Vzácný obraz Archa Noemova je k vidění v Národním zemědělském muzeu

Mistr Marnotratného syna, Archa Noemova, olej, dřevo, 103 x 143 cm

Mistr Marnotratného syna, Archa Noemova, olej, dřevo, 103 x 143 cm

Praha 16. května 2018 (PROTEXT)

Zrestaurovaný originál vzácného obrazu Archa Noemova je do konce června k vidění v Národním zemědělském muzeu v Praze. Když v srpnu 2017 vystavilo Národní zemědělské muzeum část tajemstvím opředené Šrobárovy sbírky obrazů, jeden z nejvzácnějších mezi nimi chyběl. Desková malba Archa Noemova, jejíž vznik je kladen do 16. či 17. století, musela kvůli neutěšenému stavu nejprve projít péčí restaurátorů. Náročný restaurátorský zásah vrátil obrazu jeho původní krásu, o čemž se mohou návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze přesvědčit do konce letošního června.

Deskový obraz Archa Noemova náleží mezi nejzajímavější díla, která jsou na výstavě Šrobárova sbírka - Odhalení k vidění. Přestože otázky autorství a doby vzniku Archy Noemovy nebyly dosud uspokojivě zodpovězeny, je nepochybné, že obraz představuje jedinečnou ukázku jihonizozemské malířské produkce z období 16. nebo 17. století. „Díky svým nesporným výtvarným kvalitám se Archa Noemova ocitla mezi vybranými malbami, jež měly prostřednictvím výstavy v Praze seznámit širokou veřejnost s existencí Šrobárovy sbírky. Špatný stav obrazu i jeho rámu si ovšem vynutil provedení rozsáhlých restaurátorských zásahů. Nyní je ale obraz až do konce června vystaven v naší hlavní výstavní budově v Praze na Letné,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Po skončení výstavy budou všechny obrazy převezeny zpět na zámek Kačina. Část z nich ozdobí empírové interiéry a zámeckou galerii. Samotná Archa Noemova bude k vidění v takzvaném Kulečníkovém sále.

Námět obrazu vychází ze známého starozákonního příběhu o Noemovi a potopě světa. „Zobrazení scény s naloďováním Noemovy rodiny a nejrůznějších zvířat do archy nabylo v nizozemském malířství velké popularity především v 16. a 17. století. Pro nizozemské malíře představovalo toto téma jedinečnou příležitost propojit krajinomalbu s bohatou figurální stafáží, tvořenou lidskými i zvířecími postavami,“ říká kurátor podsbírky obrazů Národního zemědělského muzea Martin Vlček.

Za tvůrce obrazu Archa Noemova je tradičně označován anonymní vlámský malíř známý jako Mistr Marnotratného syna. Své jméno získal podle malby, která zachycuje slavnostní hostinu pořádanou na oslavu návratu marnotratného syna a která je nyní vystavena v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

Cenné dílo se dostalo do Československého zemědělského muzea, předchůdce současného Národního zemědělského muzea, v roce 1937 jako součást souboru 157 obrazů tvořících tzv. Šrobárovu sbírku. Archa Noemova měla společně s dalšími malbami ozdobit prostory nové muzejní budovy Československého zemědělského muzea na pražské Letné. Nakonec však skončila v archivu ministerstva zemědělství, kde přečkala neklidné období 2. světové války. Po osvobození republiky byla celá Šrobárova sbírka převezena na Letnou. V roce 1950 bylo Československé zemědělské muzeum donuceno předat své pražské sídlo Stavoprojektu, a vzácná desková malba tak spolu s ostatními obrazy putovala na zámek Kačina, který byl muzeu přidělen jako náhradní objekt. V muzejním depozitáři zůstala uložena bez povšimnutí až do devadesátých let 20. století. Po roce 2000 mohli návštěvníci Kačiny obdivovat dílo Mistra Marnotratného syna v Kulečníkovém sále. Restaurováním obrazu byla na přelomu let 2017 a 2018 pověřena restaurátorka Vendula Látalová.

Restaurování obrazu, stejně jako výstava Šrobárova sbírka - Odhalení, je součástí oslav stoletého výročí založení muzea a výročí založení naší republiky

Kontakt: Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

tiskove@nzm.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-muzea-výtvarné-Národní zemědělské muzeum

Category

Culture, entertainment, hobbies

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.