Pozvánka na setkání nezávislých lékárnických spolků s novináři

Praha 11. července 2018 (PROTEXT)

Pozvánka na setkání nezávislých lékárnických spolků s novináři

pátek 13. července od 10:00 do 12:30 hod.

v seminární místnosti Obecního úřadu Průhonice

9:30 až 10:00 hod prezence akreditovaných účastníků konference

10:00 až 11:00 hod tisková konference k tématu

11:00 až 11:30 hod coffee break, neformální diskuse

11:30 až 12:30 hod praktická ukázka práce lékárníka - Lékárna U bílého lva v Průhonicích (současná praktická činnost lékárníka, administrativní zatížení lékárníka při práci, praktické fungování eReceptů, připravované zavádění protipadělkové směrnice EU a ověřování pravosti léčiv, atd...)

Přednášející a prezentace na tiskové konferenci:

A: Reforma lékárenství v České republice po vzoru západní Evropy. Předložené návrhy Ministerstvu zdravotnictví ČR

Mgr. Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši lékárníci CZ

B: Nutnost ztransparentnění dohodovacího řízení s pojišťovnami. Nastavení jasného ekonomického modelu ve prospěch péče o pacienty. Udržitelnost tradičního lékárenství v ČR

Mgr. Marek Hampel, Grémium majitelů lékáren

C: Problémy s nedostatky plynulé distribuce léčiv do lékáren v ČR. Výzva zákonodárcům. Praktické zkušenosti lékárníků

Mgr. Petr Szönyi, Lékárna Koruna, Ostrov n. Ohří

D: Současné podmínky fungování lékárny na venkově

PharmDr. Kristýna Pilátová, mladá majitelka lékárny ve Voticích, okr. Benešov

E: Zahájení mediální kampaně Zastavte likvidaci tradičních lékáren v regionech

Mgr. Aleš Nedopil, předseda spolku Vaši lékárníci CZ

F: Diskuse a prostor pro dotazy

Na setkání s Vámi se těší členové spolku Vaši lékárníci CZ a Grémia majitelů lékáren.

Akreditujte se prosím osobně předem, nejpozději do čtvrtka 12/7/2018 do 12:00hod na kontaktu: media@msml.cz nebo telefonicky na: 721 644 958 (Lucie Zicháčková)

VÝZVA POSLANCŮM, SENÁTORŮM, STAROSTŮM A PRIMÁTORŮM ZA TRANSPARENTNÍ PODMÍNKY V LÉKÁRENSTVÍ

KVALITNÍ LÉKÁRNÍK - NEZASTUPITELNÁ SLUŽBA PACIENTOVI

ZASTAVTE LIKVIDACI TRADIČNÍCH LÉKÁREN V REGIONECH

Vážení poslanci a senátoři, Vážení starostové a primátoři,

dovolujeme si Vás oslovit,jako aktivní lékárníci regionu, ve kterém jste od svých voličů získali mandát k zastupování v Parlamentu České republiky nebo v místních samosprávách.

České lékárenství potřebuje dlouhodobě novou jasnou reformu, která zamezí systémové likvidaci klasických lékáren v malých městech a obcích, a to i v našem regionu. Tato problematika je přitom úzce spojena i s nutností zavést transparentní financování lékárenské péče, které v důsledku prospěje hlavně samotným pacientům.

Co chtějí VašiLékárníci.CZ

Stanovení stejných doplatků na léčiva v celé České republice.

Cena i úhrada léčiv hrazených ze zdravotního pojištění je určována státní autoritou (SÚKL). Dnes bohužel není, na rozdíl od okolních zemí, koncová cena ve všech lékárnách stejná. Tímto současný systém stanovení cen a úhrad vlastně nechrání koncové pacienty. Stanovení stejných koncových cen a doplatků na regulovaná léčiva je sociálně spravedlivé - zamezí současnému zvýhodňování obyvatel v aglomeracích oproti obyvatelům na venkově a osvobodí pacienty od doplatkové turistiky.

Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léčiv pro všechny pacienty a všechny lékárny bez limitů.

Zákonem zajistit: Léčiva, jako regulovaná komodita, musí být distributorem dodána všem lékárnám bez dalších, většinou diskriminačních, podmínek.

Smysluplnou regulaci sítě lékáren dle vzoru vyspělých zemí Evropské unie, na základě demografických a geografických kritérií.

Současná absence kritérií pro vznik nových lékáren vede k nedostupnosti lékárenské péče zvláště v menších obcích na rozdíl od velkých měst, kde kumulace lékáren vede k nekalým praktikám. Je nutné zavést pravidla pro vznik nových lékáren.

Dlouhodobou transparentní koncepci financování lékárenské péče.

Zavedení odměny práce lékárníka tzv. taxou dispensatorium, která nebude vázána na cenu léčiva a bude platbou za odborné služby spojené s výdejem léčiv. Tato odměna zajistí stabilní příjem lékárny, nebude závislá na ceně léčiva a bude valorizována v závislosti na inflaci.

Jedině tyto principy a pravidla zamezí likvidaci lékáren na venkově a v menších městech!

Věříme, že Vám prospěch našeho regionu není lhostejný a zasadíte se o podporu reformy lékárenství. Česká republika je nyní na rozcestí: buď půjdeme cestou smysluplné regulace této veřejné služby po vzoru Rakouska či Švýcarska, nebo podobně jako v Norsku vznikne bez regulace trhu monopol, který nakonec povede k obrovskému zdražování léků v neprospěch pacienta a zvýšení nákladů na zdravotní péči.

www.vasilekarnici.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-léky-farmacie-parlament-Vaši Lékárníci CZ

Category

Health, medical treatment, pharmaceuticals
Politics, Religion Unions and Welfare Issues
Chemical, pharmaceutical and cosmetic industry

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.