Markham & Read: federální soud rozhodl o náhradě 600 tisíc dolarů ve sporu

Boston 10. srpna (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost Markham & Read oznámila, že federální soud rozhodl o náhradě 600 tisíc dolarů ve sporu, který vede podnikatel z okresu Orange County Bruce Cahill proti Paulu P. Edalatovi, z důvodu zpronevěry a poškození dobré pověsti

Na základě tohoto rozhodnutí soudu, které potvrzuje, že Edalat zpronevěřil peníze investorů do společnosti Pharma Pak, Inc. a úmyslně poškodil pana Cahilla, se 22. srpna koná další soudní stání, ohledně následných škod

Bostonská právní kancelář Markham & Read dnes oznámila, že ve sporu Bruce Cahill et. al. vs Paul Pejman Edalat et. al. (číslo soudního spisu u Federálního soudu Spojených států amerických: 8:16-cv-00686), rozhodla porota o tom, že pan Edalat se vůči panu Cahillovi, bývalému generálnímu řediteli firmy Pharma Pak, Inc., který tvrdil, že Edalat vůči němu na sociálních sítích vedl hanobivou kampaň po dobu více než jednoho roku, dopustil úmyslného útisku, zpronevěry a poškozujícího jednání.

Soud rozhodl o náhradě ve výši 600 tisíc dolarů, kterou má pan Edalat panu Cahillovi vyplatit za utrpěnou újmu a vydal též rozsudek, ve kterém konstatuje, že pan Edalat je odpovědný za úhradu represivních (sankčních) náhrad.

Soud dále rozhodl, že pan Edalat je odpovědný za poškození investorů společnosti Pharma Pak, kterými jsou Greg Cullen, Ron Franco a Shane Scott.

“Těší nás, že porota dala Paulu Edalatovi jasný vzkaz a podpořila Bruce Cahilla a jeho dlouhodobě dobrou pověst ve svém oboru,” řekl John J. Markham, právní zástupce pana Cahilla a investorů společnosti Pharma Pak. “Tento rozsudek a prokázaná výše škody jsou důkazem, že pan Cahill byl bezohlednými skutky a pomluvami pana Edalata poškozen, stejně jako ostatní.”

Během soudního jednání předložili právní zástupci Markham a Bridget A. Zerner důkazy a svědectví o tom, že pan Edalat vylákal od pánů Cahilla, Cullena, Franca, Scotta a dalších osob investici v hodnotě převyšující 4 miliony dolarů do společnosti Pharma Pak, na základě četných prohlášení o hodnotě společnosti, jejím duševním vlastnictví, stávající zákaznické základně a obrovskému množství potenciálních klientů.

Během soudního jednání byli porotci informováni o tom, že pan Edalat, rodák z okresu Orange County, který v jižní Kalifornii zbankrotoval (číslo rozhodnutí soudu o bankrotu: 8:14-bk-14529-TA) a v roce 2014 mu byl Okresním soudem Spojených států amerických pro okres Střední Kalifornie (Central District of California) udělen „trvalý zákaz činnosti v oblasti přímé či nepřímé výroby, přípravy, balení, označování, držení či distribuce doplňků stravy“, a to na základě rozsudku číslo SACV 14-01759-JLS.

Kromě toho použil peníze investorů na úhradu svých dluhů z hazardních her v Las Vegas a také na úhradu dalších pochybných nákladů. Porotci také viděli řadu příspěvků pana Edalata na sociálních sítích, které se týkaly osobního života bývalého generálního ředitele firmy Pharma Pak a které se staly základem této federální žaloby podané panem Cahillem proti panu Edalatovi za poškození dobré pověsti.

Porota dále rozhodla, že Olivia Karpinski, která ve sporu vystupuje jako spoluobžalovaná, společně s panem Edalatem, se odsuzuje k úhradě 11 tisíc dolarů za škodu vzniklou panu Cahillovi v důsledku jejích tvrzení na sociálních sítích.

Během soudního stání porota také vyslechla svědectví příslušníka policie z města Irvine, který vyvrátil lživé nařčení paní Karpinski, že se údajně stala obětí sexuálního obtěžování. Paní Karpinski se dostavila na policejní oddělení okrsku Irvine dne 13. října 2016, tedy jeden den předtím než jí bylo doručeno předvolání k soudu a do protokolu uvedla (pod číslem #16-15720), že se stala obětí „pronásledování“. Následně se o dvě hodiny později vrátila s tvrzením, že se stala obětí sexuálního násilí. Podle protokolu jí policista vysvětlil, že se v jejím případě nejedná o sexuální násilí a zeptal se jí, proč se svým obviněním čekala 11 měsíců. Paní Karpinski totiž již dříve zveřejnila nepravdivá nařčení ze sexuálního obtěžování ze strany pana Cahilla na svém účtu na sociální síti Instagram, kde byly tyto informace veřejně viditelné po několik měsíců.

“Jako podnikatel a filantrop v jižní Kalifornii, kde působím již více než 30 let, jsem vděčný, že porota potvrdila mou pověst čestného a úspěšného podnikatele v oboru technologií, polovodičů, vydavatelství a realitách,” řekl Cahill. “Velice mě také těší, že soud uznal můj nárok na náhradu škody, která mi vznikla v důsledku četných nařčení a pomluv ze strany Paula Edalata.”

Přečtěte si zdrojovou verzi této zprávy na webových stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170809006191/en/

Kontaktní informace

Denterlein

Scott Farmelant/Jill Reilly

617-482-0042

Zdroj: Markham & Read

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

USA-soud-Markham & Read

Category

Law, crime, prison, accident and disaster
Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

USA, Canada, U.N.

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.