„Oslava vzduchu" společnosti JD vdechla nový život do čínského sektoru čističek vzduchu

Peking 13. června 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Zlepšení kvality vzduchu v čínských městech zaskočilo trh zaměřený na čištění vzduchu v domácnostech. Čínský gigant na poli elektronického obchodu JD svým novým přístupem předznamenává proměnu celého průmyslu, čímž si připravuje půdu pro návrat na scénu vstříc novým výzvám

Dlouhá období špatné kvality vzduchu v důsledku smogu se stala charakteristickým rysem čínských měst. Tyto podmínky se nejvíce zhoršily po roce 2013, což vedlo k prudkému rozvoji trhu s čističkami vzduchu. Jelikož však čínská vláda zintenzivnila své úsilí kontrolovat znečištění ovzduší, bylo v roce 2017 dosaženo výraznějších periodických úspěchů a kvalita životního prostředí v mnoha čínských městech se začala prokazatelně zlepšovat. Po letech rapidního růstu to znamenalo nečekanou výzvu pro trh s čističkami vzduchu. Klíčoví hráči začali proto hledat nové způsoby, jak oslabený sektor oživit.

Summit výrobců čističek vzduchu 2018 připravuje půdu pro velký návrat

JD.com, Inc., největší maloobchodní prodejce čističek vzduchu v Číně, na sebe vzal odpovědnost za vedení rozvoje trhu a vytvoření nového modelu prodeje. Dne 25. května 2018 uspořádal prodejce summit rozvoje trhu v oblasti čištění vzduchu výstižně pojmenovaný 2018 JD Air Purification Industry Development Summit, kde přivedl na jedno místo více než 40 předních hráčů na poli čističek vzduchu z celé Číny, včetně společností Philips, Blueair a Honeywell.

Ve světle současných výzev spolu účastníci fóra otevřeně diskutovali a vyměňovali si názory na to, jak nejlépe implementovat výhody společnosti JD v oblasti prodejních kanálů a velkých dat i jak využít jeho otevřené strategie pro posílení pozice napříč nejrůznějšími značkami čističek vzduchu v zemi, a to v éře bezmezného maloobchodu, jak se tomuto přístupu v Číně přezdívá (je definován jako „využití všech dostupných offline i online kanálů pro vytvoření pozitivní nepřerušované zkušenosti pro spotřebitele"), čímž v sobě kombinuje prvky, které by mohly vést ke zcela novému cyklu růstu a vývoji na poli čističek vzduchu.

Ze summitu jasně vyplynulo, že spotřebitelské trendy bezpochyby naznačují konec strategie „jednoho řešení vhodného pro všechny", jelikož spotřebitelé se začínají dělit do kategorií a skupin s vlastními očekáváními či požadavky. Prodejce JD a jeho značky vyrábějící čističky vzduchu musí začít přemýšlet mimo rámec tradičních produktových portfolií, přehodnotit své strategie, aby byli schopni naplnit různá očekávání každé skupiny spotřebitelů, a využít strategie „posílení" společnosti JD s cílem proměnit tradiční chápání „lidí, zboží a trhů". Tímto způsobem by mohli společně v oblasti čištění vzduchu vytvořit zcela novou zkušenost pro spotřebitele.

Z tohoto důvodu společnost JD spustila svoji červnovou kampaň zvanou JD June 2018 Air Feast společně s několika předními výrobci čističek vzduchu, která se stala oficiálním začátkem jejího nového úsilí využít trendu „bezmezného maloobchodu" propojujícího online a offline sféru tak, aby došlo k optimalizaci každého kontaktního bodu se spotřebitelem i k optimalizaci celkové zákaznické zkušenosti.

Vrchol kampaně JD June '18 Air Feast - otevření restaurace JD Air Restaurant

Slavnostní otevření restaurace JD Air Restaurant se konalo dne 8. června v pekingské umělecké čtvrti 751 a vzbudilo velkou pozornost napříč nejrůznějšími segmenty trhu, což svědčí o úspěšnosti kampaně. Slavnostní otevření představovalo nový způsob, jak využít konceptu bezmezného maloobchodu a integrace online i offline kanálů s cílem přinést spotřebiteli zcela nový smyslový zážitek.

