115 let zkušeností pomáhá společnosti Landis+Gyr při realizaci řešení pro projekt Smart metering ve Skupině ČEZ

Praha 1. srpna (PROTEXT)

Ing. Jaroslav Hendrych, jednatel společnosti Landis+Gyr

Ing. Jaroslav Hendrych, jednatel společnosti Landis+Gyr

Ve světle nových zkušeností, jako je například zvyšující se disperzní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (vítr, slunce), nástup elektromobility, ale i zásahy vyšší moci, jakých jsme byli svědky v japonské Fukušimě, svět přehodnocuje přístup k energetice. Mnozí experti zkoumají, zda tyto jevy, včetně dalších, přímo či nepřímo souvisejících událostí, mohou mít vliv na stabilitu dodávek elektrické energie, tedy na naše pohodlí, bezpečnost, či zajištění základních životních potřeb.

Význam a dopad změn si uvědomuje Evropská Unie a výrazně podporuje Smart metering a Smart Grid jako prostředky pro zajištění udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti.

Energetické společnosti, které cítí zodpovědnost za zajištění stabilní a kvalitní dodávky, na tyto výzvy a rizika adekvátně reagují. Patří mezi ně i Skupina ČEZ, která s předstihem začala situaci analyzovat a v současné době realizuje dva klíčové pilotní projekty - WPP AMM pro prověření možností inteligentního měření v reálných podmínkách České republiky a Smart Region Vrchlabí pro ověření hypotéz v oblasti chytrých sítí.

Řádné prověření nových technologií před jejich nasazením do reálného života považuje Skupina ČEZ za velmi důležité, proto jsou její požadavky na kvalitu a komplexnost pilotních projektů velmi vysoké. V náročném výběrovém řízení nakonec uspělo konsorcium dodavatelů, složené z firem zvučných jmen, jako jsou Hewlett Packard, Landis+Gyr, ZPA Smart Energy, Schrack Technik, TransTech a další subdodavatelé.

Společnost Landis+Gyr v rámci tohoto konsorcia dodává pro pilotní projekt cca 7 500 inteligentních elektroměrů řady E350 z celkového množství cca 33 000 elektroměrů. Kromě toho nasadila datovou centrálu Gridstream pro odečty, zpracování a analýzu naměřených dat včetně kompletního podpůrného softwaru a softwaru pro instalace prostřednictvím PDA. Celé řešení je plně integrováno se systémy Skupiny ČEZ, včetně SAP.

Společnost Landis+Gyr se podílí na všech třech pilotních projektech Smart meteringu, které probíhají v českých distribučních společnostech - ČEZ, E.ON a PRE. Pilotní projekt Skupiny ČEZ je však svým rozsahem jednoznačně největší a nejkomplexnější; z celkového množství 3,5 milionu měřicích bodů Skupiny ČEZ v ČR projekt pokrývá cca 1%.

Dodávky Landis+Gyr zasahují i do projektu Smart Region Skupiny ČEZ, kde bude systém inteligentních elektroměrů rozšířen o funkcionality pro podporu řízení sítě až na úrovni odběrných míst, či o nasazení nejmodernějších technologií pro komunikaci s elektroměrem v téměř reálném čase.

Landis+Gyr též zajišťuje multiutilitní řešení - adaptaci systému odečtů a dodávku vodoměrů a plynoměrů odečítaných přes elektroměr.

Výstupy z projektu WPP AMM budou základem pro vypracování národní studie o AMM, která má být dokončena v září 2012, zaslána do Bruselu, a která určí další cestu vývoje AMM v České republice.

Ing. Ondřej Mamula, MBA, vedoucí projektu AMM v ČEZ Měření s.r.o., řekl: "V projektu WPP AMM testujeme nové technologie, které zákazníkům umožní lépe sledovat a tedy i ovlivnit svou spotřebu. Nám tyto technologie umožní lépe se vyrovnat s technickými trendy v distribuční síti a udržet požadovanou kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Nové chytré technologie jsou však investičně velmi náročné a veškeré investice ve svém důsledku zaplatí zákazník. Ve spolupráci s předními dodavateli proto důkladně testujeme nejen chování technologií v reálných podmínkách české distribuční sítě, ale také reakce a očekávání zákazníků. Naším cílem není pasivně akceptovat požadavky EU, ale vybrat takové řešení, které bude pro Českou republiku technicky i ekonomicky optimální."

Ing. Jaroslav Hendrych, jednatel společnosti Landis+Gyr uvedl: "Je neuvěřitelné, že již v r. 1946 společnost Landis&Gyr nabízela v Čechách řešení "dálkového měření a počítání," jak je vidět z přiloženého historického inzerátu. Současná řešení jsou samozřejmě mnohem komplikovanější a náročnější jak na integraci s jinými dodavateli, tak s ohledem na integraci na ostatní IT systémy zadavatele.

Současný tým se v rozšířeném pilotním projektu AMM ve Skupině ČEZ snaží zúročit zkušenosti z dodávek SCADA systémů Telegyr a systémů dálkových odečtů Datagyr trvajících od r. 1968.

Nejnovější řešení Gridstream zahrnuje kompletní technologii od chytrých elektroměrů (příp. měřičů dalších médií) přes komunikaci až po odečtový a centrální systém zpracování dat. Ve spolupráci s partnery v konsorciu věříme, že společné řešení splní vysoké požadavky Skupiny ČEZ a zároveň věříme, že výsledky z pilotu budou významným pozitivním vstupem pro připravovanou národní studii AMM."

O společnosti Landis+Gyr

Landis+Gyr je předním poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností. Díky své celosvětové působnosti a dobré pověsti s ohledem na kvalitu a inovace má Landis+Gyr jedinečnou schopnost dodávat skutečná moderní měřicí řešení typu end-to-end. Společnost dnes nabízí nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje tak základ řešení sítí typu „smart grid“. Společnost Landis+Gyr s ročními tržbami přesahujícími 1,5 miliardy USD vyvíjí činnost ve 30 zemích v 5 světadílech a zaměstnává více než 5 000 lidí. Základním smyslem její činnosti je pomáhat lépe hospodařit s energií. Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na www.landisgyr.cz.

O společnosti ČEZ

Skupina ČEZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice.

Její hlavní předmět podnikání tvoří výroba, rozvod a obchod s elektrickou i tepelnou energií a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují v Praze a ve Varšavě, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Největším akcionářem společnosti je Česká republika. Svou tržní kapitalizací se ČEZ, a. s., během minulých let stal jednou z největších firem v celém tomto regionu.

Posláním Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

Kontakt:

Kamila Exnerová

Marketing Manager

Landis+Gyr

Tel: +420 251 119 551

kamila.exnerova@landisgyr.com

http://www.landisgyr.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografii, která je k dispozici ve Fotobance ČTK na adrese

http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=protext&name=1&lang=none&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5 B%5D=5&service%5B%5D=6 a na webu Protextu http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-energie-počítače-firmy-Landis+Gyr

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.