SANEP: Ministři mají v průměru důvěru pouhé pětiny Čechů

Praha 29. února (PROTEXT)

Nejdůvěryhodnější člen Nečasova vládního kabinetu, kterým je stejně jako v listopadu minulého roku ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, má podporu pouhé třetiny veřejnosti. Patnáctičlenný vládní kabinet včetně samotného premiéra Petra Nečase se pak v průměru těší důvěře pouhé pětiny Čechů, což svědčí o propastné nedůvěře, s níž se u široké veřejnosti vládní koaliční kabinet potýká. Nejmenší důvěru pak z patnáctičlenné vlády získal v exkluzivním průzkumu společnosti SANEP, stejně jako v listopadu minulého roku, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, kterému důvěřuje pouhá desetina obyvatel ČR. Přestože šetření společnosti SANEP nebylo zásadně ovlivněno propukající krizí v justici, úbytek kladných hlasů ve prospěch ministra Pospíšila oproti listopadovému šetření společnosti SANEP naznačuje, že aktuální problémy v justici mohou mít na vnímání důvěryhodnosti ministra Pospíšila v očích veřejnosti fatální dopad. Nejlépe hodnocenými členy stávající vlády jsou dále ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a ministr vnitra Jan Kubice. V první pětici nejlépe hodnocených členů vlády se v únoru tohoto roku opětovně umístil premiér Petr Nečas a ministr zdravotnictví Leoš Heger, který je také posledním z ministrů, jemuž důvěřuje více jak čtvrtina domácí veřejnosti. Zbývajících deset ministrů stávajícího vládního kabinetu pak v souhrnu obdrželo méně jak pětinu kladných hlasů. Mezi nejméně důvěryhodné členy vlády, a to i mezi pravicovými příznivci, patří ministr obrany Alexandr Vondra či ministryně kultury Alena Hanáková, která se však svého úřadu chopila teprve v prosinci minulého roku. Nejhůře hodnocený ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš doplácí na dlouhodobou kritiku ze strany opozice, médií, ale i odborné veřejnosti a aktuálně zejména vysokoškolských studentů. Jistým překvapením aktuálního šetření společnosti SANEP je umístění dalšího z vládních nováčků, a sice ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, který navzdory krátkému působení v čele tohoto resortu obsadil jedenáctou pozici. Z pohledu celkového hodnocení důvěryhodnosti členům vlády je patrné, že většinová veřejnost vnímá středopravicový vládní kabinet Petra Nečase jako vysoce nedůvěryhodnou státní instituci. To ostatně dokazuje fakt, že jednotlivým členům vlády v průměru důvěřuje pouze pětina domácí populace.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 17. - 24. února 2012 na vybrané skupině 14.723 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 28.210 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Nejdůvěryhodnějším členem vládního kabinetu pod vedením Petra Nečase se po zisku 36,1 % opětovně stal stávající ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ve srovnání s listopadovým šetřením společnosti SANEP si však stávající ministr spravedlnosti pohoršil o 2,5 procentního bodu, což je nepochybně důsledek propukajících problémů na nejvyšším státním zastupitelství. Pokud se Jiřímu Pospíšilovi nepodaří krizi v justici zvládnout, lze očekávat zásadní propad důvěry v tohoto, pro část veřejnosti, dosud nejdůvěryhodnějšího člena Nečasovy koaliční vlády.

Druhé místo na pomyslném žebříčku důvěryhodnosti vládních činitelů obhájil se ziskem 35,8 % kladných hlasů předseda TOP 09 a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který si tak ve srovnání s loňským listopadem polepšil o 0,5 procentního bodu. Oblíbený a respektovaný ministr zahraničních věcí se tak i nadále může opřít o značný počet svých příznivců.

Třetím nejdůvěryhodnějším ministrem nynější středopravicové vlády se v únoru tohoto roku stal nestraník Jan Kubice, který získal 32,9 % kladných hlasů, což je o 0,9 procentního bodu více než v listopadu minulého roku.

Pozici čtvrtého nejdůvěryhodnějšího člena stávajícího vládního kabinetu se opětovně stal premiér Petr Nečas, který aktuálně obdržel 26,5% kladných hlasů. Ve srovnání s loňským listopadem si tak Petr Nečas polepšil o 1,1 procentního bodu.

Pátá pozice patří po zisku 25,1 % ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi, který si tak oproti listopadu minulého roku rovněž polepšil, a to o 1 procentní bod. Leoši Hegerovi se i přes zvyšování tlaku ze strany lékařských odborů nadále daří držet v pětici nejdůvěryhodnějších členů vlády.

Až sedmou pozici obsadil po zisku 18,5 % stávající ministr financí Miroslav Kalousek, který v rámci vládního kabinetu patří mezi nejhorlivější a nejhlasitější zastánce reformních a úsporných opatření. Miroslav Kalousek si tak ve srovnání s loňským listopadem pohoršil o 1 procentní bod a na pomyslném žebříčku důvěryhodnosti členů vládního kabinetu klesl o jednu příčku.

Absolutně nejméně důvěryhodným členem stávající středopravicové vlády je stejně jako v listopadu minulého roku ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Ten aktuálně obdržel pouze 11,6 % kladných hlasů a ve srovnání s posledním šetření společnosti SANEP si pohoršil o 2,2 procentního bodu. Velmi nízká důvěryhodnost Josefa Dobeše je bezpochyby odrazem dlouhodobé neutuchající kritiky, která se na jeho hlavu snáší nejen ze strany opozice a médií, ale i odborné veřejnosti a koaličních partnerů. Aktuálním předmětem jeho kritiky pak je zejména aktuální podoba návrhu vysokoškolského zákona či problémy s čerpáním dotací z EU.

Celkově lze říci, že se ministři koaliční vlády včetně premiéra Petra Nečase potýkají s kritickou nedůvěrou široké veřejnosti, k níž přispívají vedle úsporných opatření a nepopulárních reformních kroků i kauzy jednotlivých členů.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 605 881 188

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafem, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-vláda-důvěra-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.