Český patent může vyřešit jednu z "egyptských morových ran"

PhDr. Václav Husák

PhDr. Václav Husák

Praha 16. května 2018 (PROTEXT)

Návrh velmi zajímavého řešení nechemické likvidace přemnožených sarančí pustinných a sarančí stěhovavých je předmětem patentové přihlášky, jejímž autorem je bývalý vědeckotechnický redaktor ČTK Václav Husák.

Jednasedmdesátiletý, stále velmi aktivní vynálezce svůj nápad vysvětluje takto:

"Za jednu z takzvaných egyptských morových ran je považováno masivní přemnožení sarančí, jehož důsledkem bývají celoplošné devastace rostlinného pokryvu včetně zemědělských plodin a na to navazující hladomory.

Jedinou cestou k omezení škod je v současnosti pouze postřik jedovatými pesticidy, které však kromě sarančí likvidují i veškerý užitečný hmyz. Navíc chemicky kontaminují obrovské oblasti krajiny. V oblastech sběrných vodotečí využívaných jako lokální zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo však nelze chemické postřiky použít vůbec.

Můj nápad registrovaný Úřadem průmyslového vlastnictví navrhuje využít k likvidaci dosud nelétavých forem přemnoženého hmyzu pohybujících se vždy jedním směrem vytvoření v krajině pravidelně rozmístěných lokálních leteckými postřiky rozmístěných pruhů - jakýchsi plochých „sarančolapek“.

Tyto silně lepivé pruhy o šíři přibližně třicet metrů pokryté například leteckým nástřikem škrobového gelu budou s přiměřenými odstupy nanášeny kolmo ke směru pohybujících se sarančí a dle potřeby obnovovány. Hmyz se pohybem přes tato místa zamaže ekologickým, v podstatě jedlým "lepidlem", přestane se pohybovat a posléze uhyne. Na místech krajiny s opakovanými nástřiky se budou tvořit doslova hromady mrtvých sarančat, které mohou být posléze nakládány a odváženy k průmyslovému zpracování.

Což znamená, že se z mrtvého hmyzu může stát průmyslový zdroj hmyzí bílkoviny a chitinu."

Kontakt:

Václav Husák

Třebízského 857, 289 12 Sadská

Tel.: 776 024 707

e-mail: rollpa@atlas.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-příroda-pěstování-věda-Václav Husák

Category

Agriculture, forestry, water management
Education
Environment

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.