Právní experti: soudy mohou svým rozhodováním napravovat chyby v zákonech

Praha 5. března (PROTEXT)

Význam soudních rozhodnutí v české právní praxi roste stejně, jako roste jejich počet. Na tom se shodli účastníci kulatého stolu s názvem Jak vyhrát soudní spor v ČR, který se konal 26. února 2013 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. Organizátorem kulatého stolu byla společnost ATLAS consulting, která na český trh dodává právní informační systém CODEXIS(R).

"V letech 2009-2011 bylo na soudech všech úrovní, tedy od okresních soudů až po soud ústavní, vydáno přes 7 milionů soudních rozhodnutí. Konkrétně jde o 1,632.541 soudních rozhodnutí za rok 2009, 2.817.805 za rok 2010 a 2.932.307 za rok 2011. Objem soudních rozhodnutí rok od roku narůstá a judikatura se stává více a více nepřehledná. S tím také roste potřeba se v tomto obrovském množství dat orientovat," popsala východiska kulatého stolu vedoucí právnička společnosti ATLAS consulting Petra Gříbková.

Kulatého stolu se aktivně zúčastnili advokát Tomáš Sokol, náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, šéfredaktor oborového časopisu Soudce Karel Havlíček, advokátka Daniela Kovářová, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová, advokátka Monika Forejtová, Lukáš Bohuslav z právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát Michal Zelený, advokátka Michaela Tronečková a další právní odborníci.

Nový občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2014, v paragrafu 13 uvádí: "Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky."

Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel se domnívá, že "Nový občanský zákoník se přihlašuje k přesahu soudní moci do moci zákonodárné," říká Korbel. A advokát Tomáš Sokol k tomu dodává: „Judikatura se postupně stává pramenem práva.“

S tím souhlasí i šéfredaktor Soudce Karel Havlíček. "S novým občanským zákoníkem nastupuje vláda judikátů," myslí si. Podle něj vzniká prostor pro judikaturu tam, kde se v legislativě objevují chyby.

"Nelze tedy pochybovat o rostoucím významu judikatury v českém právním řádu. Z toho důvodu naše společnost vyvinula jedinečný citační systém české judikatury CITEX (www.citex.cz)," shrnula závěry kulatého stolu Petra Gříbková.

Poznámka pro editory:

Softwarová společnost ATLAS consulting se věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních a ekonomických informačních systémů a aplikací. Je pořadatelem odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, jehož letošním tématem je Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva.

Kontakt pro média:

JUDr. Ing. Petra Gříbková (vedoucí projektu) , 733 573 552, gribkova@atlascon.cz

Jan Šmikmátor (PR manager), 777 797 385, jan.smikmator@marco.eu

Klíčová slova ČR-právo-počítače-software-justice-firmy-ATLAS consulting

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.