První výročí velkého vítězství naší demokracie

Praha 15. července (PROTEXT)

Je to rok, co jsme zmařili nejkrvavější teroristický útok v historii Turecké republiky. V průběhu minulého roku Turecko potvrdilo svou odolnost, schopnost vzchopit se a svou sílu. Je nezbytné zhodnotit uplynulý rok a podívat se dopředu.

Za prvé bychom si měli připomenout, čím jsme si prošli. Té noci došlo k útoku na turecký stát ze strany zrádců, kteří pronikli do turecké armády, kteří jsou loajální nepříčetnému muži, který se považuje za "imáma celého vesmíru". Čelili jsme vrahům, kteří zaútočili bombami na svůj vlastní národní parlament, zničili ředitelství policejních speciálních sil, které bojují v první linii proti teroristickým organizacím, s tanky vyjeli proti neozbrojeným civilistům, stříleli ze stíhacích letounů a útočných helikoptér. Nikdy předtím v naší historii jsme neprošli něčím tak brutálním. Tato teroristická síť zabila 250 našich občanů a více než 2000 jich zranila.

Pří zpětném pohledu poskytuje tato hořká zkušenost dva zdroje hrdosti. Prvním je odvaha a odhodlání tureckého lidu. Naši občané z různých společenských vrstev a rozličného politického smýšlení vyrazili do ulic proti pučistům. Naše televizní stanice pokračovaly ve vysílání i přes hrozby a řádění pučistů. Turecký národ se sjednotil.

Za druhé, turecký lid ukázal celému světu, že uchránil demokracii a v tom bude i pokračovat. Můj lid demonstroval, že pouze vláda zvolená demokraticky a z lidové vůle bude vládnout Turecku a nikoli ozbrojené skupiny. Nejsilnější legitimita je ta demokratická. Jako země jsme prošli touto těžkou zkouškou demokracie.

Ale ta otázka, kterou mi položila oné noci má vnučka v celé své naivitě, nikdy nezmizí z mé mysli či z mysli kohokoliv jiného: "Dědečku, nejsou tohle naši vojáci?" Jistě, jaký stav mysli by přinutil někoho zaútočit na vlastní lidi, instituce, symboly a vůdce takovýmto brutálním způsobem?

Odpověď podtrhuje povahu zrádné sítě, které čelíme. Tu noc jsme čelili kriminální sítí slepě následující rozkazy vůdce Fethullaha Gülena jakožto profesora teologie. Mluvíme o zrádné skupině, která nedokázala pochopit slavnou tisíciletou historii tureckých vojáků, skupině salutující manažerovi společnosti vlastněné güllenistickou teroristickou organizací (FETÖ) a údajnému majiteli školy spravované tou samou organizací, na vojenské základně, kterou používali jako své velitelství.

Moje vláda vlastně opravdu odhalila Fethullaha Gülena a dle toho postupovala. Už jsme vynakládali úsilí k odhalení existence této struktury uvnitř státu a dosáhli jsme významného pokroku směrem k tomuto cíli. Nicméně pokus o převrat z 15.července krutě odhalil, že hrozba, které čelíme, přesahuje naše odhady, že je mnohem hlubší a živější. Rozsah spiknutí, řízeného Fethullahem Gülenem během posledních 40 let k ovládnutí tureckého státu, byl nyní vidět. Na rozkaz Fethullaha Gülena působili členové FETÖ nepovšimnuti uvnitř kapilár systému a dostali se téměř do všech silových center, stejně jako infekce způsobená virem, který postupně přebírá životně důležité orgány těla. Od 15. července 2016 byla po celý rok vedena komplexní správní, trestní a právní vyšetřování. Byly zjištěny rozsáhlé důkazy o této struktuře, která zosnovala a uskutečnila pokus o převrat.

Důkazy prokázaly, že čelíme kacířskému, ezoterickému systému víry vytvořenému Fethullahem Gülenem. Školy a koleje organizace fungovaly jako centra pro vymývání mozků a nábor. Členové organizace, kteří se v těchto institucích obracejí na víru pak věrni svému duchovnímu mysliteli, kterému věří, že je "spasitelem", byli schopni proniknout do státního aparátu. Tímto způsobem jeho stoupenci, připraveni uchýlit se bez jakýchkoli pochybností k nejrůznějším nelegálním a nemorálním činům, povýšili na klíčová místa. Tito lidé strojili pikle, jako je podvádění v přijímacích testech do veřejné služby, ilegální odposlechy, vydírání a podvodné procesy. Organizace byla financována prostřednictvím takzvaných charit a nadací. Obnosy převáděných peněz v řádu miliard dolarů byly vyprány prostřednictvím velkých společností a bank. Média organizace fungovala jako nástroj propagace. Je představitelné, aby „vzdělávací hnutí“ fungovalo systémem buněk, rozpoznávalo členy kódovými jmény, rozvíjelo šifrované aplikace pro vzájemnou komunikaci, naučilo své členy kontrašpionážním technikám a taktikám, aby maskovalo jejich příslušnost? Tato teroristická organizace nové generace se uchýlila ke všem možným metodám, jak eliminovat ty, kteří nejsou s nimi, a snažila se ovládat v souladu s vlastními kacířskými ambicemi nejen politickou moc, ale i Tureckou republiku jako stát. Právě tyto kacířské a nebezpečné ambice zmařil 15. července turecký lid.

Mohu říci, že přijatými opatřeními jsme v Turecku zničili páteř této organizace. Tato hrozba se však neomezuje pouze na Turecko. Organizace má v mnoha zemích podobné struktury. V současné době pokračují v sázení zrádných semen v jiných státech. Tentokrát hledají aktivněji globální ekonomický a politický vliv pro své přežití. Chtěl bych tedy znovu varovat naše přátele.

Turecký lid dokázal světu, že demokracie není levným vítězstvím, ale je natolik drahocenná, aby se kvůli ní zemřelo. Naším hlavním úkolem je přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování. Usilujeme o zvládnutí tohoto náročného procesu v rámci ústavního pořádku. Nakonec, turecká demokracie se stala terčem a naše demokracie zvítězila. Takže naším cílem a úsilím bude přijmout včas nezbytné kroky, abychom naši demokracii dovršili.

Binali Yıldırım

Předseda vlády Turecké republiky

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-Turecko-převrat-Turecké velvyslanectví

Category

Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.