Zadržování nacistického dědictví uloupených uměleckých děl

NEW YORK 5. října (PROTEXT/ots)

Téměř 60 let poté, co nacistický oberturmbannführer Adolf Eichmann řídil plenění známé umělecké sbírky rodiny Herzogů v jejich rodinném sídle v Maďarsku ve prospěch třetí říše, rodina Herzogů soudně požaduje její vrácení s pomocí Komise pro znovuzískávání uměleckých děl (Commission for Art Recovery).

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-a

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-b

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-c

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-d

http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-e

Martha Nierenbergová z Armonku ve státě New York podala dnes, 5.října, v Budapešti žalobu s odvoláním na trvalou a úmyslnou lhostejnost maďarské vlády při zdlouhavých jednáních o navrácení uměleckých děl.

Paní Nierenbergová prohlásila: "Maďarská vláda pominula všechny své sliby napravit tuto křivdu. Jsou, jak se zdá, přesvědčeni, že mohou zadržovat umělecká díla mé rodiny. Tato díla se stala posledními zajatci druhé světové války. Myslí si, že když mi je 75 let, nebudu usilovat o spravedlnost. Nedovolím však, aby si Eichmann z hrobu nárokoval vítězství proto, že Budapešť vzdoruje restitučnímu úsilí takových států, jako Francie, Rakousko a dokonce Německo."

Ředitelka Komise pro znovuzískávání uměleckých děl vysvětlovala: "Tento soudní proces je o konfrontování a o boji proti poslední skvrně, která potřísňuje maďarskou vládu, o jejím odmítnutí vrátit mistrovská díla uloupená nacisty před více než půlstoletím. Tato vláda zastává bezzásadovou a morálně pohoršující pozici. Nyní jsme nuceni ji napadnout u soudu."

Část rozsáhlé Herzogovy sbírky čítající 2500 děl, včetně obrazů El Greka, Cranacha, Van Dycka a Zurbarána, byla přepravena do hlavního štábu zvláštního útvaru Adolfa Eichmanna, kde nacistický vůdce vybíral mistrovská síla pro přesun do Německa v rámci "programu dejudaizace Maďarska". Po válce byla umělecká díla vrácena do Maďarska na základě restitučních dohod. Většina z těchto děl zůstává ve vlastnictví maďarského státu.

Charles A.Goldstein z mezinárodní právnické firmy Squire, Sanders and Dempsey a advokát Komise pro znovuzískávání uměleckých děl, prohlásil: "V době, kdy Německo, Francie a jiných zemí se vyrovnávají se svými morálními závazky ohledně vracení uloupeného majetku, zadržování a vystavování rodinného dědictví, pokud se mu nezabrání, účinně dokončí to, co začal Eichmann".

Goldstein poukazuje na to, že soudní spor je zčásti založen na nacisty vynucených výnosech stanovujících, že konfiskovaný majetek je "v dočasné prozatímní úschově". Žalující strana tvrdí, že "skuteční vlastníci jsou schopni a ochotni sami zajistit úschovu uměleckých děl"

Žaloba byla podána u městského soudu v Budapešti a je namířena proti maďarskému státu a dvěma muzeím, Muzeu výtvarného umění a Maďarské národní galerii.

V New Yorku sídlící Komise pro znovuzískávání uměleckých děl se věnuje pátrání po uměleckých dílech, která nacisté vzali Židům a disidentům. Jejím cílem je vrátit tato díla rodinám právoplatných vlastníků.

Originální textová služba ots: Commission for Art Recovery Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Bob Davis z firmy Rubenstein Associates, Inc. (USA) 212-843-8037, za Commission for Art Recovery.

Photo: NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-a http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-b http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-c http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-d http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991005/NYTU050-e

AP Archive: http://photoarchive.ap.org

AP PhotoExpress Network: ENTER PRN#'s HERE

PressLink Online: 800-888-6195

PRN Photo Desk, 888-776-6555 nebo 201-369-3467

Klíčová slova PROTEXT-Herzog-umělecká sbírka

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.