Událost v elektrárně Fukušima nelze přirovnat k haváriím v Černobylu ani v Three Mile Island v USA

Praha 14. března (PROTEXT)

Internetový odborný portál o energetice informoval na svých stránkách http://www.allforpower.cz, že událost v jaderné elektrárně Fukušima, která byla zasažena vlnou tsunami, nelze srovnat s haváriemi v Černobylu ani v Three Mile Island v USA. Jaderná elektrárna v Černobylu neměla tlustostěnnou ocelovou tlakovou nádobu, nýbrž pouze betonovou nádobu s tenkými stěnami, v níž byly umístěny tlakové kanály s palivovými kazetami. Navíc vlivem nezodpovědné manipulace obsluhujícího personálu při řízení reaktoru došlo k vypnutí automatického havarijního odstavení reaktoru při překročení maximálně přípustného tepelného výkonu, což byla hlavní příčina havárie v Černobylu.

Roztavené palivo propálilo tenkou stěnu betonu a proniklo do velké nádrže s rezervní vodou pro chlazení reaktoru, která byla nevhodně umístěna přímo pod reaktorem. Stykem roztaveného paliva s vodou vznikl vodík, jehož výbuch rozmetal celý reaktor i roztavené palivo s radioaktivními produkty, vzniklými při řetězové štěpné reakci. Na jaderné elektrárně Three Mile Island v USA, stejně jako na jaderné elektrárně Fukušima, byl reaktor automaticky havarijně odstaven, vznikl však problém s jeho dochlazováním. V USA tento problém způsobil špatný postup obsluhy reaktoru, který vedl až k roztavení paliva, to ale zůstalo uzavřeno v tlustostěnné ocelové nádobě reaktoru. Jaderné elektrárně Fukušima problémy s dochlazováním způsobila zřejmě porucha dieselgenerátorů, které zajišťují náhradní napájení elektrickou energií. Ty byly z největší pravděpodobností poškozeny při zaplavení přílivovou vlnou tsunami.

Další technické informace k tomuto tématu najdete na http://www.allforpower.cz.

Ing. Stanislav Cieslar

šéfredaktor časopisu All for Power

AF POWER Agency, a.s.

Kontakt:

doudova@konstrukce-media.cz

Klíčová slova ČR-Japonsko-katastrofy-energie-zemětřesení-jaderné-firmy-KONSTRUKCE Media-AF POWER Agency

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.