Huawei pomáhá Albánii modernizovat elektrickou distribuční síť, zahajuje transformaci elektroenergetického průmyslu na Balkáně

Šen-čen (Čína) 5. července 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Voda a bity společně přinášejí watty

Albánie je jednou z evropských zemí, která má nejbohatší vodní zdroje. Podle údajů zveřejněných Energetickým regulačním úřadem ERE Albánie v roce 2016 vyrobila 7 136 miliard kWh elektřiny a spotřebovala 7 094 miliard kWh, avšak ztráty z elektrické sítě dosáhly 1 986 miliard kWh, což představuje 28 % celkově vyrobené kapacity. Provozovatel přenosové soustavy (OST) odpovídá za výstavbu, provoz a údržbu vnitrostátní přenosové sítě. Je také odpovědný za podporu a koordinaci propojení s elektrizačními soustavami v sousedních zemích. Odpovědnosti zahrnují:

(1) Zajištění teleprotekce a dodávání informací o řízení

(2) Propojení všech poboček pro efektivní komunikaci ohledně stavu sítě

(3) Zajištění vysoké spolehlivosti systému komunikace a řízení

(4) Poskytování velké šířky pásma pro telekomunikační a podnikové trhy v Albánii

Výroba elektřiny v Albánii dokáže splnit základní potřeby průmyslové a zemědělské výroby v zemi. Protože však zcela závisí na hydroelektrické energii, klima může výrobu elektřiny výrazně ovlivnit. Během sucha bude země nejpravděpodobněji trpět nedostatkem energie a častými výpadky elektrického proudu. Albánie chce zajistit národní energetickou bezpečnost, dosáhnout dlouhodobých, bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny a představila obrovské výzvy pro přenosové soustavy nejen v Albánii, ale také v celém balkánském regionu.

Původní síť má nízkou kapacitu (pouze 20 Mbit/s) a naléhavě potřebuje rozšířit. Navíc nové služby, jako je automatizace napájení, automatické O&M a pronájem šířky pásma vyžadují vysokou šířku pásma. Míra provozního využití SDH - standardní technologie pro přenos dat přes optická média - je také nízká. V důsledku toho nemůže poskytovat externí leasingové služby jiným podnikům. Navíc není připravena na zpracovávání velkých dat, propojení datových center nebo cloudifikaci.

Rozšíření kapacity sítě: přechod z 20 Mbit/s na 10 Gbit/s

Univerzální přenosové řešení společnosti Huawei využívá inovativní „zónové, víceúrovňové a vrstvené" koncepce a zohledňuje strukturu energetické sítě, úrovně napětí a regionální propojení. Toto řešení pomáhá vybudovat sdruženou napájecí komunikační síť pro přenos energie a transformaci, která nejlépe vyhovuje energetickým sítím. Jedna síť může provádět jak distribuci energie, tak služby pro správu provozoven a flexibilně rozšiřovat kapacitu v očekávání budoucích změn v oblasti služeb.

Inteligentní platforma optického přenosu využívaná v Univerzálním přenosovém řešení společnosti Huawei poskytuje komplexní řešení přenosu OTN/WDM pro páteřní sítě, aby zákazníci mohli implementovat víceúčelový, velkokapacitní a plně transparentní přenos.

Inteligentní platforma optického přenosu společnosti Huawei využívá inovativní technologie, které poskytují následující funkce a výhody:

• Kapacita sítě 10 Gbit/s a podpora vývoje pro kapacitu 40 G/100 G. Technologie Smart 40G poskytuje dostatečnou šířku pásma pro budoucí vývoj služeb v příštích pěti až deseti letech.

• Vysoká kapacita, rychlá údržba s nulovými ztrátami zdrojů šířky pásma. Jakékoli služby v rozmezí od 100 Mbit/s do 100 Gbit/s mohou být zavedeny a mapovány jednotným způsobem a splňovat požadavky zákazníka na přenos různých služeb přes jednu síť.

