Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přispívá ke zvýšení bezpečnosti vlaků

Pardubice 20. března (PROTEXT)

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice uzavírá práce na prestižním mezinárodním projektu RHINOS, na němž spolupracovala se zahraničními univerzitami a institucemi. Společně přispěly k efektivnímu využívání satelitních navigací ke zvýšení bezpečnosti vlaků. Výsledky projektu zhodnotí na půdě fakulty ve středu 22. března. O den později, ve čtvrtek a v pátek 23. a 24. března pak v Praze na společném prestižním setkání nejvýznamnějších odborníků v oboru bezpečnostních železničních a satelitních navigačních systémů.

Mezinárodní projekt RHINOS (Railway High Integrity Navigation Overlay System), podpořený Evropskou komisí v programu Horizon H2020, definoval a vypracoval systém pro lokalizaci vlaků na principu Globálního navigačního satelitního systému. Splňuje přitom ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost dle evropských železničních standardů.

Konkrétně jde o integritu bezpečnosti a spolehlivosti pro účely detekce virtuální balízy v rámci evropského zabezpečovacího sytému ERTMS/ETCS na základě technologie EGNSS. Ta v sobě kombinuje dva různé navigační systémy (GPS, Galileo) a navíc evropskou geostacionární překryvnou vrstvu EGNOS. Ta uživateli poskytuje vyšší přesnost určení polohy než samotný navigační systém a zároveň garanci přesnosti polohy.

"Uvedení konceptu zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti detekce polohy vozidel do praktického využívání ve svém důsledku povede ke zvýšení propustnosti dopravní infrastruktury a zásadnímu snížení nehodovosti zejména na železničních tratích, kde dochází např. k tragickým střetům se silničními vozidly. Celosvětově má nová koncepce systému obrovský komerční potenciál,“ komentuje výhody nového řešení děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. podle něhož projekt RHINOS cílí totiž také na co nejvyšší dostupnost určení absolutní polohy vlaku, a to v globálním měřítku.

"V pozici spoluřešitele spolupracuje výzkumný tým Fakulty elektrotechniky a informatiky na řešení projektu RHINOS s předními evropskými pracovišti a s experty na integritu satelitního systému GNSS pro účely letectví ze Stanfordovy univerzity v USA,“ doplňuje k mezinárodnímu týmu děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, který je zároveň koordinátorem projektu za řešitele z České republiky.

Výsledky evropského výzkumu s jeho hlavními přínosy pro provoz železniční dopravy nyní fakulta veřejně představí. Nejdříve přímo v prostorách pardubické Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, a to ve středu 22. března. V následujících dvou dnech 23. a 24. března organizuje ve spolupráci s GNSS Centre of Excellence závěrečné setkání za přítomnosti renomovaných odborníků v oboru přímo v prostorách agentury GSA - v Praze (Janovského 2, Praha 7).

Na závěrečném workshopu proto vystoupí řada renomovaných odborníků - jako např. Prof. Per Enge (USA - Stanford University), Prof. Alessandro Neri (Itálie - RadioLabs), Prof. Terry Moore (U.K. - University of Nottingham), Prof. Efim Rozenberg (Ruská federace - Ruské železnice RZD NIIAS) a také představitelé nejvýznamnějších evropských organizací a institucí v oborech satelitních navigačních systémů a zabezpečení železničních systémů jako GSA, UIC, ERA, UNIFE apod. Workshopu se dále zúčastní čelní představitelé národních institucí v oblasti dopravy, univerzit a výzkumných organizací.

Podrobnosti o projektu RHINOS i historie výzkumu lokalizace vlaků najdete v článku v e-Zpravodaji: http://zpravodaj.upce.cz/veda/2016/projekt-rhinos-na-fei/

Pozn.:

Vysvětlivky použitých zkratek v textu:

RHINOS - Railway High Integrity Navigation Overlay System (vysoce bezpečný navigační systém pro železnice)

ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System (evropský systém řízení železniční dopravy) / European Train Control Systém (vlakový zabezpečovací systém)

technologie EGNSS - Global Navigation Satellite System (Globální navigační satelitní systém s podporou systému EGNOS)

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service (evropský geostacionární navigační překryvný/podpůrný systém/služba)

GPS - Global Positioning System (globální systém pro určování polohy)

Galileo - název evropského satelitní navigačního systému typu GNSS

GSA - European Global Navigation Satellite System Agency (Centrum navigačního systému Galileo)

UIC - Union Internationale des Chemins de fer - UIC; angl. International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie)

ERA - European Railway Agency (Evropská železniční agentura)

UNIFE - Union des Industries Ferroviaires Européennes, angl. Association of the European Rail Industry (nepřekládá se - asociace pro podporu železničního průmyslu)

Logo projektu představuje dvourohého nosorožce. Jeden roh symbolizuje americký systém pro určení polohy GPS a druhý roh evropský systém Galileo a EGNOS. Oba rohy dohromady též představují úzkou spolupráci mezi odborníky z USA a Evropy. Logo rovněž symbolizuje moderní vysokorychlostní vlak budoucnosti, na jehož palubě pracuje mezinárodní řešitelský tým, jehož součástí je i Univerzita Pardubice a její Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vlak-nosorožec je rozprostřený přes téměř všechny světadíly, protože se od projektu RHINOS očekává odpověď na otázku, jak bezpečně a efektivně využít satelitní navigaci na železnici celosvětově. Řešení by mělo přispět zejména k vytvoření mezinárodních standardů, což je jedním z hlavních požadavků GSA (Centrum navigačního systému Galileo).

Bližší informace:

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky UPa

telefon 466 036 449

e-mail zdenek.nemec@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

SENDING PRESS RELEASES

I want to receive press releases with the same keywords as this article:

Keywords

ČR-školy-železnice-komunikace-vysoké-Univerzita Pardubice

Category

Transport, cars, motorcycles, aircraft, ships, weapons
Education
PC, Internet, telecommunications, post service

Region

Pardubice region

Photograph

 
 

Important notice

Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.