Veřejné prohlášení Řádu národa - Vlastenecké unie

Praha 13. července (PROTEXT)

Veřejné prohlášení politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie a Veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s. ze dne 12. července 2017 o vzájemné podpoře.

Ing. Ladislav Petráš, předseda spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s.

Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů z.s.(VOS BS z.s.), jako vyhraněná profesní organizace nechce a nemůže v současné době stát stranou celospolečenského dění. Má za to, že jednou z rozhodujících událostí letošního roku jsou volby do PS PČR. Už dnes se ukazuje, že budou probíhat v napjaté atmosféře uvnitř naší společnosti i v atmosféře narůstajícího napětí v rámci EU i prohlubujícího se napětí v mezinárodních vztazích.

Denně se přesvědčujeme o tom, jak je naše společnost rozdělena. Dlouhodobě jsou proti sobě stavěny jednotlivé profesní a sociální skupiny. Občané, až na vlastní volební akt byli vymanévrováni z rozhodování o nejzávažnějších otázkách ovlivňující osudy našich národů.

Jednou z možností změny daného stavu jsou právě letošní volby do Poslanecké sněmovny.

Na české politické scéně existuje řada malých politických stran a hnutí, které mají obdobné programy, ale nedokážou se sjednotit. Jejich snažení ve volbách končí získáním několika málo desetin procenta hlasů, což vyhovuje stávajícím parlamentním stranám. Proto pokud chceme dosáhnout změny, a pokud chceme účinně podporovat a posilovat naší národní a vlasteneckou identitu musíme spojit síly.

VOS BS z.s. aktivně podpoří takové strany a hnutí, které jdou touto cestou. Je to hnutí "Bezpečnost, odpovědnost solidarita" a "Řád národa - vlastenecká unie". Ty jdou příkladem ostatním malým politickým subjektům, hledají společné cesty pro vzájemnou podporu svých volebních programů, i když se v některých aspektech tyto programy liší.

NE V MNOŽSTVÍ, ALE V JEDNOTĚ JE SÍLA.

Josef Zickler předseda politického hnutí ŘÁD NÁRODA - VLASTENECKÁ UNIE

Jsme konzervativním vlasteneckým subjektem, jehož prioritami jsou vlastenectví, tradiční rodina, historické odkazy, práce každého z nás a také zásadní symboly charakterizující svrchovaný stát. Z těchto priorit je tedy zřejmé, jaký je v našich vizích přikládán mimořádný význam ozbrojeným silám a bezpečnostním sborům. Máme úctu k těm, kteří odváděli a odvádějí tuto službu své vlasti přesto, že politická vůle k řádnému oprávněnému zajištění potřeb těchto struktur, neodpovídá důležitosti těchto složek pro potřeby vlasti. Uvědomujeme si důležitost revitalizace zbrojního průmyslu, a to jak pro oblast odborné zaměstnanosti, vědeckého rozvoje tak i vybavenosti ozbrojených sil. Zároveň apelujeme na výchovnou strukturu na všech stupních, k její činnosti, která povede hlavně mládež k znovupoznání odpovědnosti za ochranu vlasti a práv občanů. Děkujeme organizaci Veteránů ozbrojených sil a bezpečnostních sborů za projevenou důvěru, a jsme si plně vědomi své odpovědnosti.

VĚRNOST ZA VĚRNOST

Kontakt:

Řád národa - Vlastecká unie,

e-mail: josef.zickler@radnaroda.cz

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-strany-Řád národa - Vlastenecká unie

Category

Politics, Religion Unions and Welfare Issues

Region

Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.