí o transformaci divize služebních cest jsme udělali velký pokrok,” řekl Stephen J. Squeri, prezident skupiny korporátních služeb společnosti American Express. “První fáze této transformace, která byla zveřejněna začátkem roku, byla zaměřena na snižování nákladů v rámci divize služebních cest prostřednictvím technologie a lepší infrastruktury. Společný podnik, který plánujeme vytvořit, představuje další fázi transformace, která by měla urychlit rozvoj tohoto podnikání prostřednictvím dalších investic, které budou použity na vývoj nových produktů, služeb a možností, které by nám měly pomoci uspokojit měnící se potřeby našich stávajících zákazníků, přilákat nové a pokračovat v budování mezinárodního obchodu. Očekáváme, že rozšíření naší nabídky v oblasti služebních cest nám pomůže nejen rozšířit tuto divizi, ale bude rovněž přínosem pro divizi platebních řešení pro firmy, což nám pomůže urychlit rozvoj v tomto oboru. Věříme, že tato struktura přinese vynikající možnosti, ze kterých budou profitovat zákazníci, budeme schopni si udržet prvotřídní talenty a dosáhneme dlouhodobého úspěchu.”

Cestovní ruch je nedílnou součástí aktivit společnosti American Express již více než sto let a udržování silného zastoupení v této oblasti je pro společnost velice důležité. Divize služebních cest operuje a provozuje síť partnerů ve 138 zemích po celém světě a nabízí komplexní pokrytí, spolehlivé služby a chápe potřeby zákazníků, což dokazuje více než 19 miliard amerických dolarů vynaložených na služební cesty. Nový společný podnik by měl být schopen využívat vlastní fondy k investicím do podnikání a zároveň si udržet a profitovat z vazeb zákazníků na další obchodní divize společnosti American Express, jako jsou například divize platebních řešení pro firmy, která vydává firemní karty American Express Corporate Card a poskytuje jim další služby.

Divize cestovních služeb pro běžné zákazníky společnosti American Express, která poskytuje svým členům karty a dalším zákazníkům výhody a služby, by neměla být součástí navrhované transakce.

O společnosti American Express

Společnost American Express je firma, která působí po celém světě, poskytuje svým zákazníkům služby, produkty, nápady a zkušenosti, které obohacují jejich život a pomáhají jim zajistit úspěchy v podnikání. Více informací naleznete na adrese americanexpress.com a spojit se s námi můžete na adresách facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, linkedin.com/companies/american-express, twitter.com/americanexpress a youtube.com/americanexpress.

Hlavní odkazy na produkty a služby: úvěrové a kreditní karty, kreditní karty pro podnikatele, cestovní služby, dárkové karty, předplacené karty, služby pro zákazníky, služební cesty a .

O divizi zajišťování služebních cest (Global Business Travel) společnosti American Express

Divize služebních cest spojuje obchod a cestování, nabízí svým zákazníkům komplexní síť, spolehlivé služby a rozsáhlé zkušenosti s rozvojem lidí a podnikání. Divize služebních cest společnosti American Express nabízí řešení pro cestování, integrované konzultační služby, vlastní výzkum a možnosti pro schůzky a další akce. Tato inovovaná nabídka umožní zákazníkům optimalizovat návratnost jejich investic do cestování a konferencí. Více informací naleznete na internetové adrese www.americanexpress.com/businesstravel.

Divize American Express Global Business Travel je součástí největší světové sítě cestovních agentur s kancelářemi ve 138 zemích celého světa.

Informace týkající s výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která odráží očekávání společnosti týkající se budoucích událostí a jejích provozních plánů a výsledků. Tato výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejasnostem. Slova jako “věřit,” “očekávat” “předpokládat,” “hodlat,” “plánovat,” “bude,” “sní,” “měl by,” “mohl by,” “by,” a podobné výrazy uvádějí výhledová prohlášení. Čtenáři by neměli těmto výhledovým prohlášením přikládat přílišný význam, neboť se vztahují pouze k datu, kdy byla vydána. Společnost American Express nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo upravovat tato výhledová prohlášení. Mezi faktory, které mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky mohou zcela lišit od výsledků uváděných ve výhledových prohlášeních, patří mimo jiné následující: události, které mohou ovlivnit pravděpodobnost a načasování vytvoření společného podniku, realizace dokumentace transakce a její dokončení, jako příklad pokračující jednání, probíhající audit, souhlas správní rady a regulačních orgánů a požadavky poradců; schopnost potenciálních investorů financovat své investice do společného podniku; nejasnosti týkající se načasování a hodnota zisku společnosti American Express v důsledku transakce, jako například objem fondů skutečně vytvořených společným podnikem a termín přesunu aktiv do společného podniku;zásadní prognózy týkající se transakce, které se ukážou jako nepřesné nebo nerealizované, jako například schopnost transakce urychlit transformaci a rozvoj divize služebních cest a schopnost realizovat strategické vazby mezi obchodními aktivitami společného podniku a společnosti American Express po dokončení transakce, včetně urychlení rozvoje divize platebních řešení pro firmy; a schopnost společného podniku úspěšně vytvářet další investiční možnosti a rozšířit nabídku produktů a služeb, které budou k dispozici po dokončení transakce. Další popis těchto faktorů naleznete ve výroční zprávě společnosti American Express na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2012, jejích čtvrtletních hlášeních na formuláři 10-Q za tři měsíce končící 31. března a 30. června 2013, a dalších hlášeních, které společnost předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC).

Kontakty

American Express

Christine Elliott

Tel : 212-640-0622

Email : christine.s.elliott@aexp.com

Diana Postemsky

Tel : 212-640-9203

Email : diana.c.postemsky@aexp.com

Zdroj: American Express Company

Tuto tiskovou zprávu si můžete prohlédnout online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20130925005793/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-trh-doprava-služby-firmy-American Express Company

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.