Stanovisko k případu týrání svěřeného dítěte do příbuzenské pěstounské péče

Praha 11. října (PROTEXT)

Tragédie, které se dalo předejít.

Máme zbytečně složitý systém pěstounské péče (PP). Pěstounská péče v ČR se dělí na několik forem a to je zavádějící jak pro veřejnost, tak pro zúčastněné.

Jednou z forem pěstounské péče je příbuzenská pěstounská péče. V tomto případě příbuzní v podstatě "vplují" do kategorie PP, aniž by znali základní princip této služby. A to je kámen úrazu. Na ostatní formy PP jsou žadatelé řádně připraveni, musí projít psychotesty, školeními atd., dokonce školení jsou povinná během výkonu PP, musí periodicky informovat příslušný soud o stavu jejich PP a o vývoji svěřeného dítěte. V případě příbuzenské pěstounské péče tomu většinou tak není.

Asociace náhradních rodin ČR dlouhodobě usiluje o zjednodušení systému forem náhradní rodinné péče. Případ 25leté příbuzenské pěstounky nás utvrzuje v tom, že se musíme snažit o ucelení a nastavení stejných podmínek pro všechny typy PP. Budeme požadovat, aby školení a prošetření psychického stavu náhradních rodičů bylo pro všechny formy PP povinné a stejné.

Kontakt:

Asociace náhradních rodin ČR

Vladimír Patera, prezident

www.anrcr.cz,prezident@anrcr.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-rodina-kriminalita-týrání-péče-pěstouni-ANR ČR

Category

Law, crime, prison, accident and disaster
Newspapers, magazine, TV, radio, advertisement
Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.