Spojení firewallu CloudEdge společnosti Hillstone Networks se síťovou platformou společnosti Array zajistí dokonalejší ochranu proti hrozbám

Santa Clara (Kalifornie) 14. listopadu (PROTEXT/BusinessWire)

Hillstone Networks se stane součástí ekosystému síťové platformy společnosti Array, aby bylo zajištěno řešení s vysokým výkonem a spolehlivějším zabezpečením

Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení pro zabezpečení sítí, dnes oznámila, že navázala spolupráci s firmou Array Networks, která poskytuje platformy síťových funkcí. V rámci společného cíle, se společnost Hillstone připojila k rozšiřujícímu se ekosystému technologií třetích stran společnosti Array, které byly testovány a jsou kompatibilní se sériemi AVX.

Firewall CloudEdge společnosti Hillstone poskytuje stejně odolnou nabídku bezpečnostních funkcí, které nabízí firewally příští generace s doporučením NSS Labs. Virtuální firewall CloudEdge identifikuje a zabraňuje potenciálním hrozbám souvisejícím s vysoce rizikovými aplikacemi a zároveň zajišťuje kontrolu nad aplikacemi, uživateli a skupinami uživatelů v rámci organizace. Kromě toho nabízí CloudEdge kompletní bezpečnostní funkce včetně identifikace a kontroly granulárních aplikací, prevence průniku, antivirové kontroly, obrany před útoky, filtrování URL, cloud sandbox (izolované prostředí, ve kterém jsou automaticky spouštěny podezřelé programy) a další.

Platforma AVX Series nabízí jedinečnou flexibilitu cloudu a virtualizace s garantovaným výkonem příslušejících zařízení. K platformě AVX může být připojeno až 32 síťových a zabezpečovacích virtuálních zařízení společnosti Array a třetích stran, redukuje potřebný prostor a náklady na energii. Zároveň umožňuje průběžné zapojování a zefektivnění vizualizace síťových funkcí (NFV).

Díky rozšíření platformy síťových funkcí AVX Series společnosti Array, zařízením pro doručování virtuálních aplikací a virtuálnímu zabezpečení privátních sítí SSL VPN, stejně jako firewallu CloudEdge NGFW společnosti Hillstone a dalším virtuálním zařízením třetích stran, mohou podniky a poskytovatelé služeb implementovat kompletní špičková řešení pro zabezpečení koncových bodů a datových center, stejně jako zajištění dostupnosti aplikací a výkonu. Síťové funkce jako například NGFW, ADC, SSL VPNs a další mohou být zapojené na virtuálních strojích různé velikosti podle potřebné zátěže a požadavků na průchodnost v daném prostředí. Kromě toho mohou být virtuální stroje zapojené v kombinovaných konfiguracích a řetězcích, aby byly vytvořeny velmi efektivní, agilní a bezpečné typologie.

„Společné řešení dvou průkopníků v oblasti sítí spojuje nejdůležitější rysy firewallů nové generace společnosti Hillstone s agilitou a výkonem platformy Array Networks. Výsledkem je komplexní virtuální řešení,“ řekl Lingling Zhang, senior viceprezident divize produktů a marketingu společnosti Hillstone Networks. „Společné řešení vychází vstříc nárokům našich zákazníků v oblasti bezpečnosti, rozšiřitelnosti a výkonu bez kompromisů.“

Hillstone CloudEdge podporuje hlavní hypervizorní technologie a platformy pro správu cloudu. Její automatické zapojení, zajištění organizace řetězce služeb, centralizovaná správa licencí a funkce Rest API, umožní uživatelům cloudu samoobslužný servis a správu přesně podle jejich potřeb, aniž by byli přerušováni administrátory.

„Spolupráce s firmou Hillstone Networks a certifikace firewallu CloudEdge pro zapojení v platformě AVX dále rozšiřuje možnosti pro organizace, které hledají konsolidovaná datová centra, flexibilitu a výběr a eliminují kompromisy mezi výkonem a agilitou,“ řekl James Kwon, ředitel managementu produktů společnosti Array Networks. „Firewall CloudEdge společnosti Hillstone je osvědčený produkt, který nabízí kompletní sadu možností firewallů příští generace. Spojení CloudEdge s platformou AVX společnosti Array a virtuálními zařízeními pro doručování aplikací (ADC) a zabezpečením virtuálních privátních sítí (SSL VPN), mohou organizace získat nebývalou flexibilitu v navrhování a implementaci těch nejlepších řešení, která přesně odpovídají jejich potřebám a požadavkům.“

O společnosti Hillstone Networks

Řešení Hillstone poskytují trvalou obranu proti hrozbám nejen na tradiční úrovni, ale také na úrovni vnitřní sítě až po jednotlivé virtuální počítače. Společnost Hillstone Networks založili v roce 2006 manažeři společností NetScreen, Cisco a Juniper. Hillstone Networks má více než 14 000 zákazníků po celém světě, včetně společností na seznamu Fortune 500, v odvětvích vysokých škol, finančních institucí a poskytovatelů služeb. Centrála Hillstone Networks v USA se nachází ve městě Santa Clara v Kalifornii. Další informace naleznete na adrese www.hillstonenet.com.

O společnosti Array Networks

Společnost Array Networks je společnost zaměřená na platformy pro síťové funkce, vývoj účelových systémů pro začleňování virtuálních aplikací, networking a zabezpečovací funkce s garantovaným výkonem. Společnost má centrálu v Silicon Valley a disponuje potenciálem rychlého růstu v oblastech vizualizace, cloudu a počítačových řešení zaměřených na software. Její produkty ověřilo více než 5000 zákazníků na celém světě a uznávají je přední analytici, podnikatelé, poskytovatelé služeb a partneři technologií příští generace, které přinášejí pružná řešení. Další informace naleznete na stránkách www.arraynetworks.com.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171113005448/en/

Kontakty:

Hillstone Networks

Zeyao Hu

Email: inquiry@hillstonenet.com

nebo

PAN Communications pro společnost Array Networks

Kirsten Ashton Tel.: 407-734-7332

Email: arraynetworks@pancomm.com

Zdroj: Hillstone Networks

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

USA-komunikace-počítače-internet-Hillstone Networks

Category

PC, Internet, telecommunications, post service

Region

USA, Canada, U.N.

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.