Synthos a.s. plánuje výstavbu produkce XPS

Praha / Osvětim 12. července 2018 (PROTEXT/ots)

Synthos a.s. plánuje vybudovat novou výrobní jednotku pro výrobu XPS (extrudovaný polystyren) s roční kapacitou 220 000 m3. V současné době probíhají přípravné práce k zahájení investice a získání stavebního povolení. Výrobní jednotka bude postavena ve výrobním závodě v Osvětimi.

Synthos a.s. je největším výrobcem XPS ve střední Evropě. Od roku 2012 zůstává lídrem na polském a českém trhu v počtu prodaných desek a tržním podílů. V současné době je celková výrobní kapacita výrobní jednotky v Polsku a České republice 400 000 m3 za rok.

Několik faktorů podporuje realizaci investice. Nejdůležitější z nich jsou: dobré tržní vyhlídky, znalost technologií a trhů, konkurenční výhoda vyplývající z integrace surovin, recyklovatelnost a nízké náklady na energii, stejně jako logistická optimalizace.

Ve výrobním procesu budou kromě tradiční suroviny (PS) využívány recyklované materiály z odpadového hospodářství styrenových plastů, což je v souladu s koncepcí cirkulární ekonomiky a předpoklady Strategie pro plasty Evropské unie.

Vývoj výrobní kapacity XPS je reakcí na potřeby trhu a zákazníků. Střední Evropa se vyznačuje vysokým tempem růstu trhu XPS. Rychlost růstu poptávky po deskách XPS je vyšší než u tradičního polystyrenu. Výstavba nové výrobní linky pro desky XPS umožní zvýšit prodej a podíl na trhu, zejména na polském, českém, slovenském a německém.

XPS (extrudovaný polystyren), prodávaný pod obchodní značkou Synthos XPSPrime, je moderní tepelně izolační materiál, který získal široké uznání ve stavebnictví a jeho popularita na trhu se neustále zvyšuje. Extrudovaný polystyren XPS Prime se charakterizuje velmi dobrou tepelnou izolací, odolností proti vlhkosti a vysokou životností. Díky uzavřené celulární vnitřní struktuře vykazuje řadu jedinečných vlastností, které jsou velmi užitečné při konstrukci a výstavbě. Kromě použití v obytných a komerčních stavbách se desky XPS Prime primárně používají k izolaci při výstavbě kolejí, parkovišť, silniční infrastruktury a přistávacích drah a dalších ploch, na kterých je vyvíjen velký tlak.

Synthos plánuje další rozšíření své výrobní kapacity na celkovou kapacitu 800 000 m3 / rok. Pro další expanzi je zváženo umístění v České republice.

KONTAKT:

Synthos S.A.

Agata Kościelnik

Vedoucí mezifiremní komunikace

tel. +48 33/847 3203

e-mail: agata.koscielnik@synthosgroup.com

Zdroj informací: Synthos S.A.

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-Polsko-stavebniny-průmysl-Synthos

Category

Construction, building materials, real estate
Textile, clothing, glass, porcelain, jewellery, paper, wood

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.