Tchaj-wan odmítá způsob své účasti ve Světovém zdravotnickém shromáždění (WHA) a vyjadřuje nespokojenost s jednáním WHO

Tchaj-pej 17. května (PROTEXT)

Čínská republika na Tchaj-wanu je proti způsobu, jakým Světová zdravotnická organizace (WHO) hovoří o její účasti na schůzi Světového zdravotnického shromáždění (World Health Assembly), která se bude konat v Ženevě 22. května.

Odpovědní zástupci WHO prohlásili, že pozvánku Tchaj-wanu nezaslali v důsledku nevyřešených vztahů přes Tchajwanskou úžinu, nicméně dodali, že účast ostrova na technických schůzích je nadále vítána. Ministerstvo zahraničí v Tchaj-peji odmítá toto jednostranné a nepřesné vyjádření.

WHO je profesionální mezinárodní zdravotnická organizace, jejíž povinností je dodržovat základní ústavní principy, které zaručí nejvyšší možný standard zdraví a zdravotnické péče všem bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení či ekonomické a sociální podmínky. Právo na zdraví je jedním z ústředních bodů Ústavy WHO a na jeho základě by Tchaj-wan měl být přizván k účasti na WHA, jakož i ke spolupráci na dalších aktivitách a technických schůzích WHO.

Tchajwanské ministerstvo zahraničí vyjádřilo silné zklamání nad tím, že WHO nejednala dle vlastní Ústavy a přes podporu ostrova mezinárodní komunitou podlehla politickému nátlaku jistého člena a Tchaj-wan z účasti na schůzi vyloučila.

Nemoci neznají hranice a boj za prevenci šíření epidemií je společný celému lidstvu. Všechny státy světa se zajisté shodnou na tom, že politická situace by neměla být upřednostňována před základním právem na zdraví. I tchajwanská vláda usiluje o blahobyt více jak 23 miliónů svých obyvatel.

Politický nátlak je často důvodem, proč WHO zamítá žádosti tchajwanských autorit o účast na technických schůzích WHA. Tchaj-wan proto jen s velkými obtížemi koordinuje své aktivity v boji proti šíření nemocí s mezinárodní zdravotnickou komunitou. WHO by měla rázně zamítnout tyto nečestné praktiky a umožnit Tchaj-wanu aktivně se zapojit do WHA, jakožto i do všech dalších schůzí, mechanismů a aktivit WHO.

Ministerstvo zahraničí Čínské republiky na Tchaj-wanu opakovaně upozornilo na skutečnost, že politicky motivované vyloučení Tchaj-wanu odporuje Ústavě WHO a de facto odpírá tchajwanskému lidu právo na zdraví. Tchaj-wan apeluje na WHO a všechny zúčastněné strany, aby uznaly opodstatněnost a význam jeho účasti na schůzi WHA, aby tak nevznikla závažná mezera v mezinárodní síti prevence šíření chorob a všichni členové mezinárodní komunity mohli společně usilovat o další zlepšení lidského zdraví na celém světě.

Kontakt:

Lukáš Krejčí

Information Division

Taipei Economic and Cultural Office, Prague

Evropská 2590/33c

160 00, Praha 6

Tel.: 233 320 720

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

Tchaj-wan-zdraví-WHO-Taipei Economic and Cultural Office

Category

Health, medical treatment, pharmaceuticals

Region

Asia, Australia

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.