Nejvíce pozornosti upoutal robot s umělou inteligencí zvaný "L'il Luo", který se po celou dobu oslav zapojoval do interakce s účastníky bez sebemenšího náznaku zaváhání. Jeho tanec a zpěv si u diváků zasloužil velký potlesk. Kromě toho vystoupil i mistr břichomluvectví, které představuje nehmotné kulturní dědictví sahající až do dynastie Sung, a svým vystoupením šel za hranice smyslového vnímání a nechal „promluvit" vzduch, čímž poukázal na důležitost čistého vzduchu a zdravého životního prostředí. Toto vystoupení představovalo klíčový okamžik s ohledem na atmosféru slavnostního zahájení. Povědomí o této kampani dále zvýšil i živý přenos ze zahájení, který vyvolal mezi diváky velký zájem o tuto restauraci.

Online a offline propojení „vzdušné restaurace" nabízí nové příležitosti pro bezmezný maloobchod

Restaurace JD Air Restaurant - která servíruje vzduch spíše než pokrmy - na sebe nejdříve upoutala pozornost v důsledku čisté zvědavosti, kdy řada návštěvníků chtěla ochutnat nabízené pokrmy. Díky velmi jednoduchému designu se restaurace vzduchu skládá z pěti speciálních prostor: baru, stravovací části, filmové a televizní části, nákupní části a kuchyně, přičemž nejvíce účastníky zaujal jedinečný design baru ve tvaru láhve a design láhve přinášející vzdušnou zkušenost.

V interaktivní části nabídla restaurace šest exkluzivních vzdušných jídel: Vzduch z výšky 300 stop nad oblaky, vzduch z panenské přírody, vzduch z „vědecko-technologické" kuchyně, vzduch nad pramicí na otevřené vodní ploše, vzduch z Arktidy - zvěstovatel milostného dobrodružství a v neposlední řadě vzduch prostoupený mořskou vodou navštívenou lososem. Hosté mohou zakusit čistý vzduch prostřednictvím sacího zařízení a tím si svůj vzdušný pokrm vychutnat podobně jako jiný lahodný pokrm a zároveň u toho sledovat video, které ještě posílí ten požitek z vybrané delikatesy, čímž završí tuto kompletní hostinu smyslů.

Podobně tomu, co lze zakusit prostřednictvím online kanálu, mohou navíc uživatelé, kteří si pokrm objednají offline, využít i speciální slevu na pokrmy během červnové kampaně. Následné otevření restaurace H5 poskytlo potenciálním zákazníkům příležitost prozkoumat kuchyň vzdušné restaurace a odhalit tajemství výroby vzdušných pokrmů, díky čemuž mohli lépe porozumět čistému vzduchu a produktům na čištění vzduchu. Tato událost byla vyvrcholením komplexní marketingové kampaně, která propojovala online i offline kanály.

Spuštění bezmezného maloobchodu přináší novou éru čističů vzduchu

Nový obchodní model je zde. Kampaň na oslavu vzduchu společnosti JD se ukázala být úspěšným pokusem čínského trhu s čističkami vzduchu, jak přehodnotit metodologii pro stimulaci tržní poptávky, a vytvořila nový rámec, který může s ohledem na stávající tržní prostředí vést k proměně produktu, marketingové podpory i strategie vedoucí k transformaci trhu. Nejenže odstraňuje hranici mezi zkušeností s produktem a spotřebou, ale rovněž integruje nový marketingový model vytvořený online i offline marketingovými kanály v nové éře, pro kterou je charakteristický ničím neohraničený trh, kanál, poptávka a zkušenost. Společnost JD se tímto úspěšně vydává na cestu do nové éry - průmyslové éry 2.0.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/703937/JD_Air_Restaurant.jpg

KONTAKT: Junnan Ma, +86-136-0123-0419, junnan.ma@bluefocus.com

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

Čína-ovzduší-elektronika-JD

Category

PC, Internet, telecommunications, post service
Environment

Region

Asia, Australia

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.