• Vysoce spolehlivá síť s nulovým přerušováním služeb. Kromě tradiční ochrany 1 + 1 tato platforma podporuje funkce Automatického přepínání optických sítí (ASON) jak v elektrických, tak optických vrstvách a nabízí spolehlivost až 99,9999 %.

• Unifikovaný systém správy sítě a přenosová platforma. Je možné vytvořit jednotný tým O&M, který snižuje kapitálové a provozní náklady zákazníků (CAPEX a OPEX).

• Řada produktů navržených s vynikajícími náhradními díly, které vydrží 15 let.

Kompletní modernizace elektrické rozvodné sítě v Albánii

• Přenosová síť OST měla délku téměř 2 500 km. Před rokem 2017 byla kapacita propojení v síti nízká, kapacita každého propojení byla nižší než 20 Mbit/s. Přenosové zařízení Huawei Dense WDM (DWDM) s vestavěnou kódovou modulací PCM pomáhá síti OST výrazně zlepšit kapacitu přenosové sítě až o 10 Gbit/s na jedno propojení a splňuje požadavky na šířku pásma pro nové služby, jako je automatizace napájení a sledovací kamerový systém.

• Síť DWDM má rozsáhlé možnosti péče o služby, které umožňují síti OST využívat všechny typy služeb ve stejné síti. Pro integraci datových informací jsou podporovány jak rozhraní nízké rychlosti z tradičních sítí, tak i nové vysokorychlostní rozhraní, což umožňuje propojení s různými pobočkami a sledovacími kamerovými systémy.

• Nová síť DWDM pomůže přenosové síti OST zlepšit obchodní hodnotu tím, že bude umožňovat poskytování pronájmu linek ostatním poskytovatelům a podnikům.

• Společnost Huawei poskytuje robustní síť a výkonný systém správy, který zajišťuje vysoký výkon a vysokou dostupnost, což umožňuje OST sledovat síť z jakéhokoli místa, které má přístup k softwaru pro správu prostřednictvím VPN. Pro OST je také položen pevný základ pro rozvoj služeb v oblasti velkých dat a propojení datových center.

• Hladký vývoj: Po počáteční fázi výstavby síť podporuje přenos kapacity 10 G na vzdálenost 40 km, která může být hladce modernizována na přenos 40 G na vzdálenost 40 km, nebo dokonce na přenos 100 G na vzdálenost 80 km a poskytuje šířku pásma 8 Tbit/s, která zcela splňuje požadavky na budoucí rozvoj inteligentních sítí v Albánii.

Idajet Projko, manažer telekomunikační sítě OST, řekl: „Především chci poděkovat společnosti Huawei za její závazek k realizaci tohoto úspěšného projektu. Podpora společnosti Huawei před a během projektu byla rozhodující pro jeho úspěšné dokončení. OST je národní provozovatel přenosové soustavy albánské elektrizační sítě a implementace projektu DWDM byla pro naši síť velmi důležitá. Pro nás je důležité, že máme moderní síť s nejlepšími technologiemi, která poskytuje velmi dobrý výkon a současně její bezpečnost a spolehlivost. Ještě jednou děkujeme společnosti Huawei a doufáme, že budeme pokračovat ve spolupráci pro budoucí úspěšné projekty."

S postupným rozvojem služeb IP (jako je například integrovaná informační platforma nebo technologie telepresence pro videokonference) a IP transformací tradičních klíčových služeb (např. dispečerského telefonu a systému SCADA) se transformace IP služeb v oblasti elektrické energie stala nevyhnutelným trendem. Věříme, že v tomto vývoji bude Albánie spolupracovat s firmou Huawei hlouběji a společně bude osvětlovat cestu transformace elektroenergetického průmyslu na Balkáně.

KONTAKT: Qiwei Li, +86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

Čína-komunikace-energie-elektronika-Huawei

Category

PC, Internet, telecommunications, post service
Electricity, gas, heat and coal

Region

Asia, Australia

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.