Západočeská univerzita buduje evropské centrum excelence

Plzeň 11. května (PROTEXT)

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni právě uskutečňuje největší projekt ve své historii. Koncem listopadu 2010 získala po pěti letech náročné přípravy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu NTIS - Nové technologie pro informační společnost. Cílem projektu je vybudovat badatelské, vývojové a experimentální pracoviště, moderní výzkumné centrum evropské excelence, které bude spolupracovat s významnými výzkumnými pracovišti a rozvíjet také vlastní specifická témata.

Projekt NTIS klade důraz na kvalitní základní, experimentální a aplikovaný výzkum, na přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe a rozvoj spolupráce s prestižními výzkumnými pracovišti na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkumné zaměření centra se orientuje dvěma směry. Prvním směrem je informační společnost, která zahrnuje několik vědních disciplín, zejména kybernetiku, informatiku a mechaniku. Soustředí se na inteligentní rozhodování, automatické řízení, syntézu řeči, mechatronické soustavy, chytré konstrukce a biomechanické struktury. Druhý směr se zaměřuje na materiálový výzkum, v němž vyniká zejména vývoj nanostrukturních tenkovrstvých materiálů na bázi plazmových technologií. Významnou roli při výzkumu hraje matematická podpora modelování zkoumaných systémů a procesů i samotný vývoj odpovídajících matematických struktur.

Centrum NTIS chystá pět základních výzkumných programů, zaměřených na kybernetické systémy řízení, identifikace, inteligentního rozhodování a komunikace, pokročilé počítačové a informační technologie, výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur, nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi a kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů.

Výzkumné centrum NTIS je financováno ze strukturálních fondů EU, prioritní osy 1 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady projektu činí více než jednu miliardu korun. Od roku 2015 bude výzkumné centrum NTIS plně samofinancovatelné.

Od 1. 12. 2010 probíhá realizační část projektu, která se v počáteční fázi soustředí především na přípravu výstavby nové budovy výzkumného centra a pořízení nejmodernější přístrojové techniky a potřebné infrastruktury. Vlastní stavba centra bude zahájena po ukončení veřejné soutěže na přelomu let 2011 a 2012. V konečné fázi zaměstná výzkumné centrum přibližně 180 výzkumných a odborných pracovníků. Ve zhruba 70 případech se bude jednat o zcela nově vytvořená pracovní místa.

Kontakt:

Prof. Ing. Jiří Křen CSc.

tel.: 37763 2317, e-mail: kren@kme.zcu.cz, http://www.ntis.zcu.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografii, která je k dispozici ve Fotobance ČTK na adrese

http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=protext&name=1&lang=none&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5 B%5D=5&service%5B%5D=6 a na webu Protextu http://www.protext.cz.

Keywords ČR-EU-školy-věda-vysoké-ZČU

Region
Plzen region

Category
Science, education and school system
Politics, public administration and courts
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.