Jednání předsedy odborového svazu Stavba ČR Stanislava Antoniva, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václava Matyáše a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka.

Praha 22. ledna (PROTEXT)

Předseda odborového svazu Stavba ČR Stanislav Antoniv dlouhodobě, již několik let upozorňuje na neutěšenou situaci ve stavebnictví, zejména na budoucí vývoj, který ještě zesílil z důvodu světové krize. Největší pokles zaznamenává pozemní stavitelství. V minulosti nabízeli vládním stranám řešení na zmírnění krize, vláda Mirka Topolánka neprojevila zájem. Nyní se sociální partneři rozhodli jednat s budoucími vládními stranami.

První jednání (ostatní strany dosud na nabídku nereagovaly) se uskutečnilo s Jiřím Paroubkem.

Po krátkém seznámení Jiřího Paroubka s katastrofickou situací ve stavebnictví, kdy může nastat pokles zaměstnanosti až o 10 %, což představuje zhruba 50 000 pracovních míst na stavbách, v tomto počtu nejsou zahrnuty další návazné profese (výroba stavebních hmot, doprava, služby, výroba interiérů atd.), potom by šlo o cca až 200 000 pracovních míst, chtěli znát názor ČSSD na tyto otázky:

1. Činnost a financování Státního fondu

dopravní infrastruktury (SFDI) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)

2. Podpora bytové výstavby

3. Dostavba Jaderné elektrárny Temelín

4. Průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe

K bodu 1) ČSSD ve svém programu počítá dále (za její vlády vznikl) s fungováním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se zabezpečením stejných financí jako pro letošní rok, i se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB), který vidí jako hlavní nástroj podpory bytové výstavby ze strany státu.

K bodu 2) ČSSD bude podporovat programy podpory výstavby družstevních bytů, sociálních bytů, nájemných bytů (podpora obcím), startovacích bytů a a bytů v domech pro seniory.

K bodu 3) ČSSD podporuje dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

K bodu 4) Předseda ČSSD vidí v současné době jako nereálné, a to jak z důvodů financování, tak také z důvodů ekologických. Více reálnou vidí podporu projektu splavnění Labe do Děčína, podporu rekonstrukce elektráren, ekologické stavby.

V závěru předseda ČSSD J. Paroubek ujistil představitele sociálních partnerů ve stavebnictví, že ČSSD si je vědoma významu stavebnictví jako jednoho z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, včetně jeho vlivu na ekonomický růst, územní rozvoj a jeho multiplikační efekt při znovunastartování ekonomického růstu. Zmínil se o tom, že ČSSD chce podpořit systémový rozvoj učňovského školství (výchova nových řemeslníků). ČSSD bude věnovat pozornost požadavku sociálních partnerů, aby oblast výstavby a stavebnictví měla patřičného partnera ve státní správě, tj. kompetence týkající se stavebnictví soustředit do jednoho ústředního státního orgánu. ČSDD se zasadí o to, aby na příslušném ústředním orgánu (ministerstvu) byl obnoven útvar, který by se zabýval stavebnictvím.

Stavebnictví je v současné ekonomice prakticky jediným odvětvím, jehož prostřednictvím může stát a v určité míře i regiony a obce - významněji a přímým způsobem, tzn. cestou stavebních zakázek působit na dynamiku ekonomického rozvoje a zaměstnanost.

Na vyžádání je možný rozhovor s předsedou odborového svazu Stavba ČR Stanislavem Antonivem.

Odborový svaz Stavba ČR

Nám. W.Churchilla 2

113 59 Praha 3

http://stavba.cmkos.cz

Kontakt:

Jaroslava Timková

timkova@profitklub.cz

tel. 775 733 662

Klíčová slova ČR-odbory-stavby-ČSSD

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.