Praha 2 podezřele prodává byty

Praha 13. června 2018 (PROTEXT)

Nájemníci obecních bytů Ing. Miloš Kmoníček a Ing. Zdeněk Michl, členové výboru spolku, písemně požadovali po zastupiteli MČ Praha 2 Danu Richterovi (OSB) , aby do 14 dnů odstoupil z funkce zastupitele pod pohrůžkou jeho vyloučení ze spolku Občané za spokojené bydlení (OSB), za který byl jako nezávislý kandidát zvolen zastupitelem.

K odvolání zastupitele pak skutečně došlo. Nájemníci po dobu několika měsíců aktivně znemožnili zastupiteli vykonávat funkci člena výboru spolku. Poté, co podal zastupitel žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 2 na neplatnost jeho vyloučení, výbor spolku usnesení o vyloučení revokoval. Městský soud v Praze pak ve svém usnesení uvedl: "Předtím, než bylo ve věci rozhodnuto, žalovaný sám toto rozhodnutí revokoval. K revokaci napadeného rozhodnutí ale výbor žalovaného nepřikročil proto, že by je považoval za vadné, ale výlučně z důvodu, že žalobce napadl platnost tohoto rozhodnutí v soudním řízení."

Na oba nájemníky a další osoby z vedení MČ Praha 2, včetně starostky Jany Černochové a 1. místopředsedkyně ODS Alexandry Udženije, která mu dala na jednání zastupitelstva facku, podal zastupitel Dan Richter trestní oznámení za vydírání, které od prosince 2017 řeší Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Přestože zastupitel požádal o pozastavení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 a Magistrátu hl. m. Prahy, která se týkají prodejů bytů obou nájemníků do doby rozhodnutí Evropského soudu pro lidská právě ve Štrasburku, nevyhovělo jeho žádosti Ministerstvo vnitra ČR, které je nadřízeným orgánem magistrátu.

Praze 2 tak nyní nic nebrání, aby jim obecní byty prodala za výhodných podmínek.

Pokud Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku uzná, že došlo k porušení listiny základních práv a svobod, otevře tak zastupiteli možnost vrátit věc k novému projednání orgánům činným v trestním řízení. Oběma nájemníkům, podobně jako starostce Janě Černochové a 1. místopředsedkyni ODS Alexandře Udženiji, pak jako členům organizované skupiny může hrozit odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Kontakt:

Ing. Dan Richter, zastupitel MČ Praha 2, dan.richter@praha2.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-správa-byty-Praha

Category

Construction, building materials, real estate
Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.