Napříč Čínou: Průmyslové město je příkladem boje proti znečišťování prostředí

Lanzhou (Čína) 20. dubna (PROTEXT/PRNewswire)

Ma Xiaobing vylepšil svůj stánek s kebaby investicí do zařízení omezujícího kouř s jistou dávkou neochoty, ale nyní se jeho obchodu daří daleko lépe.

„V minulosti jsme pekli čtyři jehněčí kýty denně. V současnosti jich potřebujeme okolo 20 denně," uvedl pan Ma z Lanzhou z provincie Gansu. „Zákazníků je více a my máme více práce více než kdykoliv dříve."

Lanzhou, město v údolí Žluté řeky v suché severozápadní části země, patřilo dříve k nejvíce znečištěným městům Číny. Znečištění bylo tak silné, že lidé dokonce žertovali, že se město neobjevuje na satelitních snímcích.

Přísná opatření v oblasti kontroly znečištění vzduchu snížily hustoty pevných částic PM10 a PM 2,5 v tomto městě na méně než 75 procent úrovně znečištění z roku 2013. V minulém roce vzrostl počet dnů v roce s modrým nebem z 50 na 243.

Hlavní město této provincie se podle týmu ústředního inspektorátu stalo „vzorem zlepšení kvality vzduchu". Roční spotřeba uhlí se ve městě snížila z 10 milionů tun v roce 2012 na přibližně šest milionů tun v roce minulém.

Jednou z věcí, které město Lanzhou učinilo, bylo zapojení zástupců místních organizací do tohoto boje. Yang Mingyan, místní okresní úředník, je jedním z 10 000 kontrolorů znečištění vzduchu ve městě.

„Každé ráno zkontroluji oblast, za kterou zodpovídám, abych viděl, kdo co spaluje a zda není využíváno uhlí nebo dřevo nepovolené kvality. Pokud zjistím problém, požádám dotyčnou osobu, aby toho zanechala. Pokud neuposlechnou, oznámím tuto skutečnost nadřízeným úřadům."

Všechna města mají vyhlášky proti znečišťování ovzduší, ale v Lanzhou jsou tato nařízení důrazně vymáhána.

„Některá města se obávají, že si nedokáží poradit s ochranou životního prostředí u velkých společností, z důvodu možného ovlivnění jejich ekonomiky, ale Lanzhou takové problémy nemá," uvedl Xing Lifeng, zástupce ředitele Úřadu pro ochranu životního prostředí města Lanzhou.

Tento úřad dokonce udělil pokutu přednímu státnímu petrochemickému závodu a některé podniky požádal o omluvu občanům.

Někteří veřejní zástupci byli potrestáni za to, že nevykonávali správně své povinnosti v rámci ochrany životního prostředí, zatímco jiní, kteří projevili nadšení, byli povýšeni.

„Popravdě, mnoho z těchto opatření není ničím inovačním, ale v Lanzhou jsou znečišťovatelé ovzduší hnáni k plné právní odpovědnosti," dodal pan Xing.

Některá silně znečištěná města jako Shijiazhuang a Zhengzhou, vyslala do Lanzhou své zástupce, aby na místě získali jejich zkušenosti.

„Velká část úspěchu města Lanzhou může být jednoduše kopírována v jiných místech," uvedl Ma Jianmin z univerzity v Lanzhou.

„Například online monitorování dat online je sice dobré, ale standardní praxí pracovníků v Lanzhou je vlastní návštěva velkých znečišťovatelů, kde se osobně přesvědčí, jaká je situace," dodal.

Vláda očekává, že počet dnů s kvalitním ovzduším na úrovni prefektur a výše bude do roku 2020 ve městech činit 80 procent všech dnů. To je ambiciózní cíl, kterého ve městě Lanzhou ještě nebylo dosaženo.

„Městu Lanzhou k tomuto cíli ještě něco málo schází. Znečištění se zpočátku snižuje zaměřením na zdroje, které se nejsnadněji kontrolují. Omezení znečištění ovzduší je tedy stále náročnější a naše práce je s každým úspěchem těžší," dodal Chen Yimin, zástupce Úřadu pro ochranu životního prostředí města Lanzhou.

KONTAKT: Paní Yang, +86-10-6307-5245

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

Čína-ovzduší-hospodářství-Lanzhou Environmental Protection Bureau

Category

Agriculture, forestry, water management
Newspapers, magazine, TV, radio, advertisement
Environment

Region

Asia, Australia

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.